Ktl-icon-tai-lieu

Bộ thủ tục Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau dành cho cấp xã

Được đăng lên bởi Pé Nháy
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần II
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN
NHÂN DÂN CẤP XÃ
1. Thủ tục: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực
phẩm trong kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền cấp xã
quản lý
1.1. Trình tự thực hiện: Gồm 04 bước:
Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Cơ sở kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản có đăng ký kinh doanh do cấp
huyện cấp có nhu cầu kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực
phẩm nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã vào các
ngày làm việc trong tuần (trừ ngày thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Thời gian tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả như sau:
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.
Bước 2: Xem xét tính đầy đủ của hồ sơ
Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã
xem xét tính đầy đủ của hồ sơ; nếu không đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ
để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Kiểm tra và giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ), Ủy ban nhân dân cấp
xã thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở do đơn vị đã thực hoặc tổ
chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm (nếu cần hoặc trong trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, đánh giá phân
loại):
Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận hoặc trả lời bằng văn bản về việc không cấp
Giấy chứng nhận.
Bước 4: Trả kết quả
Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã, đóng lệ phí và
nhận kết quả (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền theo quy định).
1.2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp; gửi theo đường bưu điện; Fax, Email, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính tới Ủy ban nhân dân cấp xã).
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
1.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu tại
Phụ lục 2 Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 - 01 bản);
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có
ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc quyết định thành lập (01 bản);
c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an
toàn thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày
04/01/2013 - 01 bản);
d) Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được
các cơ quan có ch...
Phần II
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN
NHÂN DÂN CẤP XÃ
1. Thủ tục: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận sở đủ điều kiện an toàn thực
phẩm trong kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền cấp
quản lý
1.1. Trình tự thực hiện: Gồm 04 bước:
Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ
sở kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản đăng kinh doanh do cấp
huyện cấp nhu cầu kiểm tra, chứng nhận sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực
phẩm nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã vào các
ngày làm việc trong tuần (trừ ngày thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Thời gian tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả như sau:
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.
Bước 2: Xem xét tính đầy đủ của hồ sơ
Trong thời gian 03 ngày m việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã
xem xét tính đầy đủ của h sơ; nếu không đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đ
để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Kiểm tra và giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày làm việc (k từ ngày nhận đủ h sơ), Ủy ban nn dân cấp
thực hiện thẩm tra hkiểm tra, đánh g phân loại cơ sở do đơn vị đã thực hoặc t
chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm (nếu cần hoặc trong trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, đánh giá phân
loại):
Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận hoặc trả lời bằng văn bản về việc không cấp
Giấy chứng nhận.
ớc 4: Trả kết qu
Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã, đóng lệ phí và
nhận kết qu(trường hợp nhận hộ, người nhận hphải giấyy quyền theo quy định).
1.2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ trực tiếp; gửi theo đường u điện; Fax, E-
mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính tới Ủy ban nhân dân cấp xã).
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
1.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
1
Bộ thủ tục Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau dành cho cấp xã - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ thủ tục Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau dành cho cấp xã - Người đăng: Pé Nháy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Bộ thủ tục Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau dành cho cấp xã 9 10 138