Ktl-icon-tai-lieu

Cây cà phê

Được đăng lên bởi baoquoc.lht
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 5679 lần   |   Lượt tải: 23 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
KHOA NÔNG HỌC
BỘ MÔN CÂY TRỒNG
=======================

BÀI GIẢNG

CÂY CÀ PHÊ

HUẾ - 08.2006

2

MỤC LỤC
Chương I. Nguồn gốc, giá trị kinh tế và tình hình phát triển cây cà phê
Nguồn gốc, sự phân bố và giá trị kinh tế
1. Nguồn gốc, sự phân bố
2. Giá trị kinh tế
II. Tình hình sản xuất và tiêu thụ
1. Sản xuất và tiêu thụ trên toàn thế giới
2. Tình hình sản xuất và xuất khẩu ở Việt Nam
Chương II. Đặc điểm thực vật học - Đặc tính sinh học
I. Sơ lược phân loại, một số loài và giống cà phê chủ yếu
1. Sơ lược phân loại
2. Một số loài và giống cà phê
II. Đặc điểm thực vật học, đặc tính sinh lý cây cà phê
1. Đặc điểm của bộ rễ
2. Đặc điểm của thân
3. Đặc điểm của bộ lá cà phê
4. Đặc điểm của hoa cà phê
5. Quả và hạt cà phê
Chương III. Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển và yêu cầu ngoại cảnh
I. Các giai đoạn sinh trưởng phát triển
1.Giai đoạn sinh trưởng
2.Giai đoạn sinh trưởng và phát triển hoa quả
II. Yêu cầu ngoại cảnh của cây cà phê
1. Yếu tố khí hậu
2. Đất trồng cà phê
Chương IV. Kỹ thuật trồng cà phê
thuật vườn ươm giống bằng phương pháp nhân hữu tính
1.Chọn giống cây
2.Các công tác chuẩn bị trồng cà phê
3. Thiết kế vườn
4. Chăm sóc sau khi gieo hạt
5. Kỹ thuật nhân giống vô tính
II. Kỹ thuật trồng cà phê ở vườn sản xuất
1. Khai hoang, làm đất và trồng cây cải tạo đất
2. Thiết kế vườn trồng

Trang
4
I.
4
4
4
6
6
9
11
11
11
12
14
14
15
17
18
22
23
23
23
24
25
25
27
29
I. Kỹ
29
29
30
30
32
33
35
35
35

2

3

3. Mật độ - khoảng cách - Cách trồng cà phê
4. Thời vụ trồng cà phê
5. Chăm sóc sau khi trồng
6. Kỹ thuật tạo hình - tỉa cành - cưa đốn phục hồi
7. Phòng trừ sâu bệnh hại cà phê
III. Thu hoạch và chế biến
1. Thu hoạch
51
2. Yêu cầu kỷ thuật thu hoạch
3. Chế biến
4. Bảo quản

36
38
38
42
48
51

52
54
56

3

4

CÂY CÀ PHÊ (coffea)
CHƯƠNG I: NGUỒN GỐC, GIÁ TRỊ KINH TẾ VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
I. NGUỒN GỐC, SỰ PHÂN BỐ VÀ GIÁ TRỊ KINH TẾ
1. Nguồn gốc, sự phân bố
Khi nghiên cứu hệ thực vật hoang dại các nhà khoa học đã khẳng định cây cà phê được
phát hiện ra cách đây hàng ngàn năm, chúng thường mọc dưới tán nhiều khu rừng thưa thuộc
Châu Phi. Tới năm 575 sau Công Nguyên mới được đưa về trồng thuần hoá, đến ngày nay
hiện có 3 loài cà phê thương mại và được di thực nhập nội tới nhiều nước trên thế giới.
* Loài Coffea arabica (cà phê chè)
Có nguồn gốc từ Ethiopya và hai vùng phụ cận là cao nguyên Buma thuộc Sudan và
phía Bắc Kenya. Các vùng này có độ cao từ 1.200-2.000m và nằm giữa 7 0–90 vĩ Bắc. Theo
Beuthaud và Charieu 1985 cà phê chè...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
KHOA NÔNG HỌC
BỘ MÔN CÂY TRỒNG
=======================
BÀI GIẢNG
CÂY CÀ PHÊ
HUẾ - 08.2006
Cây cà phê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cây cà phê - Người đăng: baoquoc.lht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Cây cà phê 9 10 587