Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang trồng hoa lan phần 5

Được đăng lên bởi Ô Kim Duy
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2022 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cẩm nang trồng hoa lan phần V - Kỹ thuật
trồng một số nhóm lan

Nguồn: hoind.tayninh.gov.vn

KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ NHÓM LAN

I. NHÓM LAN MOKARA VÀ VANDA
1.1. Nhiệt độ
Nhiệt độ thích hợp cho Lan Mokara, Van da phát triển từ 25 - 30 độ C.
Nhiệt độ là một trong những yếu tố quyết định sự ra hoa của cây.
1.2. Ẩm độ
Rễ của Vanda, Mokara là rễ trần (rễ phơi ra ngoài không khí) nên đòi hỏi
ẩm độ của vườn rất cao. Cây lan Mokara, Vanda không chịu úng nên phải trồng
thật thoáng. Vì đặc điểm của thân cây là lan đơn thân, không có giả hành nên khả
năng mất nước rất lớn, từ đó làm cây sinh trưởng kém. Do đó, thường xuyên tưới
nước mỗi ngày 2 lần (sáng sớm và chiều mát).
1.3. Ánh sáng
Nhóm lan Mokara, Vanda thuộc nhóm ưa ánh sáng trung bình. Cường độ
ánh sáng khoảng 50 - 60% nên cần thiết kế giàn che cho thích hợp cho cây sinh
trưởng và phát triển.

1.4. Độ thông thoáng và giá thể
- Nhóm lan Vanda, Mokara rất cần độ thông thoáng nhiều, nhất là trường
hợp trồng cây trong chậu vì hệ rễ của cây rất phát triển mà chất trồng (giá thể) lại
bí. Nên sử dụng chậu đất có nhiều lỗ thoát, bỏ một ít (rất nhỏ) chất trồng vào chậu.
Hoặc không cần giá thể cây vẫn sinh trưởng tốt nhưng phải cung cấp thường
xuyên dinh dưỡng cho cây.
- Đối với trường hợp lan Mokara trồng thành luống để cắt cành nên chú ý
không cho thân cây lan đè nhiều lên giá thể vì như vậy dễ gây thối cây.
1.5. Nhu cầu dinh dưỡng
- Mokara, Vanda cần dinh dưỡng khá cao và thường xuyên. Nên kết hợp sử
dụng phân chuồng hoặc phân cá và phân hỗn hợp NPK 30 - 10 - 10 hoặc 20 - 20 20, tuỳ theo tuổi cây và tình hình sinh trưởng.
- Do đặc điểm cấu tạo của Mokara, Vanda là có hệ rễ trần nên khi sử dụng
phân bón nên sử dụng với liều lượng thấp và nồng độ loãng.
- Lưu ý vấn đề vàng và tuột lá chân ở Mokara là do thiếu nước và thiếu
dinh dưỡng, nhất là đạm.
1.6. Phòng trừ bệnh hại
Các bệnh gây hại phổ biến trên nhóm lan Mokara chủ yếu như sau:
- Bệnh đốm lá
Do nấm Cercospora sp. gây nên. Sử dụng các loại thuốc trừ nấm như Zineb
3/2000, Benlat 1/2000.
- Bệnh đốm vòng cánh hoa

Do nấm Alternaria sp. gây ra. Có thể sử dụng thuốc trừ nấm phổ rộng như
Daconil 500 SC.
1.7. Kỹ thuật trồng
1.7.1. Trồng cây lan từ nuôi cấy mô
- Khi trồng cây con (cây cấy mô) phải rửa sạch môi trường nuôi cấy dính
trên thân, lá, rễ cây bằng nước sạch 3 lần, tránh bị côn trùng cắn phá và nhiễm
bệnh.
- Có thể trồng 1 trong 2 cách như sau:
* Trồng bằng lưới:
- Thiết kế lưới trồng (sử dụng lưới lợp mái che vườn lan).
+ Chiều cao của trụ để găng lưới so với mặt...
Cm nang trng hoa lan phn V - K thut
trng mt s nhóm lan
Ngun: hoind.tayninh.gov.vn
K THUT TRNG MT S NHÓM LAN
I. NHÓM LAN MOKARA VÀ VANDA
1.1. Nhit độ
Nhit độ thích hp cho Lan Mokara, Van da phát trin t 25 - 30 độ C.
Nhit độ là mt trong nhng yếu t quyết định s ra hoa ca cây.
1.2. m độ
R ca Vanda, Mokara là r trn (r phơi ra ngoài không khí) nên đòi hi
m độ ca vườn rt cao. Cây lan Mokara, Vanda không chu úng nên phi trng
tht thoáng. Vì đặc đim ca thân cây là lan đơn thân, không có gi hành nên kh
năng mt nước rt ln, t đó làm cây sinh trưởng kém. Do đó, thường xuyên tưới
nước mi ngày 2 ln (sáng sm và chiu mát).
1.3. Ánh sáng
Nhóm lan Mokara, Vanda thuc nhóm ưa ánh sáng trung bình. Cường độ
ánh sáng khong 50 - 60% nên cn thiết kế giàn che cho thích hp cho cây sinh
trưởng và phát trin.
Cẩm nang trồng hoa lan phần 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang trồng hoa lan phần 5 - Người đăng: Ô Kim Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Cẩm nang trồng hoa lan phần 5 9 10 812