Ktl-icon-tai-lieu

Châu âu tăng sử dụng thiên dịch

Được đăng lên bởi strawberry_red993
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
12:04-27/02/2014
Châu Âu gia tăng sử dụng thiên địch
Theo Tuần kinh tế Đức

Một con bọ rùa có thể tiêu diệt 250 con rệp muội
mỗi ngày
Nhiều năm qua, các tập đoàn sản xuất thuốc bảo vệ thực vật có xu hướng coi nhẹ biện pháp phòng
trừ sinh học đối với cây trồng, cho rằng nó kém hiệu quả. Tuy nhiên, gần đây nhu cầu sử dụng các
loài côn trùng, nhện có ích… của các chủ trang trại ở châu Âu ngày một tăng.
Năm 2011, doanh thu từ việc cung cấp thiên địch trong khối EU đạt 200 triệu USD, tăng gấp bốn lần
so với năm 2000, theo số liệu của International Biocontrol Manufacturers Association.
Bên cạnh đó, doanh thu từ việc kinh doanh các loại vi sinh vật hữu ích, thí dụ như các vi khuẩn có tác
dụng diệt côn trùng gây hại, cũng đạt 70 triệu USD. Tuy nhiên bảo vệ thực vật bằng phương pháp
sinh học hiện chỉ chiếm một tỷ trọng còn quá khiêm tốn so với thị trường bảo vệ thực vật nói chung là
10,2 tỷ USD trên phạm vi EU.
Việc dùng thuốc hoá học để diệt trừ sâu bọ ngày càng gặp
nhiều khó khăn hơn vì sức kháng thuốc của côn trùng ngày
càng cao trong khi nhu cầu của người tiêu dùng về những
sản phẩm “sạch” ngày một lớn, và quy định về lượng tàn dư
chất độc hại trên sản phẩm nông nghiệp ngày càng nghiêm
ngặt hơn.
Trước tình hình này, một số hãng chuyên sản xuất thuốc bảo
vệ thực vật trên thế giới như BASF, Bayer, và Syngenta
chuyển hướng sang nuôi một số loại côn trùng có ích (thiên
địch) để diệt côn trùng gây hại, thí dụ họ nuôi bọ rùa để diệt
rệp muội hại cây cà chua, nuôi loại ruồi hổ (Tigerfliegen) để
tấn công châu chấu đàn hoặc nuôi một loại nhện dữ thuộc họ
Phytoseiidae (Typhlodromus pyri, Amblyseius andersoni) hay Ruồi lưng vàng (Phasia aurigera)
Stigmaeidae (Zetzella mali) để tiêu diệt loại rệp sáp hại cây
được một hội đồng gồm những nhà
trồng.
côn trùng học có tên tuổi bình chọn là
Côn trùng của năm 2014. Phát ngôn
viên của Hội đồng, ông Wohlert
Bên cạnh những nguyên nhân khách quan như áp lực thị
Wohlers thuộc Viện Julius-Kühn, cho
trường về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng,
hay, “Ruồi lưng vàng sống chủ yếu
những quy định nghiêm ngặt của các chính phủ về việc sử
nhờ mật hoa, con cái đẻ trứng vào bọ
dụng thuốc trừ sâu an toàn, hay xu hướng kháng thuốc của
sâu bệnh, thì bản thân phương pháp sử dụng thiên địch cũng xít. Thời gian đầu, ấu trùng sống nhờ
dịch cơ thể và mỡ tế bào của ký chủ,
có những lợi ích không thể phủ nhận. Chẳng hạn, phương
pháp này giúp làm giảm lao động và tiết kiệm chi phí. Khi thả sau đó tấn công các cơ quan nội tạng
làm cho ký chủ khô...
12:04-27/02/2014
Châu Âu gia tăng sử dụng thiên địch
Theo Tuần kinh tế Đức
Một con bọ rùa có thể tiêu diệt 250 con rệp muội
mỗi ngày
Nhiều năm qua, các tập đoàn sản xuất thuốc bảo vệ thực vật có xu hướng coi nhẹ biện pháp phòng
trừ sinh học đối với cây trồng, cho rằng nó kém hiệu quả. Tuy nhiên, gần đây nhu cầu sử dụng các
