Ktl-icon-tai-lieu

Biogas lục bình

Được đăng lên bởi nguyenminhchon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 1 lần
XÂY DỰNG MÔ HÌNH BIOGAS SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU
LỤC BÌNH TẠI HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG
I. Thông tin chung
1. Tên nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình biogas sử dụng nguyên liệu lục bình
tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương”.
2. Cấp quản lý: Cấp cơ sở.
3. Thời gian thực hiện: 2,5 tháng.
4. Kinh phí thực hiện:
Tổng kinh phí thực hiện: 20.154.940 đồng.
(Hai mươi triệu, một trăm năm mươi bốn ngàn, chín trăm bốn mươi đồng.)
Trong đó:
- Kinh phí hỗ trợ từ nguồn NSNN: 14.699.254 đồng.
- Kinh phí đối ứng của hộ dân: 5.455.686 đồng.
5. Đơn vị chủ trì
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương.
Địa chỉ: Số 26, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ
Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3856449 – 3856587 – 3856061, Fax: (0650) 3822007.
Email: ungdungtienbo.khcn@binhduong.gov.vn.
6. Người thực hiện
Họ và tên: Lê Trọng Khánh.
Chức vụ: Chuyên viên Phòng Tiết kiệm năng lượng.
Điện thoại CQ: (0650) 3856062
Email: khanhlt@binhduong.gov.vn; trongkhanhkhcn@gmail.com.
7. Sự cần thiết
Việt Nam là một trong những nước không giàu về nguồn tài nguyên năng
lượng, với mức quy đổi về nguồn năng lượng sơ cấp (than, dầu khí, uranium,
thủy điện) tính bình quân trên đầu người rất thấp so với nhiều nước trên thế giới,
do vậy, tiết kiệm năng lượng phải được nhìn nhận cho đúng để có hành động
đúng. Theo kinh nghiệm của các nước phát triển: có ít nhất 30% nhu cầu năng
lượng có thể và cần phải được đáp ứng bằng biện pháp tiết kiệm. Đây là yếu tố
mà các nhà hoạch định chính sách năng lượng cần lưu tâm nhằm bảo đảm an
ninh năng lượng quốc gia.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương

Hàng năm, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, lục bình (Eichhornia crassipes )
phát triển rất mạnh mẽ trên các ao hồ, sông nhỏ, phủ đầy mặt nước. Sự phát triển
quá mức của lục bình trên các sông , ao hồ, kênh , rạch…gây cản trở dòng chảy, sự
lưu thông của nước và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống của người dân
trong khu vực; Trong những năm qua, các xã, huyện, thành phố trong tỉnh phải tiêu
tốn nhiều triệu đồng cho việc thu vớt lục bình khơi thông dòng chảy...
Hiện nay, ở nước ta đang áp dụng rất nhiều kiểu hầm biogas, phổ biến mô
hình hầm nắp cố định hình vòm KT1; loại hầm biogas composite; loại túi biogas
bằng nhựa polyethylene (PE); loại hầm biogas bằng nhựa HDPE; Trong đó, nổi
bật có loại hầm HDPE có tuổi thọ và độ bền cao (15- 20 năm) có giá thành thấp
nhất khoảng 35.0000-40.0000/1m3 ở thế tích ≈ 3.000- 5.000m3; Ngoài ra, ở thể
tích lớn hơn trung...
XÂY DỰNG MÔ HÌNH BIOGAS SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU
LỤC BÌNH TẠI HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG
I. Thông tin chung
1. Tên nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình biogas sử dụng nguyên liệu lục bình
tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương”.
2. Cấp quản lý: Cấp cơ sở.
3. Thời gian thực hiện: 2,5 tháng.
4. Kinh phí thực hiện:
Tổng kinh phí thực hiện: 20.154.940 đồng.
(Hai mươi triệu, một trăm năm mươi bốn ngàn, chín trăm bốn mươi đồng.)
Trong đó:
- Kinh phí hỗ trợ từ nguồn NSNN: 14.699.254 đồng.
- Kinh phí đối ứng của hộ dân: 5.455.686 đồng.
5. Đơn vị chủ trì
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương.
Địa chỉ: Số 26, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ
Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3856449 – 3856587 – 3856061, Fax: (0650) 3822007.
Email: ungdungtienbo.khcn@binhduong.gov.vn.
6. Người thực hiện
Họ và tên: Lê Trọng Khánh.
Chức vụ: Chuyên viên Phòng Tiết kiệm năng lượng.
Điện thoại CQ: (0650) 3856062
Email: khanhlt@binhduong.gov.vn; trongkhanhkhcn@gmail.com.
7. Sự cần thiết
Việt Nam là một trong những nước không giàu về nguồn i nguyên năng
lượng, với mức quy đổi về nguồn năng lượng cấp (than, dầu khí, uranium,
thủy điện) tính bình quân trên đầu người rất thấp so với nhiều nước trên thế giới,
do vậy, tiết kiệm năng lượng phải được nhìn nhận cho đúng để hành động
đúng. Theo kinh nghiệm của các nước phát triển: ít nhất 30% nhu cầu năng
lượng thể cần phải được đáp ứng bằng biện pháp tiết kiệm. Đây yếu tố
các nhà hoạch định chính sách năng lượng cần lưu tâm nhằm bảo đảm an
ninh năng lượng quốc gia.
Biogas lục bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biogas lục bình - Người đăng: nguyenminhchon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Biogas lục bình 9 10 21