Ktl-icon-tai-lieu

chăn nuôi

Được đăng lên bởi hoangmaik42ty
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bệnh Dịch tả vịt
(Duck plague, Duck virus
enteritis, Pestis anatum)

Giới thiệu chung
 Bệnh

DTV là một bệnh TN cấp tính lây lan
nhanh do 1 loại VR gây nên ở vịt, ngan,
ngỗng, thiên nga
 Đặc trưng của bệnh là thành mạch bị tổn
thương, xuất huyết cơ quan, niêm mạc
đường tiêu hóa bị phá hủy, bệnh tích ở các
cơ quan lympho
 Bệnh gây thiệt hại đáng kể do tỷ lệ chết
cao, giảm sản lượng trứng

Lịch sử và địa dư bệnh


Năm 1923, Baudet báo cáo 1 vụ dịch cấp tính gây xuất
huyết xảy ra trên đàn vịt nuôi tại Hà lan
– Tuy không phân lập được mầm bệnh nhưng đã xác định nguyên
nhân gây bệnh do 1 loại mầm bênh qua lọc gây nên
– Sau đó, nhiều ổ dịch đã ghi nhận ở Hà lan
– Lúc đầu người ta tưởng là bệnh do VR tương tự như Fowl
plague (influenza) gây nên
 Sau này Bos bằng thực nghiệm chỉ gây bệnh được trên vịt, không
gây bệnh thực nghiệm được cho gà, bồ câu, thỏ, chuột lang  KL :
nguyên nhân gây bệnh không phải do VR cúm, mà do 1 loại VR
khác gây bệnh ở vịt, gọi là “Duck plague”





Bệnh xảy ra ở tất cả các nơi trên TG : Trung Quốc,
Pháp, Bỉ, Ấn Độ, Thái Lan, Anh, Canada, Hungary, Úc,
Việt nam
VN : bệnh gây thiệt hại đáng kể

Căn bệnh
 Bệnh

DTV do VR họ Herpesvirus, thuộc bộ
Alpha herpesvirus gây nên
– VR có cấu trúc nhân ADN
– VR không gây ngưng kết hồng cầu cũng như
không hấp phụ hồng cầu

 Hình

thái :

– VR có hình cầu, kích thước capsid từ 91 – 93
nm; nhân 61 nm, hạt virus 126 – 129 nm (hạt
VR trưởng thành có thể có kích thước lớn hơn
156 – 384 nm)
– VR có vỏ bọc lipid bên ngoài

Căn bệnh


Trong cơ thể, VR nhân lên trước tiên ở niêm mạc
ống tiêu hóa, đặc biệt ở thực quản; sau đó di
chuyển đến túi Fabricius, tuyến ức, lách và gan
– Các tế bào biểu mô và đại thực bào của các cơ quan là
nơi VR nhân lên



Tính chất nuôi cấy
– VR nhân lên trên môi trường tế bào xơ phôi gà, tế bào
thận hoặc gan phôi vịt; gây bệnh tích tế bào
– VR nhân lên khi nuôi cấy trên màng nhung niệu phôi
vịt 9 – 14 ngày tuổi
– VR có thể thích nghi trên phôi gà sau 1 vài lần cấy trên
phôi vịt

Căn bệnh
 Sức

đề kháng

– VR mẫm cảm với các chất tan mỡ như ete,
cloroform
– VR bị phá hủy 10´/56°C; 90 – 120´/50°C
 Nhiệt độ phòng 22°C/ 30 ngày
 pH 3 và 11, VR nhanh chóng bị bất hoạt

Truyền nhiễm học
 Loài

vật mắc bệnh

– Trong thiên nhiên, vịt, ngan, ngỗng, thiên nga
mẫn cảm với bệnh
– VR có thể nhân lên trên phôi gà và gà 2 tuần
tuổi
– Không thấy ghi nhận bệnh ở các loài động vật
có vú
– Một số loài thủy cầm khác cũng mắc bệnh
– Con vật mắc bệnh ở mọi lứa tuổi, có thể từ 7
ngày ...
B
B
ệnh Dịch tả vịt
ệnh Dịch tả vịt
(Duck plague, Duck virus
(Duck plague, Duck virus
enteritis, Pestis anatum)
enteritis, Pestis anatum)
chăn nuôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chăn nuôi - Người đăng: hoangmaik42ty
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
chăn nuôi 9 10 335