Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi

Được đăng lên bởi oanhkieu
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 891 lần   |   Lượt tải: 3 lần
2. Các phương pháp cơ bản xử lý chất thải chăn nuôi

2.1. Các loại chất thải trong chăn nuôi
Chất thải trong chăn nuôi được phân ra làm 3 loại: chất thải rắn; chất thải khí bao gồm CO 2, NH3,
CH4, H2S… đây đều là những loại khí chính gây hiệu ứng nhà kính; chất thải lỏng bao gồm nước tiểu,
nước tắm, nước rửa chuồng...
Chất thải từ hệ thống chăn nuôi tập trung đang gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và sức khỏe
con người. Tuy nhiên, lượng chất thải rắn được xử lý chỉ chiếm chưa đầy một nửa, số còn lại được thải
trực tiếp ra môi trường. Có thể tham khảo báo cáo của dự án Susane do Viện Chăn nuôi thực hiện năm
2006 về sự phân bố chất thải vật nuôi ở Việt Nam như sau:

Còn đối với chất thải lỏng, có tới 60% được thải trực tiếp ra đất hoặc nguồn nước, 12% là thải
trực tiếp vào ao cá, chỉ 25% được sử dụng làm hầm biogas. Trong khi đó, chất thải chăn nuôi sử dụng
làm phân bón cho cây trồng đang có chiều hướng giảm do quy mô chăn nuôi tăng song diện tích trồng
trọt ngày càng thu hẹp.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, chất thải chăn nuôi có mức BOD cao hơn tiêu chuẩn cho phép
500 mg/l, có chứa số lượng vi khuẩn E.coli và trứng ký sinh trùng ở mức cao không thể chấp nhận được.
Lượng vi khuẩn tăng nhanh trong nước ngầm, 100% mẫu rau xanh có sử dụng chất thải chăn nuôi làm
phân bón đều có E.coli. Kiểm tra thịt tại các chợ ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, 2,2% mẫu thị nhiễm
Salmonella và 43,3% nhiễm E.coli.
Vấn đề chất thải chăn nuôi lợn được đánh giá là trầm trọng nhất. Hiện quy mô nuôi lợn ở nước ta
hầu hết đều rất nhỏ (1- 5 con/hộ). Các hộ không có đủ đất trồng cho chất thải chăn nuôi. Hơn nữa, chất
thải chăn nuôi có mùi khó chịu nên không được người dân ưa chuộng dùng làm phân bón cho các loại
cây trồng.
Ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi đang là vấn nạn nhức nhối không chỉ ở Việt Nam mà còn
tồn tại ở nhiều nước trên thế giới.
Phải xử lý chất thải của sản xuất chăn nuôi. Đúng vậy, nhưng xử lý bằng những công cụ,
phương pháp, kỹ thuật, công nghệ,…, thậm chí mẹo gì thì chưa có cơ quan nào hệ thống và hướng dẫn
đầy đủ cho người chăn nuôi nên trên thực tế, ô nhiễm do chăn nuôi vẫn đang hiện hữu một cách thách
thức. Để quản lý chất thải có hiệu quả hiện nay ở một số nước tiên tiến đã khuyến cáo cho người chăn
nuôi thực hiện các bước sau:
1.Giảm thiểu nguồn phát sinh
2.Tái sử dụng – tái chế
3.Thu hồi năng lượng từ chất thải rắn
4. Chôn lấp hợp vệ sinh
Dưới đây giới thiệu một số phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi cơ bản như sau:
2.2. Phương pháp ủ phân cơ bản
a , ý ngh...
2. Các phương pháp cơ bản xử lý chất thải chăn nuôi
2.1. Các loại chất thải trong chăn nuôi
Chất thải trong chăn nuôi được phân ra làm 3 loại: chất thải rắn; chất thải khí bao gồm CO
2
, NH
3
,
CH
4
, H
2
S… đây đều những loại khí chính gây hiệu ứng nhà kính; chất thải lỏng bao gồm nước tiểu,
nước tắm, nước rửa chuồng...
Chất thải từ hệ thống chăn nuôi tập trung đang gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sức khỏe
con người. Tuy nhiên, lượng chất thải rắn được xử chỉ chiếm chưa đầy một nửa, số còn lại được thải
trực tiếp ra môi trường. thể tham khảo báo cáo của dự án Susane do Viện Chăn nuôi thực hiện năm
2006 về sự phân bố chất thải vật nuôi ở Việt Nam như sau:
Còn đối với chất thải lỏng, tới 60% được thải trực tiếp ra đất hoặc nguồn nước, 12% thải
trực tiếp vào ao cá, chỉ 25% được sử dụng làm hầm biogas. Trong khi đó, chất thải chăn nuôi sử dụng
làm phân bón cho cây trồng đang chiều hướng giảm do quy chăn nuôi tăng song diện tích trồng
trọt ngày càng thu hẹp.
Các phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi - Người đăng: oanhkieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Các phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi 9 10 773