Ktl-icon-tai-lieu

biện pháp bảo vệ đất

Được đăng lên bởi Chung Tình Vi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 883 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN ĐẤT VÀ
NƯỚC CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO CÁC
VÙNG ĐỒNG BẰNG VÀ VEN BIỂN
VIỆT NAM

GVHD:
Tổ 3_Nhóm_QLR45B

Tổng quan
Xây dựng thảm thực
vật bảo vệ đất
Đai phòng hộ
Luân canh , xen canh
Xây dựng hệ thống
tưới tiêu
Xây dựng đê kè
Trồng rừng ngập
mặn chắn sóng

Lợi
ích

Hạn
chế
Liên
hệ
thực tế

Đặt vấn đề
• Đất và nước giữ vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống. Đất là điều
kiện đầu tiên, là cơ sở thiên nhiên của mọi quá trình sản xuất, là nơi tìm được công
cụ lao động, nguyên liệu lao động và nơi sinh tồn của xã hội loài người. Nước là
nguồn tài nguyên quý giá, là thành phần tất yếu của sự sống.
• Song song với quá trình phát triển của đất nước, nguồn tài nguyên này ngày càng
bị suy thoái một cách trầm trọng.
• Vì vậy, cần có các biện pháp phù hợp và hiệu quả để bảo vệ chúng, góp phần vào
công cuộc phát triển bền vững của đất nước.

Xây dựng thảm thực vật bảo vệ đất
Lợi ích:

Cải thiện độ phì và lí hóa của đất
Giảm xói mòn và thoát hơi nước
Diệt cỏ dại, giảm dung thuốc
diệt cỏ.
Cung cấp lương thực
Giữ độ ẩm và tăng lượng chất
hữu cơ

Hạn chế
Cạnh tranh nước và các chất
dinh dưỡng với cây chính
Có thể phát triển thành cỏ dại và
là nơi trú ẩn của sâu bệnh
Không thể áp dụng ở nơi đất dốc
Tiết ra các chất hóa học gây cản
trở cho các loài cây chính

Phần lớn cây họ đậu được sử dụng để làm lớp thực vật bảo vệ như đậu
bướm, đậu triền, đậu dại….

Đai phòng hộ ven biển
Lợi ích

Là “bức tường xanh” ngăn chặn gió
bão.
Ngăn chặn hiện tượng xâm nhập
mặn, chống cát bay, cát nhảy.
Bồi đắp phù sa cho các vùng đồng
bằng ven biển.
Bảo vệ hệ thống đê điều, chống sạt
lở đất
Tạo điều kiện cho người dân phát
triển sản xuất nông nghiêp, chăn
nuôi, nuôi trồng thủy sản.
Đem lại lợi ích kinh tế lẫn lợi ích về
môi trường sinh thái cho người dân
vùng ven biển.

Hạn chế

Nạn chặt phá rừng phi lao để
khai thác khoáng sản, làm hồ
nuôi tôm, đào bới gốc phi lao
làm cây cảnh.
Những năm gần đây, dải cát ven
biển và đầm phá đang là khu vực
hấp dẫn các nhà đầu tư lập các
dự án du lịch, công nghiệp, khu
dân dụng, nghỉ dưỡng...

Rừng phòng hộ Phi lao ven biển Đà Nẵng
thực sự đã góp phần rất lớn trong việc đảm
bảo an sinh cho người dân.
Điều đó đã được chứng thực rất rõ trên các
khu vực đã được Ban quản lý rừng phòng
hộ trồng trong các năm qua như tại khu
vực phường Hoà Hiệp Nam, Hoà Hiệp
Bắc, Thanh Khê Đông, Thọ Quang hiện
nay đã chống được gió bão, bảo vệ môi
trường sinh thái, các công trình ven biển,
hạn chế xâm thực, tạo “bức tường xanh”
ngăn b...
GVHD:
Tổ 3_Nhóm_QLR45B
CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN ĐẤT VÀ
NƯỚC CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO CÁC
VÙNG ĐỒNG BẰNG VÀ VEN BIỂN
VIỆT NAM
biện pháp bảo vệ đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
biện pháp bảo vệ đất - Người đăng: Chung Tình Vi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
biện pháp bảo vệ đất 9 10 11