Ktl-icon-tai-lieu

cấy lúa

Được đăng lên bởi nongviet90
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2924 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI GIẢNG CÂY LƯƠNG THỰC
Tổng số 60 tiết.
Trong đó: Lý thuyết: 35 tiết;
thực hành 25 tiết

A. CÂY LÚA
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC
VÀ CÁC GIAI ĐOẠN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LÚA

I. Đặc điểm hình thái của cây lúa
1. Mầm lúa
Mầm lúa được phát triển từ phôi trong hạt gạo. Phôi gốm có trục phôi,
rễ phôi và mầm. Mầm chính là bộ phận phát triển thành cây lúa sau
này.
1.1. Quá trình nảy mầm
Hạt lúa khi cất giữ có thủy phần < 13% khối lượng hạt thì hạt không
nảy mầm. Khi có đủ các điều kiện cần thiết như nước, nhiệt độ, oxy
thì các men trong hạt gạo hoạt động mạnh làm chuyển hóa các chất
trong hạt từ dạng phức tạp (dự trữ) thành các hợp chất hữu cơ đơn
giản: Tinh bột được chuyển thành đường dưới tác dụng của men
Amilaza, Man toza. Protein được chuyển thành các axit amin dưới
tác dụng của men proteaza…
Các tế bào phôi sử dụng các hợp chất hữu cơ đơn giản đó để tăng số
lượng và kích thước tế bào. Kết quả là kích thước phôi tăng nhanh
hình thành nên mầm và rễ mầm. Mầm và rễ mầm xuyên qua lớp vỏ
trấu ra ngoài.
Mầm sau khi xuất hiện tiếp tục lớn lên hình thành lá bao, lá không
hoàn toàn, lá thật. Rễ tiếp tục dài ra rồi hình thành rễ phụ…

1.2. Điều kiện cần thiết cho hạt nảy mầm
Hạt lúa muốn nảy mầm được phải có 2 điều kiện
cần thiết là điều kiện nội tại và điều kiện ngoại
cảnh
- Điều kiện nội tại (bên trong) gồm có:
+ Độ chín sinh lý của hạt giống: Hạt lúa chín sinh
lý trước khi chín hoàn toàn. Theo kết quả nghiên
cứu của nhiều tác giả cho thấy: Hạt lúa sau khi
thụ phấn thụ tinh 8 ngày đã có thể nảy mầm
được 18,5%, sau thụ phấn 16 ngày 93,5% số
hạt có thể nảy mầm. Do đó khi thu hoạch hạt lúa
đã hoàn toàn chín về sinh lý là có khả năng nảy
mầm.

+ Sự ngủ nghỉ của hạt giống: Ở một số
giống lúa thời gian ngủ nghỉ tới ba tuần
hoặc lâu hơn, một số giống khác hạt giống
không có khả năng ngủ nghỉ hoặc ngủ
nghỉ ít. Các giống này có khi hạt nảy mầm
ngay trên bông, đặc biệt là khi lúa bị đổ
hoặc gặp trời mưa vào giai đoạn chín.
Với các giống có thời gian ngủ nghỉ dài,
người ta có thể phá vỡ sự ngủ nghỉ của
hạt giống bằng các chất kích thích sinh
trưởng như thiurê, gibberelin hoặc axit
sulfuric, axit nitơric…

+ Sức sống của phôi: Nếu phôi có sức sống
cao thì chất lượng mầm tốt, tỷ lệ nảy mầm
cao, ngược lại nếu phôi có sức sống yếu
thì tỷ lệ nảy mầm thấp, mầm yếu, ảnh
hưởng đến sự phát triển của cây mạ. Sức
sống của phôi phụ thuộc vào thời gian và
kỹ thuật bảo quản.
+ Độ dày vỏ trấu: Có liên quan đến khả
năng thấm nước, trao đổi khí của hạt
giống nên ảnh hưởng đến...
BÀI GIẢNG CÂY LƯƠNG THỰC
Tổng số 60 tiết.
Trong đó: Lý thuyết: 35 tiết;
thực hành 25 tiết
cấy lúa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấy lúa - Người đăng: nongviet90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
cấy lúa 9 10 921