Ktl-icon-tai-lieu

cấu tạo chung của sợi nấm

Được đăng lên bởi truongvinh63
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 762 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CẤU TẠO CHUNG CỦA SỢI NẤM – Phần 2

3-Mô (tissue) của hệ sợi nấm:
Mô hay tổ chức của hệ sợi nấm thường gặp ở các nấm bậc cao. Chúng
xuất hiện trong một giai đoạn của vòng đời nấm. Loại mô này được gọi là tổ
chức sợi dày (plectenchyma). Tổ chức này lại chia ra thành hai loại: loại tổ
chức sợi xốp hay tổ chức tế bào hình thoi (prosenchyma) và tổ chức màng
mỏng hay tổ chức nhu mô giả ( pseudoparenchyma). Tổ chức sợi dày gặp ở
thân nấm và mũ nấm ở các nấm bậc cao, nhất là ở ngành Nấm túi và Nấm
đảm. Hạch nấm (scleorotium) xuất hiện khi nuôi cấy nấm sợi (nấm bậc thấp)
trên các môi trường già (nuôi cấy lâu ngày). Hạch nấm là hình thức bảo vệ
nấm qua giai đoạn bất lợi. Đó còn là nơi dự trữ các chất dinh dưỡng cho
nấm. Kết cấu tổ chức của hạch nấm gòm lóp ngoài cùng có thành tế bào màu
đen. Dưới đó là một lớp biểu bì rỗng. Bên trong là tổ chức sợi dày với các
sợi nấm có màng dày. Trong cùng là khối tổ chức sợi xốp. Thể đệm hay đệm
nấm (stroma) cũng là khối tổ chức sợi nấm dính nhau theo nhiều hướng.
Trên hoặc trong thể đệm có các cơ quan sinh sản của nấm.Thể đệm chỉ gặp ở
Nấm túi và Nấm đảm. Thừng nấm hay khuẩn sách (rhizomorph) cúng có tổ
chức sợi nấm bện lại theo kiểu tổ chức sợi dày.

Hạch nấm (Sclerotium)

Tổ chức sợi xốp (prosenchyma)

Tổ chức màng mỏng (Pseudoparenchyma)-hình phía trong

Thể đệm ( Stroma )

Thừng nấm (Rhizomorph)

4-Các dạng biến đổi của hệ sợi nấm:
4.1-Bào tử áo, bào tử, tế bào phình lớn:
Đôi khi gặp những tế bào sợi nấm phình lớn một cách vô quy tắc. Nói
chung khi gặp điều kiện ngoại cảnh bất lợi nguyên sinh chất co lại, vo tròn
lại, phía ngoài tạo thành lớp màng dày, bên ngoài thường có gai hay các mấu
lồi. Kết cấu này được gọi là bào tử áo hay bào tử màng dày
(Chlamydospore). Loại bào tử này không phải loại bào tử sinh sản (vô tính
hoặc hữu tính) giúp phát tán nấm ra môi trường xung quanh. Các loại bào tử
này ta sẽ xem xét tới ở phần dưới.

4.2-Sợi hút (haustorium):
Sợi nấm ký sinh trên bề mặt tế bào cây chủ rồi mọc ra sợi nấm đâm
sâu vào phía trong và tạo nên các sợi hút đâm vào các tế bào để hút chất dinh
dưỡng của cây chủ. Sợi hút có thể có các hình dạng khác nhau : hình sợi,
hình ngón tay, hình cầu…Nói chung các nấm ký sinh bắt buộc đều là những
loài có sợi hút.
Khi xuyên vào tế bào cây chủ một số sợi hút không làm rách được
màng nguyên sinh chất mà chỉ làm cho màng này lõm vào. Nhiều khi sợi hút
phân ra khá nhiều nhánh bên trong tế bào để tăng diện tích hấp thu chất dinh
dưỡng.

Sợi hút

4.3- Sợi áp (appressorium) và đệm xâm nh...
CẤU TẠO CHUNG CỦA SỢI NẤMPhần 2
3-Mô (tissue) của hệ sợi nấm:
Mô hay t chức của hệ sợi nấm thường gặp ởc nấm bậc cao. Chúng
xuất hiện trong một giai đoạn của vòng đi nm. Loại y được gọi là t
chức sợi dày (plectenchyma). Tchức này li chia ra thành hai loi: loại t
chức sợi xốp hay tchức tế bào hình thoi (prosenchyma) tchức màng
mỏng hay t chức nhu giả ( pseudoparenchyma). Tchức si dày gặp
thân nm và mũ nấm c nấm bậc cao, nhất là ngành Nm túi và Nm
đảm. Hạch nm (scleorotium) xuất hiện khi nuôi cấy nấm sợi (nấm bậc thấp)
trên các môi trường già (nuôi cấy u ngày). Hạch nấm là hình thức bảo vệ
nấm qua giai đoạn bất lợi. Đó còn là nơi dtrcác chất dinh ng cho
nấm. Kết cấu tổ chức của hạch nấm gòm lóp ngoài cùng có thành tế bào u
đen. Dưới đó là một lớp biểu bì rỗng. Bên trong là tchức sợi dày với các
sợi nấm có màng y. Trong cùng là khi tổ chức sợi xốp. Thể đệm hay đệm
nấm (stroma) cũng là khối tổ chức sợi nấm dính nhau theo nhiu hướng.
Trên hoặc trong thể đệmcác quan sinh sản của nấm.Thể đệm chỉ gặp ở
Nm túi và Nm đảm. Thừng nm hay khun sách (rhizomorph) cúng có t
chức sợi nấm bện li theo kiểu tổ chức sợi dày.
cấu tạo chung của sợi nấm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấu tạo chung của sợi nấm - Người đăng: truongvinh63
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
cấu tạo chung của sợi nấm 9 10 315