Ktl-icon-tai-lieu

Cây lúa

Được đăng lên bởi Ku Anh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1470 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CÂY LÚA
I. NGUỒN GỐC VÀ PHÂN LOẠI:
1. Nguồn gốc:
Ở Việt Nam theo tài liệu khảo cổ học thì nghề trồng lúa có từ 3000 –
4000 năm trước công nguyên.
Tuy chưa thống nhất nhưng nhiều tài liệu đều cho rằng cây lúa có nguồn gốc
từ vùng đầm lầy Đông – Nam Châu Á, từ đó lan truyền ra các nước khác.
2. Phân loại:
Lúa trồng hiện nay thuộc họ hòa thảo (Gramineae), loại Oryza. Loại này
có nhiều loài, có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau của các nhà nghiên cứu.
Tại hội nghị di truyền học tế bào về lúa năm 1963 họp tại viện lúa quốc tế
IRRI xác định lúa có 19 loài.
Ngày nay cấy lúa được trồng ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Đại
Dương. Dựa trên sản lượng cho thấy Châu Á không chỉ là quê hương mà
còn nơi trồng lúa chính trên thế giới.
II. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC
1. Rễ lúa:
Cây lúa mọc ra rễ con khi nảy mầm và dài ra khoảng 15cm, sau đó teo
dần. Các lớp rễ mọc ra từ đốt thân sát mặt đất.
Cây lúa càng lớn thì càng có nhiều đốt và có nhiều lớp rễ. Rễ cấp một
mọc thẳng ra từ thân thường to, rễ cấp hai phát sinh từ rễ cấp một đan xen
thành hệ thống dày.
Những giống lúa lai năng suất cao thường có bộ rễ khỏe, nhiều, ăn sâu.
Rễ ăn sâu hay nông tùy thuộc vào tính chất đất. Đất tơi xốp, thoáng khí,
nhiều mùn thuận lợi cho rễ con phát triển.

1

2. Thân lúa:
Thân lúa được cấu tạo bởi nhiều lóng và đốt, được bẹ bao bọc cho đến
lúc trổ bông. Tổng số đốt trên thân chính bằng số lá trên thân chính cộng
thêm 2 (Nếu cây lúa có 15 lá trên thân chính thì sẽ có 17 đốt). Màu sắc của
thân tùy thuộc vào giống. Đốt thân nằm giữa 2 lóng, là nơi thực hiện chức
năng đẻ nhánh, đâm rễ.
3. Lá lúa:
Một lá lúa hoàn chỉnh bao gồm bẹ lá, bản lá, tai lá và thìa lìa lá. Chiều
dài của lá tăng khi số lá tăng. Trước lúc phân hóa đòng cứ 4-5 ngày xuất
hiện một lá, sau đó thì cứ khoảng 7-8 ngày xuất hiện một lá.
Thời gian sống của từng lá lúa rất khác nhau, lá ở trên có thời gian sống
lâu hơn lá ở dưới, lá đòng sống lâu nhất. Các lá có chức năng khác nhau vào
quá trình sinh trưởng của cây lúa.
Lá thứ 2 từ trên xuống là lá hoạt động mạnh nhất gọi lá lá trung tâm hay
lá công năng, khi đánh giá ruộng lúa căn cứ vào lá công năng.
4. Nhánh lúa:
Nhánh lúa là những cành hay cây con mọc từ thân chính. Quá trình hình
thành nhánh chia ra làm 4 giai đoạn.
- Giai đoạn mầm nhánh phân hóa
- Gian đoạn mầm nhánh hình thành
- Giai đoạn nhánh dài ra trong bẹ
- Gian đoạn nhánh xuất hiện
Trong điều kiện thuận lợi cứ ra một lá mới thì có một nhánh mới xuất
hiện. Nhánh lúa đẻ ra từ các mắt trên thân. Khả năng đẻ nhánh của lúa phụ
th...
CÂY LÚA
I. NGUỒN GỐC VÀ PHÂN LOẠI:
1. Nguồn gốc:
Việt Nam theo tài liệu khảo cổ học thì nghề trồng lúa từ 3000
4000 năm trước công nguyên.
Tuy chưa thống nhất nhưng nhiều tài liệu đều cho rằng cây lúa có nguồn gốc
từ vùng đầm lầy Đông – Nam Châu Á, từ đó lan truyền ra các nước khác.
2. Phân loại:
Lúa trồng hiện nay thuộc họ hòa thảo (Gramineae), loại Oryza. Loại này
nhiều loài, nhiều ý kiến trái chiều khác nhau của các nhà nghiên cứu.
Tại hội nghị di truyền học tế bào về lúa năm 1963 họp tại viện lúa quốc tế
IRRI xác định lúa có 19 loài.
Ngày nay cấy lúa được trồng Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Đại
Dương. Dựa trên sản ợng cho thấy Châu Á không chỉ là quê ơng
còn nơi trồng lúa chính trên thế giới.
II. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC
1. Rễ lúa:
Cây lúa mọc ra rễ con khi nảy mầm dài ra khoảng 15cm, sau đó teo
dần. Các lớp rễ mọc ra từ đốt thân sát mặt đất.
Cây lúa càng lớn thì càng nhiều đốt nhiều lớp rễ. Rễ cấp một
mọc thẳng ra từ thân thường to, rễ cấp hai phát sinh từ rễ cấp một đan xen
thành hệ thống dày.
Những giống lúa lai năng suất cao thường bộ rễ khỏe, nhiều, ăn sâu.
Rễ ăn sâu hay nông tùy thuộc vào tính chất đất. Đất i xốp, thoáng khí,
nhiều mùn thuận lợi cho rễ con phát triển.
1
Cây lúa - Trang 2
Cây lúa - Người đăng: Ku Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cây lúa 9 10 684