Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang trồng rau ăn quả an toàn

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 6490 lần   |   Lượt tải: 26 lần
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG
********

CAÅM NANG
TROÀNG RAU AÊN QUAÛ AN TOAØN

NĂM 2009

MỤC LỤC
Trang 5

LỜI NÓI ĐẦU

I. NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ RAU AN TOÀN

7-9

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT ĐỂ SẢN XUẤT RAU AN
TOÀN

2.1. Chọn đất
2.2. Nguồn nước tưới - tiêu
2.3. Chuẩn bị giống
2.4. Chuẩn bị phân bón
2.5. Phòng trừ sinh vật hại
2.6. Chuẩn bị thiết bị - công cụ sản xuất
2.7. Người lao động
2.8. Tổ chức sản xuất

10
10
11
12
13
14
15
16

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG KHI SẢN XUẤT RAU THEO
TIÊU CHUẨN VIETGAP

3.1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất
3.2. Giống
3.3. Phân bón
3.4. Hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật
3.5. Nước tưới
3.6. Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch
3.7. Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc
3.8. Kiểm tra việc thực hiện

17
17
17
18
18
19
19
19

Cẩm nang trồng rau ăn quả an toàn

3

IV. KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ LOẠI RAU PHỔ BIẾN

1. Khổ qua
2. Dưa leo
3. Bí đao
4. Bí đỏ
5. Bầu
6. Ớt
7. Cà tím
8. Đậu Cove, đậu đũa

20
24
28
32
35
39
42
45

V. PHỤ LỤC

Bảng 1: Mức giới hạn tối đa cho phép của hàm lượng nitrat
(NO-3) trong một số sản phẩm rau tươi (mg/kg)
48
Bảng 2: Hàm lượng tối đa cho phép của một số kim loại
nặng và độc tố trong sản phẩm rau tươi.
49
Bảng 3: Số lượng một số vi sinh vật tối đa cho phép trong
rau tươi (Tiêu chuẩn Việt Nam của Bộ Y tế).
50
Bảng 4: Mức dư lượng tối đa cho phép (MRLs) của một số
thuốc bảo vệ thực vật trên rau tươi.
50
Bảng 5: Dư lượng hóa chất Bảo vệ thực vật trong đất theo
TCVN 5941-1995 (Giới hạn tối đa cho phép).
54
Bảng 6: Giới hạn tối đa cho phép của kim loại nặng trong
đất (mg/kg) (Theo: TCVN 7209:2000)
55
Bảng 7: Chất lượng nước tưới (Theo TCVN 6773:2000)

56

Một số địa chỉ cung cấp giống, vật tư, thiết bị tại
TP. Hồ Chí Minh
57
Một số địa chỉ trồng rau tại TP. Hồ Chí Minh
4 Cẩm nang trồng rau ăn quả an toàn

58

LỜI NÓI ĐẦU

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố công nghiệp và
đông dân nhất nước, trong những năm qua thành phố tập
trung phát triển vành đai xanh ở các quận ven và huyện
ngoại thành như: Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Quận 12,
với diện tích gieo trồng hàng năm khoảng 10.000 ha với sản
lượng hơn 200.000 tấn/năm, rau được tập trung sản xuất vào
mùa khô nhất là rau ăn quả.
Rau ăn quả dễ bị nhiễm một số độc chất về dư lượng
thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, nitrate, các vi trùng
và ký sinh trùng. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật làm ảnh
hưởng đến sức khỏe cộng đồng về bệnh cấp tính và mãn tính.
Công tác kiểm tra đánh giá chất lượng rau lưu thông trên
...
S NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
TP. H CHÍ MINH
TRUNG TÂM KHUYN NÔNG
********
CAÅM NANG
CAÅM NANG
TROÀNG RAU AÊN QUAÛ AN TOAØN
TROÀNG RAU AÊN QUAÛ AN TOAØN
CAÅM NANG
CAÅM NANG
TROÀNG RAU AÊN QUAÛ AN TOAØN
TROÀNG RAU AÊN QUAÛ AN TOAØN
NĂM 2009
Cẩm nang trồng rau ăn quả an toàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang trồng rau ăn quả an toàn - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Cẩm nang trồng rau ăn quả an toàn 9 10 422