Ktl-icon-tai-lieu

Các yếu tố ảnh hưởng đến nước ríc rác

Được đăng lên bởi oanhkieu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NƯỚC RÍC RÁC

Thờigianchônlấp

•

Tính chất nước rò rỉ thay đổi theo thời gian chôn lấp.

•

Theo thời gian nồng độ các chất ô nhiễm trong nước rác giảm dần.
Thành phần của nước rò rỉ thay đổi tùy thuộc vào các giai đoạn khác
nhau của quá trình phân hủy sinh học đangdiễnra.

•

Trong giai đoạn axit, các hợp chất đơn giản được hình thành như các axit dễ
bay hơi, amino axit và một phần fulvic với nồng độnhỏ.

•

Khi rác được chôn càng lâu, quá trình metan hóaxảyra → chấtthải rắn trong
bãi chôn lấp được ổn định dần, nồng độ ô nhiễm cũng giảm dần
theothờigian.

Chiều sâu bãi chôn lấp

Bãichôn lấp càng sâu thì thời gian tiếp xúc giữa nước và rác sẽ lớn hơn và
khoảng cách di chuyển của nước sẽ tăng. Từ đó quá trình phân hủy sẽ xảy ra
hoàn toàn hơn nên nước rò rỉ chứa một hàm lượng lớn các chất ô nhiễm.

Thành phần và các biện pháp xử lý sơbộ chất thải rắn

•

Thànhphần chất thải rắn là yếu tố quan trọng nhất tác động đến tính chất
nướcròrỉ. Chấtthải rắn có những đặc tính gì thì nước rò rỉ cũng có các đặc
tính tương tự.

•

Các biện pháp xử lý hoặc chế biến chất thải rắn cũng có những tác động
đến tính chất nước rác.

Các quá trình thấm, chảy tràn,
bay hơi

•

Độ dày và khả năng chống thấm của vật liệu phủ có vai trò rất quan trọng
trong ngăn ngừa nước thấm vào bãichônlấp

→ tăng nhanh thời gian tạo nước rò rỉ, tăng lưulượng và pha loãng các chất ô
nhiễm từ rác vào trong nước.

•

Quá trình bay hơi làm cô đặc nước rác và tăng nồng độ ô nhiễm.

Độ ẩm rác và nhiệt độ

•

Độẩm là một trong những yếu tố quyết định thời gian nước rò rỉ được hình
thành là nhanh hay chậm sau khi rác được chôn lấp.

•

Nhiệt độ có ảnh hưởng rất nhiều đến tính chất nước ròrỉ.

Ảnh hưởng từ bùn cống rảnh và chất thải độc hại

•

Bùn sẽ làm tăng độ ẩm của rác và do đó tăng khả năng tạo thành nước rò
rỉ.

•

Đồng thời chất dinh dưỡng và vi sinh vật từ bùn được chôn lấp sẽ làm tăng
khả năng phân hủy và ổn định chất thải rắn.

•

Việc chôn lấp chất thải rắn đô thị với các chất thải độc hại làm ảnh hưởng
đến các quá trình phân hủy chất thải rắn trong bãichônlấp.

...
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NƯỚC RÍC RÁC
Các yếu tố ảnh hưởng đến nước ríc rác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các yếu tố ảnh hưởng đến nước ríc rác - Người đăng: oanhkieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Các yếu tố ảnh hưởng đến nước ríc rác 9 10 805