Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp bảo quản thịt

Được đăng lên bởi huunghicntp
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1786 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Các phương pháp bảo quản thịt

GVBM: Nguyễn Thị Hiền

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ THỊT
I. SỨC TIÊU THỤ THỊT TẠI VIỆT NAM VÀ VÀI NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI:
Thịt là loại thực phẩm được hình thành bằng cách gia công thích ứng các súc thịt nguyên
vẹn hoặc súc thịt. Thịt là nguồn cung protein chủ yếu cho con người. Sức tiêu thụ thịt phụ
thuộc chủ yếu vào trình độ phát triển của nguồn kinh tế, mức thu nhập, tôn giáo, tập quán tiêu
dùng và kiến thức về dinh dưỡng.
Theo ước tính năm 200 mỗi người Việt Nam tiêu thụ thịt bình quân khoảng 17,8 kg. Theo
cục thống kê tại Thành phố Hồ Chí Minh (2000) sức tiêu thụ thịt, cá, trứng trung bình của mỗi
cư dân Thành phố không ngừng tăng lên và có sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn.

Bảng 1: Sức tiêu dùng các vật phẩm chính trong bữa ăn của cư dân tại TP. HCM
(người/tháng) [1 ]
1998
1999
2000
Chi tiêu bình quân (đồng)
Gạo (Kg)
Thịt (Kg)
Cá (Kg)
Trứng (quả)
Đường (Kg)

477.054
8,2
1,9
2,4
4,6
0,8

506.100
8,2
2,0
2,5
4,6
0,8

539.484
8,1
2,0
2,6
4,6
0,6

Bảng 2: Tiêu thụ các sản phẩm vật nuôi (kg/người/năm) ở một số nước và lãnh thổ
trên thế giới (năm 2004)
Thịt bò
Canada
Mỹ
Mexico
Argentina
Brazil
Đan Mạch
Pháp
Đức
Ý
Hà Lan
Anh
Thuỵ Điển
Thuỵ Sĩ
Ba Lan
An Độ
Trung Quốc
Đài Loan
Nhật
Malaysia
Thái Lan

36,4
43,3
29,0
69,4
23,7
22,0
28,6
19,8
25,7
18,8
19,5
17,1
26,1
14,2
1,1
1,6
3,1
9,9
3,2
5,3

Các loại sản phẩm
Thịt heo
32,9
32,0
10,1
8,8
7,2
66,2
37,2
49,2
32,6
37,8
23,3
34,2
39,2
50,9
0,5
23,5
40,0
16,6
11,9
6,2

Thịt gà
24,0
31,0
12,0
19,0
17,0
12,0
14,0
7,0
11,0
14,0
18,0
6,9
10,3
7,5
0,5
2,5
20,0
13,0
28,0
10,1

Trang 1

Các phương pháp bảo quản thịt
Indonesia
Úc
New Zealand
Nigeria
Nam phi

GVBM: Nguyễn Thị Hiền

1,0
35,8
33,8
1,8
9,1

3,1
18,6
1,3
1,7
3,2

2,9
23,0
1,8
1,4
4,0

II. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA THỊT:
Thành phần hoá học của thịt gồm có nước, protein, lipid, glucid, các chất trích ly chứa nitơ
và không chứa nitơ, khoáng, vitamin và enzym. Các thành phần này phụ thuộc vào loài thú,
tuổi, giới tính, mục tiêu sử dụng, khẩu phần nuôi dưỡng, mức độ vỗ béo, bộ phận xúc thịt và vị
trí cơ thể học.
Về phương diện mô học, thành phần của thịt gồm có các mô sau: mô cơ, mô liên kết và
toàn bộ biến thể của nó, mô máu, mô thần kinh và bạch huýêt. Trong công nghệ chế biến thực
phẩm và thương nghiệp, người ta không chỉ phân loại theo chức năng sinh lý mà còn theo giá
trị sử dụng. Thành phần thịt gồm: mô cơ, mô mỡ, mô liên kết, mô xương-sụn và mô máu.

Bảng 3: Thành phần thịt [1 ]
Loại mô
Mô cơ
Mô mỡ
Mô liên kết
Mô xương-sụn
Mô máu

...
Các phương pháp bảo quản thịt GVBM: Nguyễn Thị Hiền
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ THỊT
I. SỨC TIÊU THỤ THỊT TẠI VIỆT NAM VÀ VÀI NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI:
Thịt loại thực phẩm được hình thành bằng cách gia công thích ứng các súc thịt nguyên
vẹn hoặc súc thịt. Thịt nguồn cung protein chủ yếu cho con người. Sức tiêu thụ thịt phụ
thuộc chủ yếu vào trình độ phát triển của nguồn kinh tế, mức thu nhập, tôn giáo, tập quán tiêu
dùng và kiến thức về dinh dưỡng.
Theo ước tính năm 200 mỗi người Việt Nam tiêu thụ thịt bình quân khoảng 17,8 kg. Theo
cục thống kê tại Thành phố Hồ Chí Minh (2000) sức tiêu thụ thịt, cá, trứng trung bình của mỗi
cư dân Thành phố không ngừng tăng lên và có sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn.
Bảng 1: Sức tiêu dùng các vật phẩm chính trong bữa ăn của dân tại TP. HCM
(người/tháng) [1 ]
1998 1999 2000
Chi tiêu bình quân (đồng) 477.054 506.100 539.484
Gạo (Kg) 8,2 8,2 8,1
Thịt (Kg) 1,9 2,0 2,0
Cá (Kg) 2,4 2,5 2,6
Trứng (quả) 4,6 4,6 4,6
Đường (Kg) 0,8 0,8 0,6
Bảng 2: Tiêu thụ các sản phẩm vật nuôi (kg/người/năm) một số nước lãnh thổ
trên thế giới (năm 2004)
Các loại sản phẩm
Thịt bò Thịt heo Thịt gà
Canada 36,4 32,9 24,0
Mỹ 43,3 32,0 31,0
Mexico 29,0 10,1 12,0
Argentina 69,4 8,8 19,0
Brazil 23,7 7,2 17,0
Đan Mạch 22,0 66,2 12,0
Pháp 28,6 37,2 14,0
Đức 19,8 49,2 7,0
Ý 25,7 32,6 11,0
Hà Lan 18,8 37,8 14,0
Anh 19,5 23,3 18,0
Thuỵ Điển 17,1 34,2 6,9
Thuỵ Sĩ 26,1 39,2 10,3
Ba Lan 14,2 50,9 7,5
An Độ 1,1 0,5 0,5
Trung Quốc 1,6 23,5 2,5
Đài Loan 3,1 40,0 20,0
Nhật 9,9 16,6 13,0
Malaysia 3,2 11,9 28,0
Thái Lan 5,3 6,2 10,1
Trang 1
Các phương pháp bảo quản thịt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp bảo quản thịt - Người đăng: huunghicntp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Các phương pháp bảo quản thịt 9 10 950