Ktl-icon-tai-lieu

BỆNH XÌ MỦ CAO SU

Được đăng lên bởi vanloinl
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 6774 lần   |   Lượt tải: 18 lần
BỆNH XÌ MỦ CAO SU
(Phytophthora palmivora)

GVHD: TS.TRẦN THỊ THU HÀ
SV : TRẦN XUÂN SONG
LỚP : BVTV-43

Nội dung
1. Triệu chứng bệnh
2. Nguyên nhân gây bệnh
3.Đặc điểm phát sinh phát triển bệnh
4. Biện pháp phòng trừ
5. Kết luận

Lời nói đầu
Bệnh xì mủ cao su là bệnh hại phổ biến ở các vùng trồng
cao su thế giới: Nam Mỹ, các nước Đông Nam Á, miền
Nam Trung Quốc và một số nước châu Phi, Nam Á. Bệnh
hại cây con ở vườn ươm, vườn nhân gốc ghép và các cây
lớn đã lấy mủ. Khi bệnh phá hại trên các miệng cắt mặt
cạo mủ còn gọi là "bệnh loét sọc mặt cạo". Bệnh phát triển
mạnh ở một số nông trường vùng Phủ Quỳ - Nghệ An, Phú
Sơn - Vĩnh Phú, Quảng Bình; Quảng Trị và các nông
trường ở vùng Đồng Nai, Sông Bé, các tỉnh Tây Nguyên,
làm cho chu kỳ khai thác mủ cao su bị rút ngắn lại, năng
suất mủ do bệnh gây ra thiệt hại tới 40%.

1. Triệu chứng bệnh
• Trên cây con ở vườn
ươm và vườn nhân gốc
ghép bệnh thường hại
thân cành và cuống lá.
Từ các vị trí bị hại, nhựa
tự chảy ra thành từng
giọt hay từng dòng. Bệnh
nặng vết bệnh ăn sâu vào
lõi gỗ. Dùng dao vạt lớp
vỏ chỗ bị bệnh sẽ thấy
các sọc màu đen sẫm
trên bề mặt gỗ thân.
Trong điều kiện ẩm ướt
trên vết bệnh xuất hiện
lớp nấm trắng. Bệnh
nặng làm cây con khô
chết.

1. Triệu chứng bệnh(tt)
• Trên cây cao su trưởng
thành đã khai thác nhựa
vết bệnh trên cành non,
cuống lá có triệu chứng
tương tự như ở cây cao
su non. đặc biệt trên
cành lớn và thân cây, mô
bị bệnh cũng chảy nhựa
nhưng lớp vỏ thường
sưng phồng lên. Hiện
tượng này do phiến nhựa
đã keo khô lại nằm xen
kẽ giữa lõi gỗ và tầng vỏ.
Phiến nhựa thâm đen và
có mùi hôi khó chịu. Bề
mặt lõi gỗ trên thân bị
bệnh cũng thâm đen.
Chiều dài vết thâm tới 20
- 30 cm.

1. Triệu chứng bệnh(tt)
•

Khi vết bệnh hạt trên miệng
mặt cạo mủ làm thối miệng
cạo, làm biến nâu lớp vỏ kế
tiếp. Bệnh loét sọc mặt cạo
biểu hiện trên đường cạo có
những sọc đen nhỏ như nét
bút chì đậm song song với
chiều thẳng đứng thân cây.
Khi bệnh nặng những sọc này
sẽ loang rộng liên hợp lại
thành sọc to thâm đen phát
triển dần lên vỏ tái sinh và
phần vỏ nguyên sinh ở dưới
đường cạo. Những sọc đen
thường bị che mờ dưới một
lớp vỏ chưa bị hại phải gọt nhẹ
qua lớp vỏ mới thấy rõ. Khi
mặt cạo thối có thể thấy nước
vàng chảy ra.

2. Nguyên nhân gây bệnh
•

Nấm gây bệnh xì mủ cao su
là Phytophthora palmivora .,
thuộc họ Pythiaceae, bộ
Peronosporales, lớp Nấm
Trứng . Cành bào tử phân
sinh. Bào tử phân sinh hình
quả chanh, núm đỉnh rõ
ràng, kích thước. Khi nảy
mầm tạo nhiều bào tử động
hình quả thận, có hai lôn...
BỆNH XÌ MỦ CAO SU
(Phytophthora palmivora)
GVHD: TS.TRẦN THỊ THU HÀ
SV : TRẦN XUÂN SONG
LỚP : BVTV-43
BỆNH XÌ MỦ CAO SU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỆNH XÌ MỦ CAO SU - Người đăng: vanloinl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
BỆNH XÌ MỦ CAO SU 9 10 577