Ktl-icon-tai-lieu

Các yếu tố ảnh hưởng tới nước rò rỉ

Được đăng lên bởi oanhkieu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3,Các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần tính chất
nước rò rỉ.
Rác được chọn trong bãi chôn lấp chịu hàng loạt các biến
đổi lý, hóa, sinh cùng lúc xảy ra. Khi nước chảy qua sẽ mang
theo các chất hóa học đã được phân hủy từ rác.
Thành phần chất ô nhiễm trong nước rò rỉ phụ thuộc vào
nhiều yếu tố như: thành phần chất thải rắn, độ ẩm, thời gian
chôn lấp, khí hậu, các mùa trong năm, chiều sâu bãi chôn lấp, độ
nén, loại và độ dày của nguyên liệu phủ trên cùng, tốc độ di
chuyển của nước trong bãi rác, độ pha loãng với nước mặt và
nước ngầm, sự có mặt của các chất ức chế, các chất dinh dưỡng
đa lượng và vi lượng, việc thiết kế và hoạt động của bãi rác, việc
chôn lấp chất thải rắn, chất thải độc hại, bùn từ trạm xử lý nước
thải… Ta sẽ lần lược xét qua các yếu tố chính ảnh hưởng đến
thành phần và tính chất nước rò rỉ :


Thời gian chôn lấp

Tính chất nước rò rỉ thay đổi theo thời gian chôn lấp. Nhiều
nghiên cứu cho thấy rằng nồng độ các chất ô nhiễm trong nước
rò rỉ là một hàm theo thời gian. Theo thời gian nồng độ các chất
ô nhiễm trong nước rác giảm dần. Thành phần của nước rò rỉ

thay đổi tùy thuộc vào các giai đoạn khác nhau của quá trình
phân hủy sinh học đang diễn ra. Sau giai đoạn hiếu khí ngắn
(một vài tuần hoặc kéo dài đến vài tháng), thì giai đoạn phân
hủy yếm khí tạo ra axit xảy ra và cuối cùng là quá trình tạo ra
khí metan. Trong giai đoạn axit, các hợp chất đơn giản được
hình thành như các axit dễ bay hơi, amino axit và một phần
fulvic với nồng độ nhỏ. Trong giai đọan này, khi rác mới được
chôn hoặc có thể kéo dài vài năm, nước rò rỉ có những đặc điểm
sau :
–

Nồng độ các axit béo dễ bay hơi (VFA) cao.

–

pH nghiêng về tính axit.

–

BOD cao.

–

Tỷ lệ BOD/COD cao.

–

Nồng độ NH4+ và nitơ hữu cơ cao.

–

Vi sinh vật có số lượng lớn.

–

Nồng độ các chất vô cơ hòa tan và kim loại nặng cao.
Khi rác được chôn càng lâu, quá trình metan hóa xảy ra. Khi
đó chất thải rắn trong bãi chôn lấp được ổn định dần, nồng độ ô
nhiễm cũng giảm dần theo thời gian. Giai đoạn tạo thành khí

metan có thể kéo dài đến 100 năm hoặc lâu hơn nữa. Đặc điểm
nước thải ở giai đoạn này :
–

Nồng độ các axit béo dễ bay hơi thấp.

–

pH trung tính hoặc kiềm.

–

BOD thấp.

–

Tỷ lệ BOD/COD thấp.

–

Nồng độ NH4+ thấp.

–

Vi sinh vật có số lượng nhỏ.

–

Nồng độ các chất vô cơ hòa tan và kim loại nặng thấp.
Theo thời gian chôn lấp đất thì các chất hữu cơ trong nước
rò rỉ cũng có sự thay đổi. Ban đầu, khi mới chôn lấp, nước rò rỉ
chủ yếu axit béo bay hơi. Các axit thường là acetic, pr...
3,Các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần tính chất
nước rò rỉ.
Rác được chọn trong bãi chôn lấp chịu hàng loạt các biến
đổi lý, hóa, sinh cùng lúc xảy ra. Khi nước chảy qua sẽ mang
theo các chất hóa học đã được phân hủy từ rác.
Thành phần chất ô nhiễm trong nước rỉ phụ thuộc vào
nhiều yếu tố như: thành phần chất thải rắn, độ ẩm, thời gian
chôn lấp, khí hậu, các mùa trong m, chiều sâu bãi chôn lấp, độ
nén, loại độ dày của nguyên liệu phủ trên cùng, tốc độ di
chuyển của nước trong bãi rác, độ pha loãng với nước mặt
nước ngầm, sự mặt của các chất c chế, các chất dinh dưỡng
đa lượng và vi lượng, việc thiết kế và hoạt động của bãi rác, việc
chôn lấp chất thải rắn, chất thải độc hại, bùn từ trạm x nước
thải… Ta s lần lược xét qua các yếu tố chính ảnh hưởng đến
thành phần và tính chất nước rò rỉ :
Thời gian chôn lấp
Tính chất nước rỉ thay đổi theo thời gian chôn lấp. Nhiều
nghiên cứu cho thấy rằng nồng độ các chất ô nhiễm trong ớc
rỉ là một hàm theo thời gian. Theo thời gian nồng độ các chất
ô nhiễm trong nước rác giảm dần. Thành phần của nước rỉ
Các yếu tố ảnh hưởng tới nước rò rỉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các yếu tố ảnh hưởng tới nước rò rỉ - Người đăng: oanhkieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các yếu tố ảnh hưởng tới nước rò rỉ 9 10 527