Ktl-icon-tai-lieu

Chăn nuôi đại cương Sự sinh sản

Được đăng lên bởi viethung11lk
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 2828 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÍNH HIỆU QUẢ KINH TẾ
VIỆC SINH SẢN VẬT NUÔI
✔ Ranh giới lợi nhuận cho mỗi đơn vị
sản phẩm rất mong manh
✔Lợi nhuận từ nuôi thú sinh sản cao hơn
so với thú thương phẩm
✔Hiệu quả kinh tế của sự sinh sản vật
nuôi có thể đo lường được

• Đối với heo nái có các chỉ tiêu:
- Tỷ lệ thụ thai, số lứa/nái/năm.
- Số heo con sơ sinh, số heo con cai sữa/nái/năm.
• Đối với bò cái có các chỉ tiêu:
• - Tỷ lệ thụ thai
• - Nhịp đẻ.
• Đối với gà mái có các chỉ tiêu:
• - Sản lượng trứng giống/mái/năm, tỷ lệ trứng chọn ấp.
• -Tỷ lệ trứng có phôi, tỷ lệ trứng ấp nở…
• Đối với thú đực các loại có các chỉ tiêu:
• - Chất lượng tinh dịch: VAC
• - Số con cái mà con đực phụ trách.
• Nên quyết định đúng lúc việc loại thải thú sinh sản
• Cần loại thải những thú có các chỉ tiêu sinh sản trên thấp

•
•
•
•
•
•
•
•

• NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA VẬT NUÔI
1. Cơ quan sinh sản
2. Tuổi thành thục
3. Các kích tố ảnh hưởng đến sinh sản
4. Chu kỳ động dục
5. Các phương pháp phối giống
6. Phương pháp gieo tinh nhân tạo
7. Sự thụ tinh và mang thai
8.Công nghệ chuyển cấy phôi.

• 3.1 Cơ quan sinh sản thú cái
Bảng 3.1 Tóm tắt các chức năng của cơ quan sinh sản thú cái
Cơ quan

Chức năng

Buồng trứng

Sản xuất tế bào trứng
Sản xuất estrogen (trong nang graaf)
Sản xuất progesterone (trong hòang thể)

Ông dẫn trứng

Vận chuyển trứng và tinh trùng
Nơi thụ tinh và phân bào giai đọan đầu

Tử cung &
Sừng tử cung

Giúp tinh trùng vận chuyển
Bị tác động do hòang thể
Nơi thai làm tổ và mang thai
Tống thai và nhau thai ra

Cổ tử cung

Giúp tinh trùng vận chuyển thuận tiện
Ngăn sự nhiễm trùng tử cung khi thú có thai

Âm đạo

Nơi giao hợp
Nơi sinh con

Cơ quan sinh sản bò cái

Cơ quan sinh sản bò cái

Cơ quan sinh sản heo
cái

• Cơ
quan
sinh
sản của
gà mái.

• Cơ quan sinh sản của gà mái.
• Có năm vùng được được xác định roõ ràng của
ống dẫn trứng:
• Cái phễu hoặc loa kèn, nơi hứng lòng đỏ
trứng sau khi nó rụng (15-30 phút). Nơi thụ tinh
• The magnum, nơi tiết ra albumin hoặc là nơi
tạo lòng trắng trứng ( 2 giờ 30 -3 giờ).
• The isthmus, nơi tạo màng bao (1 giờ 30).
• Tử cung (tuyến vỏ), nơi tạo vỏ trứng, chủ yếu
là calci (20 giờ).
• Âm đạo, nơi tạm cất giữ và đẩy trứng ra khi
hoàn tất hình dạng; biểu bì ở đây phủ một lớp
mỏng albumin vào vỏ trứng.

Bảng 3.2 Cơ quan sinh sản thú đực
Cơ quan

Chức năng

Dịch hoàn

Sản xuất kích tố testosterone (tế bào kẽ)
Sản xuất tinh trùng (trong ống sinh tinh)

Phó dịch hoàn

Nơi tập trung, tồn trữ, làm trưởng thành và
vận chuyển tinh trùng

Bao ...
TÍNH HIỆU QUẢ KINH TẾ
VIỆC SINH SẢN VẬT NUÔI
Ranh giới lợi nhuận cho mỗi đơn vị
sản phẩm rất mong manh
Lợi nhuận từ nuôi thú sinh sản cao hơn
so với thú thương phẩm
Hiệu quả kinh tế của sự sinh sản vật
nuôi có thể đo lường được
Chăn nuôi đại cương Sự sinh sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chăn nuôi đại cương Sự sinh sản - Người đăng: viethung11lk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Chăn nuôi đại cương Sự sinh sản 9 10 120