Ktl-icon-tai-lieu

Chế phẩm sinh học trong phòng trừ dịch hại cây trồng

Được đăng lên bởi May Be Ok
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 12905 lần   |   Lượt tải: 92 lần
1.

GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây, cùng với xu hướng phát triển một nền nông nghiệp sạch
và bền vững, việc sử dụng các loại phân hóa học, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực
vật có nguồn gốc hóa học… đã làm cho đất đai ngày càng thoái hóa, dinh dưỡng bị mất
cân đối, mất cân bằng hệ sinh thái trong đất, hệ vi sinh vật trong đất bị phá hủy, tồn dư
các chất độc hại trong đất ngày càng cao, nguồn bệnh tích lũy trong đất càng nhiều...
chính những điều đó đã đặt ra yêu cầu: Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng
thủy sản ngoài quy mô và cơ cấu hợp lý còn phải đáp ứng các quy định về đảm bảo an
toàn sinh học, an toàn thực phẩm và an toàn môi trường; trong đó, việc ứng dụng rộng rãi
những thành tựu Khoa học và Công nghệ mới vào sản xuất Nông nghiệp là điều kiện tiên
quyết. Qua đó hạn chế sử dụng thuốc hóa học, hóa chất, kháng sinh trong phòng trừ dịch
bệnh mà thay vào đó là tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ, vi sinh và các loại
chế phẩm sinh học. Trong đó các loại chế phẩm sinh học đang được đề cao, tập trung
nghiên cứu và phát triển.
Trên thực tế, việc sử dụng chế phẩm sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi
trồng thủy sản là một trong những hướng giải quyết hiệu quả về việc đảm bảo an toàn
sinh học, an toàn thực phẩm và an toàn môi trường. Ta có thể nhận thấy rằng, việc áp
dụng sử dụng chế phẩm sinh học đang dần là một lối đi mới trong nông nghiệp. Cách đây
vài năm sản phẩm này đã bắt đầu được sử dụng nhưng chưa thực sự rộng rãi. Hiện nay,
đây là sản phẩm đang được rất nhiều người tìm đến bởi chúng có được nhiều ưu thế nổi
bật trong việc giúp tăng năng suất, chất lượng, ngăn chặn bớt dịch bệnh và điều đặc biệt
chính là những ưu điểm vượt trội, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người,
vật nuôi, cây trồng và không gây ô nhiễm môi trường sinh thái.
Trong phạm vi nội dung của bài báo cáo, chúng tôi chỉ xin tập trung đề cập đến một
khía cạnh của chế phẩm sinh học: “CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG PHÒNG TRỪ
DỊCH HẠI CÂY TRỒNG”.
2.

KHÁI LƯỢC VỀ CHẾ PHẨM SINH HỌC

2.1. Định nghĩa

1

Chế phẩm sinh học là những sản phẩm được sản xuất ra mà trong các sản phẩm đó
có chứa các vi sinh vật sống hoặc không có nếu như nó được triết xuất từ tự nhiên hoặc
sinh vật sống mà có tác dụng tích cực đến vật nuôi, cây trồng, cải tạo môi trường…
Chế phẩm sinh học trong phòng trừ dịch hại cây trồng là các sản phẩm được
tách chiết, sản xuất từ các nguồn vi sinh vật có tác dụng hoặc đối kháng với sâu bệnh
hoặc các vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng...
1. GIỚI THIỆU
Trong những năm gần đây, cùng với xu hướng phát triển một nền nông nghiệp sạch
và bền vững, việc sử dụng các loại phân hóa học, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực
vật nguồn gốc hóa học… đã làm cho đất đai ngày càng thoái hóa, dinh dưỡng bị mất
cân đối, mất cân bằng hệ sinh thái trong đất, hệ vi sinh vật trong đất bị phá hủy, tồn
các chất độc hại trong đất ngày càng cao, nguồn bệnh tích lũy trong đất càng nhiều...
chính những điều đó đã đặt ra yêu cầu: Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng
thủy sản ngoài quy mô cấu hợp còn phải đáp ứng c quy định về đảm bảo an
toàn sinh học, an toàn thực phẩm và an toàn môi trường; trong đó, việc ứng dụng rộng rãi
những thành tựu Khoa học và Công nghệ mới vào sản xuất Nông nghiệp là điều kiện tiên
quyết. Qua đó hạn chế sử dụng thuốc hóa học, hóa chất, kháng sinh trong phòng trừ dịch
bệnh thay vào đó tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ, vi sinh các loại
chế phẩm sinh học. Trong đó các loại chế phẩm sinh học đang được đ cao, tập trung
nghiên cứu và phát triển.
Trên thực tế, việc sử dụng chế phẩm sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi nuôi
trồng thủy sản một trong những hướng giải quyết hiệu quả về việc đảm bảo an toàn
sinh học, an toàn thực phẩm an toàn môi trường. Ta thể nhận thấy rằng, việc áp
dụng sử dụng chế phẩm sinh học đang dần là một lối đi mới trong nông nghiệp. Cách đây
vài năm sản phẩm này đã bắt đầu được sử dụng nhưng chưa thực sự rộng rãi. Hiện nay,
đây sản phẩm đang được rất nhiều người tìm đến bởi chúng được nhiều ưu thế nổi
bật trong việc giúp tăng năng suất, chất lượng, ngăn chặn bớt dịch bệnh điều đặc biệt
chính là những ưu điểm vượt trội, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người,
vật nuôi, cây trồng và không gây ô nhiễm môi trường sinh thái.
Trong phạm vi nội dung của bài báo cáo, chúng tôi chỉ xin tập trung đề cập đến một
khía cạnh của chế phẩm sinh học: “CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG PHÒNG TRỪ
DỊCH HẠI CÂY TRỒNG”.
2. KHÁI LƯỢC VỀ CHẾ PHẨM SINH HỌC
2.1. Định nghĩa
1
Chế phẩm sinh học trong phòng trừ dịch hại cây trồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế phẩm sinh học trong phòng trừ dịch hại cây trồng - Người đăng: May Be Ok
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Chế phẩm sinh học trong phòng trừ dịch hại cây trồng 9 10 660