Ktl-icon-tai-lieu

Cây cỏ ngọt

Được đăng lên bởi Linh Phạm
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA NÔNG HỌC

CÂY CỎ NGỌT

Đềtài:Trình bày đặc điểm giai đoạn phát triển thân lá của cây cỏ ngọt? Các biện pháp kỹ thuật tác động để nâng cao năng suất và hàm
lượng đường trong lá cỏ ngọt

GVHD: GV.TS.NinhThịPhíp
Nhóm6:

STT

Họtên

MSV

Lớp

1

PHẠMÍCH LINH

572633

KHCTD-K57

2

NGUYỄNTIẾN TÙNG

572491

KHCTD-K57

3

HOÀNGMẠNH TUẤN

572489

KHCTD-K57

Nộidung
1.Đặcđiểmgiaiđoạnpháttriểnthânlácủacâycỏngọt

2. Biệnpháp kỹ thuật tác động để nâng cao năng suất và hàm lượng đường trong lá cỏ
ngọt

2.1. Giới thiệu cây Cỏ ngọt
Tênthườnggọi: Cỏ ngọt, Cỏ mật,
cỏcúc...
Tên khoahọc:Steviarebaudiana
Họ: cúcAsteraceae
Chi:Stevia
Cỏngọt có khoảng 240loài
cónguồngốctừ vùng Nam Mỹ,
Trung Mỹ

Mộtsốloàicỏngọttiêubiểusau:
-Steviaeupatoria
- Steviaovata
- Steviaplummerae
-Steviarebaudiana
-Steviasalicifolia
-Steviaserrata

Hoạt chất chính trong cỏ ngọt là một glycoside tên làsteviol, có độ ngọt gấp 300 lần so với
đườngmía.

II.Đặcđiểmgiaiđoạnpháttriểnthânlá

...
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA NÔNG HỌC
CÂY CỎ NGỌT
Đtài:Trình bày đặc điểm giai đoạn phát triển thân lá của cây cỏ ngọt? Các biện pháp kỹ thuật tác động để nâng cao năng suất và hàm
lượng đường trong lá cỏ ngọt
Cây cỏ ngọt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cây cỏ ngọt - Người đăng: Linh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cây cỏ ngọt 9 10 231