Ktl-icon-tai-lieu

Cảnh quan nông lâm kết hợp

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4173 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CẢNH QUAN NÔNG LÂM KẾT HỢP

Mảnh vá xanh – tím Ninh Hải,
Ninh Thuận

Cảnh quan Rừng keo + vườn + lúa
Huyện Daksom, Dak Nông

Vư n qu c gia Núi Chúa, Ninh Thu n

Cao su + cà phê Daklak

Ca cao + Cà phê Gia Lai

Lúa + rừng Vĩnh Hy, Ninh Thuận

Hàng rào xoan ta chắn gió Chupak, Gia Lai

Bời lời + cà phê + xoan Gia Lai

Chăn nuôi heo dưới tán rừng Gia Lai

Rừng + lúa Chupak, Gia Lai

Vườn rừng + lúa Chupak, Gia Lai

...