Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp hạn chế rụng trái cam, quýt, bưởi, chanh

Được đăng lên bởi nhib1205814
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 136 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Biện pháp hạn chế rụng
trái cam, quýt, bưởi,
chanh
Có nhiều nguyên dân dẫn đến việc rụng trái: Rụng trái
do sâu bệnh, thời tiết ... nhưng phổ biến nhất vẫn là rụng
trái sinh lý do thiếu dinh dưỡng.

Khắc phục nguyên nhân này tương đối dễ dàng bằng cách
bón phân. Ngay sau khi thu hoạch vụ trước phải bón phân
đầy đủ để cây lấy lại sức phát triển thân lá, đủ khả năng nuôi
được nhiều trái về sau. Vào thời gian này nên bón thêm phân
hữu cơ, chú ý bón thêm đạm và lân.
Giai đoạn sau khi trái đã hình thành thì cần nhiều đạm và
kali. Có thể bón hỗn hợp phân urê và KCl theo tỉ lệ 1:1 hoặc
các phân NPK có hàm lượng đạm và kali cao.
Ngoài phân bón gốc, ở giai đoạn cây đã có trái phun phân
bón qua lá có hàm lượng đạm và kali cao cũng có hiệu quả
nhanh và rõ rệt.



Cũng ở giai đoạn cây có trái non nên bổ sung chất điều

hòa sinh trưởng GA hoặc NAA. Những chất này kích thích
và duy trì sự tăng trưởng của tế bào nên ức chế sự hình thành
tầng rời ở cuống trái, góp phần rõ rệt trong việc hạn chế rụng

trái non.
Nguyên nhân do thời tiết:


Thường là bị khô hạn, giá lạnh hoặc mưa gió lớn.



Về nguyên nhân này nói chung biện pháp hạn chế khó

khăn, thường áp dụng theo kinh nghiệm thực tế ở từng địa
phương.
Nguyên nhân do sâu bệnh:


Cần chú ý là bọ trĩ, nhện đỏ, bệnh thán thư, bệnh loét

và bệnh xì mủ thân. Bọ trĩ, nhện đỏ và các bệnh thán thư,
bệnh loét làm lá và trái non bị vàng và rụng. Bệnh xì mủ thân
làm cả cây bị suy yếu, gây rụng lá và rụng trái non hàng loạt,
bị nặng có thể làm chết cả cây, cần phát hiện và phòng trừ
sớm. Những cây đã nhiễm bệnh vàng lá gân xanh (greening)
tỉ lệ trái non bị rụng cũng rất cao.


Nguyên tắc chung phòng trừ sâu bệnh cho các cây có

múi cũng là phải áp dụng tổng hợp các biện pháp IPM, trong

đó lấy biện pháp giống tốt và chăm sóc cho cây sinh trưởng
khỏe mạnh làm nền tảng, kết hợp phát hiện và phòng trừ kịp
thời khi sâu bệnh phát sinh với các biện pháp và loại thuốc
thích hợp.


Trong việc dùng thuốc phòng trừ sâu bệnh cho cây có

múi cần chú ý sử dụng thuốc sinh học để bảo vệ thiên địch và
môi trường. Các thuốc trừ sâu sinh học hiện sử dụng chủ yếu
là các chất Abamectin, Emamectin, Matrin, trừ được cả sâu
và nhện hại. Đặc biệt các chế phẩm Dầu khoáng được khuyến
khích sử dụng trong phương pháp IPM cho các cây có múi ở
nhiều nước và nước ta.


Về thuốc trừ bệnh hầu hết vẫn là thuốc hóa học. Các

thuốc hóa học trừ bệnh nói chung ít độc hại, vẫn được sử
dụng phổ biến. Thuốc trừ bệnh gốc sinh học sử dụng chủ yếu
hiện nay là chất C...
Biện pháp hạn chế rụng
trái cam, quýt, bưởi,
chanh
Có nhiều nguyên dân dẫn đến việc rụng trái: Rụng trái
do sâu bệnh, thời tiết ... nhưng phổ biến nhất vẫn là rụng
trái sinh lý do thiếu dinh dưỡng.
Biện pháp hạn chế rụng trái cam, quýt, bưởi, chanh - Trang 2
Biện pháp hạn chế rụng trái cam, quýt, bưởi, chanh - Người đăng: nhib1205814
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Biện pháp hạn chế rụng trái cam, quýt, bưởi, chanh 9 10 3