Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi tổng hợp NTTS

Được đăng lên bởi honhuttien88
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 925 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

MỘT SỐ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP
TQV
Câu 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến PH?
 Tính chất của đất.
 Quá trình phân huỷ hữu cơ.
 Quá trình quang hợp của thực vật.
 Quá trình hô hấp của thuỷ sinh vật.
 Ngoài ra PH còn phụ thuộc nhiệt độ sự hoạt động của thuỷ sinh vật và tác động của
con người , mùa, địa lí…
Câu 2: Căn cứ vào một đặc điểm cho biết tính ăn của một con cá?
 Dựa vào đặc điểm của hệ tiêu hoá cho ta biết tính ăn của một con cá như: miệng, răng,
lược mang, dạ dày, ruột…, trong đó ruột quan trọng nhất.
Câu 3: Đặc điểm của bộ cá bơn.
 Gốc vi lưng và vi hậu môn dài, mắt kém phát triển, vi ngực thoái hoá, cơ thể dạng đặc
biệt.
Câu 4: Khi tảo phát triển mạnh gây ảnh hưởng như thế nào, biện pháp khắc phục?
 Biến động PH lớn, oxy hoà tan lớn.
 Cạnh tranh dinh dưỡng với vật nuôi.
 Khi phát triển quá mức gây hiện tượng nở hoa : độc, thiếu oxy.
 Biện pháp khắc phục:
 Vật lí: cào hoặc kéo lưới để di chuyển tảo.
 Biện pháp sinh học: dùng thực vật thượng đẳng (lục bình, bèo…), sử dụng cá ăn thực
vật (chắm cỏ, rô phi,…).
 Hoá học: các chất kết tủa phosphorus như các muối sắt, Al2(SO4)3, Ca(OH)2, CaHCO3
và Na2CO3.
 Các chất diệt tảo như CuSO4, Chlorine, KMnO4, Simazine, BKC.
 Các chất nhuộm màu nước, hạn chế ánh sáng thâm nhập vào ao.
Câu 5: Đặc điểm cá sông (cá chép)?
 Thân được bao phủ bởi vẩy tròn.
 Đường bụng tròn.
 Hàm trên và hàm dưới không có răng, nhưng răng hầu thường phát triển và xếp theo
một thứ tự nhât định.
 Thân có màu trắng.
Câu 6: Sự phân bố của copepoda?
 Đây là nhóm sinh vật có nguồn gốc biển, chúng trải qua quá trình tiến hoá để đi vào
vùng nước ngọt.
 Cyclopoida là nhóm sinh vật chủ yếu ở nước ngọt.
 Calanoida là nhóm sinh vật chủ yếu ở nước biển.
 Harpacticoida sống chử yếu ở nước ngọt.
Câu 7: Đặc điểm của copepoda. Có mấy bộ, phân bố ở đâu?
 Kích thước khoảng 0.3-3.2 mm, có khoảng 8500 loài.
 Phân bố chủ yếu ở biển.
 Hình dạng: trúng chử nhật, lá.
 Màu sắc: tuỳ theo môi trường sống(tầng mặt: xanh lơ. Sâu: màu hồng, xanh đậm).
 Cấu tạo chia làm 3 phần: đầu, thân, bụng, đầu có râu A1 dài không phân nhánh, râu
A2 ngắn phân nhánh. Đốt thứ 5 của bụng hình thành chạc đuôi
 Có 6 bộ: 3 kí sinh, 3 tự do: Calanoida, Cyclopoida, Harpacticoida.
Câu 8: Phương pháp phân tích oxy, bảo quản?
 Phương pháp Winkle:
1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Thu mẫu bằng chai nút mài n...
1
MỘT SỐ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP
TQV
Câu 1: c yếu tố ảnh hưởng đến PH?
nh chất của đất.
Quá trình phân huỷ hữu cơ.
Quá trình quang hợp của thực vật.
Quá trình hô hấp của thu sinh vật.
Ngoài ra PH n ph thuộc nhiệt độ sự hoạt động của thuỷ sinh vật tác động của
con người , mùa, địa lí…
Câu 2: n cứ vào một đặc điểm cho biết tính ăn của một con cá?
Dựa vào đặc điểm của hệ tiêu hoá cho ta biết tính ăn của một con cá như: miệng, răng,
lược mang, dạ dày, ruột…, trong đó ruột quan trng nhất.
Câu 3: Đặc điểm của bộ cá bơn.
Gốc vi lưng và vi hậu môn dài, mắt kém phát triển, vi ngực thoái hoá, cơ thể dạng đặc
biệt.
Câu 4: Khi tảo phát triển mạnh gâynh hưởng như thế nào, biện pháp khắc phục?
Biến động PH lớn, oxy hoà tan lớn.
Cạnh tranh dinh dưỡng với vật nuôi.
Khi phát triển quá mức gây hin tượng nở hoa : độc, thiếu oxy.
Bin pháp khắc phục:
Vật lí: cào hoặc kéo lưới để di chuyển tảo.
Bin pháp sinh học: dùng thực vật thượng đẳng (lục bình, bèo…), sử dụng ăn thực
vật (chắm cỏ, rô phi,…).
Hoá học: các chất kết tủa phosphorus như các muối sắt, Al
2
(SO
4
)
3
, Ca(OH)
2
, CaHCO
3
Na
2
CO
3.
Các chất diệt tảo như CuSO
4
, Chlorine, KMnO
4
, Simazine, BKC.
Các chất nhuộm màu nước, hạn chế ánhng thâm nhập vào ao.
Câu 5: Đặc điểm cá sông (cá chép)?
Thân được bao ph bởi vẩy tròn.
Đường bụng tròn.
Hàm trên m dưới không răng, nhưng răng hầu thường phát triển xếp theo
một thứ tự nhât định.
Thân có u trắng.
Câu 6: Sự phân bố của copepoda?
Đây là nhóm sinh vật nguồn gốc biển, chúng trải qua quá trình tiến hoá để đi o
vùng nước ngọt.
Cyclopoida là nhóm sinh vật chủ yếu ở c ngọt.
Calanoida là nhóm sinh vật chủ yếu ở nước biển.
Harpacticoida sống chyếu ở nước ngọt.
Câu 7: Đặc điểm của copepoda. Có mấy bộ, pn bố ở đâu?
Kích thước khoảng 0.3-3.2 mm, có khoảng 8500 loài.
Phân bố chủ yếu ở biển.
Hình dạng: trúng chnhật, lá.
Màu sắc: tu theo môi trường sống(tầng mặt: xanh lơ. Sâu: màu hng, xanh đậm).
Cấu tạo chia làm 3 phần: đầu, thân, bụng, đầu râu A1 dài không phân nhánh, râu
A2 ngắn phân nhánh. Đốt thứ 5 của bụng hình thành chạc đi
6 b: 3 kí sinh, 3 tự do: Calanoida, Cyclopoida, Harpacticoida.
Câu 8: Phương pháp phân tích oxy, bảo quản?
Phương pháp Winkle:
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Câu hỏi tổng hợp NTTS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi tổng hợp NTTS - Người đăng: honhuttien88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Câu hỏi tổng hợp NTTS 9 10 267