Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi môn Chất lượng nước

Được đăng lên bởi Không Thể Quên
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu hỏi môn Chất lượng nước
1. Nguồn nước cấp bị ô nhiễm chất hữu cơ sẽ gây nên những tác động như thế nào
đối với chất lượng nước ao và ảnh hưởng đến động vật thủy sản nuôi ra sao?
2. Sử dụng nước sông để cấp nước cho ao nuôi cá tra sẽ có thể gặp những thuận lợi
và trở ngại gì?
3. Sự phát triển dày đặc của tảo trong ao nuôi sẽ gây nên những tác động như thế
nào đối với chất lượng nước?
4. Thức ăn dư thừa trong ao nuôi sẽ gây nên những tác động như thế nào đối với
chất lượng nước?
5. Trình bày nhiệt lượng có được và mất đi của một ao nuôi nước ngọt.? Hãy nêu
một số biện pháp quản lý nhiệt độ trong trại sản xuất giống tôm càng xanh.
6. Hãy cho biết những chỉ tiêu chất lượng nước nào biến động theo ngày đêm trong
ao nuôi cá rô phi? Giải thích sự biến động này.
7. Hãy cho biết những chỉ tiêu chất lượng nước nào cần quan tâm trong nuôi cá tra
(nuôi đăng quầng). Giải thích.
8. Hãy cho biết những chỉ tiêu chất lượng nước nào cần quan tâm trong nuôi tôm sú
(nuôi ao đất). Giải thích.
9. Vai trò của bể lọc cơ học và sinh học trong nuôi cá cảnh.
10. Các dạng ô nhiễm thường gặp phải ở sông? Nêu những thuận lợi và hạn chế khi
sử dụng nước sông cung cấp cho trại sản xuất giống cá tra.
11. Nêu những ưu điểm và hạn chế (về khía cạnh chất lượng nước) trong nuôi bè cá
điêu hồng ở sông Đồng Nai (hoặc ở các sông, nhánh sông ở đồng bằng sông Cứu
Long).
12. Để đảm bảo sản phẩm thủy sản nuôi đạt giá trị về an toàn vệ sinh thực phẩm,
những chỉ tiêu chất lượng nước nào cần quan tâm trong nuôi cá diêu hồng. Giải
thích
13. Để đảm bảo sản phẩm thủy sản nuôi đạt giá trị về an toàn vệ sinh thực phẩm,
những chỉ tiêu chất lượng nước nào cần quan tâm trong nuôi cá tra. Giải thích
14. Để đảm bảo sản phẩm thủy sản nuôi đạt giá trị về an toàn vệ sinh thực phẩm,
những chỉ tiêu chất lượng nước nào cần quan tâm trong nuôi tôm sú. Giải thích

15. Nguồn gốc ammonia trong ao nuôi cá tra. Ảnh hưởng của ammonia đến cá nuôi.
Biện pháp xử lý ammonia.
16. Vai trò của tảo trong ao nuôi tôm. Biện pháp quản lý màu nước trong ao nuôi tôm.
17. Vai trò của ánh sáng trong nuôi thủy sản. Phương pháp quản lý.
18. Sự biến động pH trong ao nuôi thủy sản? Nêu các biện pháp xử lý pH thấp trong
nuôi thủy sản
19. Vai trò của độ kiềm, độ cứng trong nuôi tôm sú. Biện pháp quản lý.
20. Trình bày hàm lượng oxy hòa tan có được và mất đi trong ao nuôi tôm. Cho biết
một số phương pháp quản lý oxy trong nuôi tôm.

...
Câu hỏi môn Chất lượng nước
1. Nguồn nước cấp bị ô nhiễm chất hữu sẽ gây nên những tác động như thế o
đối với chất lượng nước ao và ảnh hưởng đến động vật thủy sản nuôi ra sao?
2. Sử dụng nước sông để cấp nước cho ao nuôi tra sẽ thể gặp những thuận lợi
và trở ngại gì?
3. Sự phát triển dày đặc của tảo trong ao nuôi sẽ gây nên những tác động như thế
nào đối với chất lượng nước?
4. Thức ăn thừa trong ao nuôi sẽ gây nên những tác động như thế nào đối với
chất lượng nước?
5. Trình bày nhiệt lượng được mất đi của một ao nuôi nước ngọt.? Hãy nêu
một số biện pháp quản lý nhiệt độ trong trại sản xuất giống tôm càng xanh.
6. Hãy cho biết những chỉ tiêu chất lượng ớc nào biến động theo ngày đêm trong
ao nuôi cá rô phi? Giải thích sự biến động này.
7. Hãy cho biết những chỉ tiêu chất lượng nước nào cần quan tâm trong nuôi tra
(nuôi đăng quầng). Giải thích.
8. Hãy cho biết những chỉ tiêu chất lượng nước nào cần quan tâm trong nuôi tôm
(nuôi ao đất). Giải thích.
9. Vai trò của bể lọc cơ học và sinh học trong nuôi cá cảnh.
10. Các dạng ô nhiễm thường gặp phải sông? Nêu những thuận lợi hạn chế khi
sử dụng nước sông cung cấp cho trại sản xuất giống cá tra.
11. Nêu những ưu điểm hạn chế (về khía cạnh chất lượng nước) trong nuôi
điêu hồng sông Đồng Nai (hoặc các sông, nhánh sông đồng bằng sông Cứu
Long).
12. Để đảm bảo sản phẩm thủy sản nuôi đạt giá trị về an toàn vệ sinh thực phẩm,
những chỉ tiêu chất lượng nước nào cần quan tâm trong nuôi diêu hồng. Giải
thích
13. Để đảm bảo sản phẩm thủy sản nuôi đạt giá trị về an toàn vệ sinh thực phẩm,
những chỉ tiêu chất lượng nước nào cần quan tâm trong nuôi cá tra. Giải thích
14. Để đảm bảo sản phẩm thủy sản nuôi đạt giá trị về an toàn vệ sinh thực phẩm,
những chỉ tiêu chất lượng nước nào cần quan tâm trong nuôi tôm sú. Giải thích
Câu hỏi môn Chất lượng nước - Trang 2
Câu hỏi môn Chất lượng nước - Người đăng: Không Thể Quên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi môn Chất lượng nước 9 10 297