Ktl-icon-tai-lieu

Các khái niệm về bệnh trong truyền nhiễm

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thế nào là bệnh?
MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ BỆNH
sử dụng trong dịch tễ

Bệnh là bất kỳ sự thay đổi không bình thường nào của
cấu trúc hay chức năng của bất kỳ bộ phận, cơ quan,
hay hệ thống của cơ thể mà có thể biểu hiện bằng
những đặc tính và dấu hiệu và nguyên nhân; cơ chế,
tiên lượng có thể được biết hay không biết

TS. Lê Thanh Hiền

 Infectious diseases, also known as transmissible

Phân loại bệnh
 Bệnh không lây (không truyền nhiễm)
 Bệnh về dinh dưỡng
 Bệnh nội khoa
 Bệnh ngộ độc

 Bệnh lây (truyền nhiễm)







DISEASE: Literally, dis-ease, the opposite of ease, when
something is wrong with a bodily function

diseases or communicable diseases comprise
clinically evident illness (i.e., characteristic medical
signs and/or symptoms of disease) resulting from
the infection, presence and growth of pathogenic
biological agents in an individual host organism
 Infectious diseases are sometimes called

Prion
Virus
Vi khuẩn
Nấm
Protozoa
Ký sinh trùng

"contagious" when they are easily transmitted by
contact with an ill animal or their secretions (e.g.,
influenza).

 Đối tượng của dịch tễ là bệnh hay nói chung là một tình

trạng liên quan đến sức khỏe. Tuy nhiên đối với thú nuôi
nông nghiệp, tầm quan trọng của bệnh lây là rất lớn. Do đó
đối tượng của môn học chủ yếu là bệnh lây

 Thus, a contagious disease is a subset of infectious

disease that is especially infective or easily
transmitted.

Bệnh là kết quả của sự tương tác giữa các yếu tố bao gồm
vật chủ (con thú, người), yếu tố gây bệnh (vi rút, vi
khuẩn...) và môi trường (chẳng hạn sự vấy nhiễm nguồn
nước).
Môi trường

Vật chủ

Véc tơ
Mầm
bệnh

Môi trường

1

Sự tồn tại của bệnh truyền nhiễm
trong quần thể
Thú nhiễm bệnh

Đặc tính vật chủ/ mầm bệnh

Phân loại vật chủ
 Vật chủ (host):

 Thú (người, hay động vật) có thể bị nhiễm một mầm bệnh

Hình thức truyền lây

Truyền lây mầm bệnh cho
thú khác
MB Xâm nhập

nào đó

“Cửa” bài xuất

Bài xuất mầm
bệnh

“Cửa” xâm nhập/ hình thức Xâm nhập

MB nhân lên/ vật chủ có biểu hiện
lâm sàng

Vật chủ – Các giai đoạn bệnh/ MB –
Các giai đoạn nhiễm

Kết quả của nhiễm trùng

 Vật chủ khuyếch đại (amplifier host)

 Nhân lên và giải phóng một lượng lớn mầm bệnh
 VD: heo – FMD

 Vật chủ tích trữ (reservoir host)





Như là nơi mà mầm bệnh tồn tại thời gian dài
Là nguồn bệnh (source of infection) cho các loài khác
VD: Dơi- Nipah virus
VD. Cáo – Bệnh dại ở châu Âu

Tình trạng con thú

Phân loại vật chủ- thuật ngữ dùng
trong ký sinh trùng
 Ký chủ xác định (D...
1
MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ BỆNH
sử dụng trong dịch tễ
TS. Lê Thanh Hiền

DISEASE: Literally, dis-ease, the opposite of ease, when
something is wrong with a bodily function
Bệnh là bất kỳ sự thay đổi không bình thường nào của
cấu trúc hay chức năng của bất kỳ bộ phận, cơ quan,
hay hệ thống của cơ thể mà có thể biểu hiện bằng
những đặc tính và dấu hiệu và nguyên nhân; cơ chế,
tiên lượng có thể được biết hay không biết






Prion
Virus


Protozoa
Ký sinh trùng




Infectious diseases, also known as transmissible
diseases or communicable diseases comprise
clinically evident illness (i.e., characteristic medical
signs and/or symptoms of disease) resulting from
the infection, presence and growth of pathogenic
biological agents in an individual host organism
Infectious diseases are sometimes called
"contagious" when they are easily transmitted by
contact with an ill animal or their secretions (e.g.,
influenza).
Thus, a contagious disease is a subset of infectious
disease that is especially infective or easily
transmitted.

vật chủ yếu tố gây bệnh (vi rút, vi
môi trường 

Vật chủ
Véc tơ
Mầm
bệnh
Môi trường
Môi trường
Các khái niệm về bệnh trong truyền nhiễm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các khái niệm về bệnh trong truyền nhiễm - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Các khái niệm về bệnh trong truyền nhiễm 9 10 668