loài côn trùng, nhện có ích… của các chủ trang trại ở châu Âu ngày một tăng.
Năm 2011, doanh thu từ việc cung cấp thiên địch trong khối EU đạt 200 triệu USD, tăng gấp bốn lần
so với năm 2000, theo số liệu của International Biocontrol Manufacturers Association.
Bên cạnh đó, doanh thu từ việc kinh doanh các loại vi sinh vật hữu ích, thí dụ như các vi khuẩn có tác
dụng diệt côn trùng gây hại, cũng đạt 70 triệu USD. Tuy nhiên bảo vệ thực vật bằng phương pháp
sinh học hiện chỉ chiếm một tỷ trọng còn quá khiêm tốn so với thị trường bảo vệ thực vật nói chung là
10,2 tỷ USD trên phạm vi EU.
Việc dùng thuốc hoá học để diệt trừ sâu bọ ngày càng gặp
nhiều khó khăn hơn vì sức kháng thuốc của côn trùng ngày
càng cao trong khi nhu cầu của người tiêu dùng về những
sản phẩm “sạch” ngày một lớn, và quy định về lượng tàn dư
chất độc hại trên sản phẩm nông nghiệp ngày càng nghiêm
ngặt hơn.
Trước tình hình này, một số hãng chuyên sản xuất thuốc bảo
vệ thực vật trên thế giới như BASF, Bayer, và Syngenta
chuyển hướng sang nuôi một số loại côn trùng có ích (thiên
địch) để diệt côn trùng gây hại, thí dụ họ nuôi bọ rùa để diệt
rệp muội hại cây cà chua, nuôi loại ruồi hổ (Tigerfliegen) để
tấn công châu chấu đàn hoặc nuôi một loại nhện dữ thuộc họ
Phytoseiidae (Typhlodromus pyri, Amblyseius andersoni) hay
Stigmaeidae (Zetzella mali) để tiêu diệt loại rệp sáp hại cây
trồng.
Bên cạnh những nguyên nhân khách quan như áp lực thị
trường về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng,
những quy định nghiêm ngặt của các chính phủ về việc sử
dụng thuốc trừ sâu an toàn, hay xu hướng kháng thuốc của
sâu bệnh, thì bản thân phương pháp sử dụng thiên địch cũng
có những lợi ích không thể phủ nhận. Chẳng hạn, phương
pháp này giúp làm giảm lao động và tiết kiệm chi phí. Khi thả
thiên địch vào nhà kính, chúng sẽ tự động thực hiện công
việc của mình, thậm chí còn ăn bằng sạch côn trùng gây hại
còn rơi rớt lại từ các vụ mùa trước.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thiên địch chỉ phát huy tối đa
hiệu quả trong môi trường nhà kính vì khi bị thả trên đồng
ruộng, chúng sẽ nhanh chóng phát tán đi khắp nơi. Theo các
phân tích, từ nay đến năm 2016, doanh thu đối với sản phẩm trồng trong nhà kính tăng bình quân
Ruồi lưng vàng (Phasia aurigera)
được một hội đồng gồm những nhà
côn trùng học có tên tuổi bình chọn là
Côn trùng của năm 2014. Phát ngôn
viên của Hội đồng, ông Wohlert
Wohlers thuộc Viện Julius-Kühn, cho
hay, “Ruồi lưng vàng sống chủ yếu
nhờ mật hoa, con cái đẻ trứng vào bọ
xít. Thời gian đầu, ấu trùng sống nhờ
dịch cơ thể và mỡ tế bào của ký chủ,
sau đó tấn công các cơ quan nội tạng
làm cho ký chủ không còn đường
sống. Đến nay vẫn chưa biết ấu trùng
trở thành ruồi như thế nào và ở đâu.
Tóm lại vòng đời của loài ruồi này
còn là một điều bí ẩn cần nghiên cứu
để làm rõ.”
Châu âu tăng sử dụng thiên dịch - Trang 2
Châu âu tăng sử dụng thiên dịch - Người đăng: strawberry_red993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Châu âu tăng sử dụng thiên dịch 9 10 453