Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh thủy sản

Được đăng lên bởi occon130393
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3046 lần   |   Lượt tải: 18 lần
CHUYÊN ĐỀ MÔN BỆNH HỌC THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG-NĂM 2014
Nội dung 1: Bệnh là gì? Bệnh nguyên là gì (căn nguyên gây bệnh và điều kiện gây thành bệnh)? Dựa
vào đâu người ta nhgi ngờ động vật thủy sản mắc bệnh (cho 3 thí dụ minh chứng)? Để biết chính xác
một bệnh người ta cần làm gì? Phân loại bệnh ( căn cứ nguyên nhân gây bệnh; căn cứ vào vị trí ký
sinh ở các cơ quan, các tổ chức; căn cứ tình hình cảm nhiễm của bệnh, căn cứ vào tính chất của
bệnh).
Trả lời:
-

-

-

Bệnh là gì? Bệnh là sự bất thường về cấu trúc và chức năng, về mặt cơ thể học, hóa học, sinh
lý học, tâm lý học,…khiến cho sinh vật đó không thích nghi hài hòa được với môi trường xung
quanh.
Bệnh nguyên là gì? Bệnh nguyên là nguyên nhân và điều kiện gây ra bệnh.
Nguyên nhân gây ra bệnh: là những yếu tố kích thích, tác động vào cơ thể làm sinh vật thay đổi
hoạt động sinh lý bình thường và làm sinh vật mắc bệnh. Bất cứ một bệnh nào cũng có nguyên
nhân. Nguyên nhân không chỉ do các sinh vật gây bệnh mà có thể môi trường hoặc bản thân
sinh vật.
 Khi hội đủ 3 yếu tố: môi trường, mầm bệnh, vật chủ thì cá tôm có thể mắc bệnh. Nếu thiếu
một trong ba yếu tố thì vật nuôi (cá tôm) không mắc bệnh.
Nguyên nhân gây bệnh bao gồm nguyên nhân bên ngoài và nguyên nhân bên trong.
+ nguyên nhân bên ngoài:
 Yếu tố cơ học: các chấn thương phá hủy tổ chức làm tổn thương cơ thể.
 Hóa học, vật lý
 Sinh học: vi sinh vật gây bệnh và virut gây bệnh
 Xã hội và con người
+ Yếu tố bên trong

Di truyền: bệnh bẩm sinh, một số bệnh có thể có ở giới này nhưng không có ở giới khác
Thể trạng: hình thành nên hình thái, cấu trúc, chức năng các cơ quan trong cơ thể
- Dựa vào đâu người ta nghi ngờ động vật thủy sản mắc bệnh?( cho 3 thí dụ minh chứng)
Nghi ngờ động vật thủy sản mắc bệnh ta dựa vào:
1. Tập tính sống của chúng: tình trạng thức ăn dư thừa, hoạt động của cá tôm, tình trạng chết
của thủy sản.
2. Yếu tố bên ngoài:
 Cá: quan sát da, vẩy, thân cá có tình trạng bất thường hay không?
 Tôm: quan sát sinh vật bám và ăn mòn trên thân tôm, hiện tượng mềm vỏ đốm và tổn
thương vỏ hay không? Sự chuyển màu trên thân tôm.
 Nhuyễn thể: quan sát sinh vật bám và vỏ ngoài nhuyễn thể.
3. Yếu tố bên trong:
 Cá: tiến hành mổ và quan sát khoang bụng và cơ, các cơ quan như gan thận, tụy…có
dấu hiệu bất thường hay không?



4.

Ngoài ra còn có các yếu tố môi trường nước: oxi, CO2, NH3, pH…cũng tác động đến tình
trạng bệnh trên động vật thủy sản.

Ví dụ minh họa:
Bệnh mủ gan trên cá tra: hoạt động của cá: cá gầy, mắt hơi lồi. Cá bệnh nặng bỏ ă...
CHUYÊN ĐỀ MÔN BỆNH HỌC THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG-NĂM 2014
Nội dung 1: Bệnh là gì? Bệnh nguyên là gì (căn nguyên gây bệnh và điều kiện gây thành bệnh)? Dựa
vào đâu người ta nhgi ngờ động vật thủy sản mắc bệnh (cho 3 thí dụ minh chứng)? Để biết chính xác
một bệnh người ta cần làm gì? Phân loại bệnh ( căn cứ nguyên nhân gây bệnh; căn cứ vào vị trí ký
sinh ở các cơ quan, các tổ chức; căn cứ tình hình cảm nhiễm của bệnh, căn cứ vào tính chất của
bệnh).
Trả lời:
- Bệnh là gì? Bệnh là sự bất thường về cấu trúc và chức năng, về mặt cơ thể học, hóa học, sinh
lý học, tâm lý học,…khiến cho sinh vật đó không thích nghi hài hòa được với môi trường xung
quanh.
- Bệnh nguyên là gì? Bệnh nguyên là nguyên nhân và điều kiện gây ra bệnh.
- Nguyên nhân gây ra bệnh: là những yếu tố kích thích, tác động vào cơ thể làm sinh vật thay đổi
hoạt động sinh lý bình thường và làm sinh vật mắc bệnh. Bất cứ một bệnh nào cũng có nguyên
nhân. Nguyên nhân không chỉ do các sinh vật gây bệnh mà có thể môi trường hoặc bản thân
sinh vật.
Khi hội đủ 3 yếu tố: môi trường, mầm bệnh, vật chủ thì cá tôm có thể mắc bệnh. Nếu thiếu
một trong ba yếu tố thì vật nuôi (cá tôm) không mắc bệnh.
- Nguyên nhân gây bệnh bao gồm nguyên nhân bên ngoài và nguyên nhân bên trong.
+ nguyên nhân bên ngoài:
Yếu tố cơ học: các chấn thương phá hủy tổ chức làm tổn thương cơ thể.
Hóa học, vật lý
Sinh học: vi sinh vật gây bệnh và virut gây bệnh
Xã hội và con người
+ Yếu tố bên trong
Di truyền: bệnh bẩm sinh, một số bệnh có thể có ở giới này nhưng không có ở giới khác
Thể trạng: hình thành nên hình thái, cấu trúc, chức năng các cơ quan trong cơ thể
- Dựa vào đâu người ta nghi ngờ động vật thủy sản mắc bệnh?( cho 3 thí dụ minh chứng)
Nghi ngờ động vật thủy sản mắc bệnh ta dựa vào:
1. Tập tính sống của chúng: tình trạng thức ăn dư thừa, hoạt động của cá tôm, tình trạng chết
của thủy sản.
2. Yếu tố bên ngoài:
Cá: quan sát da, vẩy, thân cá có tình trạng bất thường hay không?
Tôm: quan sát sinh vật bám và ăn mòn trên thân tôm, hiện tượng mềm vỏ đốm và tổn
thương vỏ hay không? Sự chuyển màu trên thân tôm.
Nhuyễn thể: quan sát sinh vật bám và vỏ ngoài nhuyễn thể.
3. Yếu tố bên trong:
Cá: tiến hành mổ và quan sát khoang bụng và cơ, các cơ quan như gan thận, tụy…có
dấu hiệu bất thường hay không?
Bệnh thủy sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh thủy sản - Người đăng: occon130393
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bệnh thủy sản 9 10 934