Ktl-icon-tai-lieu

cà phê việt nam

Được đăng lên bởi thuyphay93
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số quy tắc soạn thảo văn bản trong viết luận
Đối với người lần đầu tiên soạn thảo văn bản thường có rất nhiều lỗi soạn thảo,
như là: sau dấu câu không viết hoa chữ cái đầu tiên, không có khoảng trống
(backspace) giữa dấu câu và từ tiếp theo..., gây cảm giác khó chịu cho người đọc. Vì
vậy, sinh viên cần tuân thủ đúng các quy tắc soạn thảo. Nếu gửi bản thảo cho giáo
viên hướng dẫn mà có những lỗi này thì sẽ bị gửi trả lại về sửa, trước khi góp ý về
nội dung.
Khái niệm ký tự, từ, câu, dòng, đoạn
Khi làm việc với văn bản, đối tượng chủ yếu ta thường xuyên phải tiếp xúc là các
ký tự (Character). Các ký tự phần lớn được gõ vào trực tiếp từ bàn phím. Nhiều ký tự
khác ký tự trắng (Space) ghép lại với nhau thành một từ (Word). Tập hợp các từ kết
thúc bằng dấu ngắt câu, ví dụ dấu chấm (.) gọi là câu (Sentence). Nhiều câu có liên
quan với nhau hoàn chỉnh về ngữ nghĩa nào đó tạo thành một đoạn văn bản
(Paragraph).
Trong các phần mềm soạn thảo, đoạn văn bản được kết thúc bằng cách nhấn phím
Enter. Như vậy phím Enter dùng khi cần tạo ra một đoạn văn bản mới. Đoạn là thành
phần rất quan trọng của văn bản. Nhiều định dạng sẽ được áp đặt cho đoạn như căn
lề, kiểu dáng,… Nếu trong một đoạn văn bản, ta cần ngắt xuống dòng, lúc đó dùng tổ
hợp Shift+Enter. Thông thường, giãn cách giữa các đoạn văn bản sẽ lớn hơn giữa các
dòng trong một đoạn.
Đoạn văn bản hiển thị trên màn hình sẽ được chia thành nhiều dòng tùy thuộc vào
kích thước trang giấy in, kích thước chữ... Có thể tạm định nghĩa dòng là một tập hợp
các ký tự nằm trên cùng một đường cơ sở (Baseline) từ bên trái sang bên phải màn
hình soạn thảo.
Như vậy các định nghĩa và khái niệm cơ bản ban đầu của soạn thảo và trình bày
văn bản là Ký tự, Từ, Câu, Dòng, Đoạn.
Nguyên tắc tự xuống dòng của từ:
Trong quá trình soạn thảo văn bản, khi gõ đến cuối dòng, phần mềm sẽ thực hiện
động tác tự xuống dòng. Nguyên tắc của việc tự động xuống dòng là không được làm
ngắt đôi một từ. Do vậy nếu không đủ chỗ để hiển thị cả từ trên hàng, máy tính sẽ
ngắt cả từ đó xuống hàng tiếp theo. Vị trí của từ bị ngắt dòng do vậy phụ thuộc vào

rất nhiều yếu tố khác nhau như độ rộng trang giấy in, độ rộng cửa sổ màn hình, kích
thước chữ. Do đó, nếu không có lý do để ngắt dòng, ta cứ tiếp tục gõ dù con trỏ đã
nằm cuối dòng. Việc quyết định ngắt dòng tại đâu sẽ do máy tính lựa chọn.
Cách ngắt dòng tự động của phần mềm hoàn toàn khác với việc ta sử dụng các
phím tạo ra các ngắt dòng "nhân tạo" như các phím Enter, Shift+Enter hoặc
Ctrl+Enter. Nếu ta sử ...
Một số quy tắc soạn thảo văn bản trong viết luận
Đối với người lần đầu tiên soạn thảo văn bản thường có rất nhiều lỗi soạn thảo,
như là: sau dấu câu không viết hoa chữ i đầu tiên, không khoảng trống
(backspace) giữa dấu câu từ tiếp theo..., gây cảm giác khó chịu cho người đọc.
vậy, sinh viên cần tuân thủ đúng các quy tắc soạn thảo. Nếu gửi bản thảo cho giáo
viên hướng dẫnnhững lỗi này thì sẽ bị gửi trả lại về sửa, trước khi góp ý về
nội dung.
Khái niệm ký tự, từ, câu, dòng, đoạn
Khi làm việc với văn bản, đối tượng chủ yếu ta thường xuyên phải tiếp xúc là các
ký tự (Character). Các ký tự phần lớn được gõ vào trực tiếp từ bàn phím. Nhiều ký tự
khác tự trắng (Space) ghép lại với nhau thành một từ (Word). Tập hợp các t kết
thúc bằng dấu ngắt câu, dụ dấu chấm (.) gọi câu (Sentence). Nhiều câu liên
quan với nhau hoàn chỉnh về ngữ nghĩa nào đó tạo thành một đoạn văn bản
(Paragraph).
Trongc phần mềm soạn thảo, đoạn văn bản được kết thúc bằng cách nhấn phím
Enter. Như vậy phím Enter dùng khi cần tạo ra một đoạn văn bản mới. Đoạn là thành
phần rất quan trọng của văn bản. Nhiều định dạng sẽ được áp đặt cho đoạn như căn
lề, kiểu dáng,… Nếu trong một đoạn văn bản, ta cần ngắt xuống dòng, lúc đó dùng tổ
hợp Shift+Enter. Thông thường, giãn cách giữa các đoạn văn bản sẽ lớn hơn giữa các
dòng trong một đoạn.
Đoạn văn bản hiển thị trên màn hình sẽ được chia thành nhiều dòng tùy thuộc vào
kích thước trang giấy in, kích thước chữ...thể tạm định nghĩa dòng là một tập hợp
các tự nằm trên cùng một đường sở (Baseline) từ bên trái sang bên phải màn
hình soạn thảo.
Như vậy các định nghĩa khái niệm bản ban đầu của soạn thảo trình bày
văn bản là Ký tự, Từ, Câu, Dòng, Đoạn.
Nguyên tắc tự xuống dòng của từ:
Trong quá trình soạn thảo văn bản, khi đến cuối dòng, phần mềm sẽ thực hiện
động tác tự xuống dòng. Nguyên tắc của việc tự động xuống dòng là không được làm
ngắt đôi một từ. Do vậy nếu không đủ chỗ để hiển thị cả từ trên hàng, máy tính sẽ
ngắt cả từ đó xuống hàng tiếp theo. Vị trí của từ bị ngắt dòng do vậy phụ thuộc vào
cà phê việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cà phê việt nam - Người đăng: thuyphay93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
cà phê việt nam 9 10 339