Ktl-icon-tai-lieu

các biện pháp bảo quản sản phẩm động vật

Được đăng lên bởi Nước Mắt Hạnh Phúc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 793 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN SẢN PHẨM
ĐỘNG VẬT
1, Nguyên tắc chung trong bảo quản sản phẩm động vật
- Theo 2 nguyên tắc:
1.1. Ngăn ngừa hoặc làm chậm sự phân giải của vi sinh vật

D

E

F
G

A

C
B
H

Hình 1. Đường sinh trưởng của vi sinh vật
Biện pháp: Kéo dài, càng lâu càng tốt thời kỳ sinh trưởng chậm và
thời kỳ sinh trưởng tăng nhanh dương tính.
- Các phương pháp:
+ Phương pháp vô khuẩn, ngăn cách sản phẩm động vật với vi sinh
vật (đóng gói ).
+ Tạo điều kiện yếm khí hoặc thay thế không khí bằng khí CO2
hoặc N2.
+ Phương pháp diệt khuẩn: dùng sức nóng hoặc dùng tia phóng xạ.
+ Phương pháp lọc đối với các chất dịch thể. Có thể dùng máy li
tâm siêu tốc để tách bỏ vi khuẩn ra khỏi sữa.

Đóng gói thực phẩm
1.2 Ngăn ngừa, làm chậm sự tự phân hủy của các sản phẩm động
vật
- Bằng cách phá hủy hoặc làm mất hoạt tính của các enzym
- Ngăn ngừa hoạc làm chậm các phản ứng hóa học
Ví dụ: ngăn ngừa sự oxy hóa bằng 1 chất chống oxy hóa như:
BHA(2- Tert- butyl- 4- hiđrôxyanisol hay 3- tert- butyl- 4 –
hiđrôxyanisol và BHT(2,6- đi- tert- butyl- 4- mêtylphenol). Các
chất bảo quản khác còn bao gồm cả fomalđêhit (thông thường

trong dung dịch và chủ yếu để bảo quản các mẫu sinh học),
glutaralđêhít, điatômit (giết côn trùng), êtanol và
mêtylcloroisothiazolinon.

1.3. Ngăn ngừa sự phá hủy của côn trùng, động vật và các nguyên
nhân cơ giới hóa khác.

...
Chương 2 : CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN SẢN PHẨM
ĐỘNG VẬT
1, Nguyên tắc chung trong bảo quản sản phẩm động vật
- Theo 2 nguyên tắc:
1.1. Ngăn ngừa hoặc làm chậm sự phân giải của vi sinh vật
D E F
G
C
A B
H
Hình 1. Đường sinh trưởng của vi sinh vật
Biện pháp: Kéo dài, càng lâu càng tốt thời kỳ sinh trưởng chậm và
thời kỳ sinh trưởng tăng nhanh dương tính.
- Các phương pháp:
+ Phương pháp vô khuẩn, ngăn cách sản phẩm động vật với vi sinh
vật (đóng gói ).
+ Tạo điều kiện yếm khí hoặc thay thế không khí bằng khí CO
2
hoặc N
2
.
+ Phương pháp diệt khuẩn: dùng sức nóng hoặc dùng tia phóng xạ.
+ Phương pháp lọc đối với các chất dịch thể. Có thể dùng máy li
tâm siêu tốc để tách bỏ vi khuẩn ra khỏi sữa.
các biện pháp bảo quản sản phẩm động vật - Trang 2
các biện pháp bảo quản sản phẩm động vật - Người đăng: Nước Mắt Hạnh Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
các biện pháp bảo quản sản phẩm động vật 9 10 483