Ktl-icon-tai-lieu

CHÍNH SÁCH VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Được đăng lên bởi Võ ThànhTrọng
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2344 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÍNH SÁCH VỀ
THUỐC BẢO VỆ
THỰC VẬT
MẠNG LƯỚI HÀNH ĐỘNG VỀ
THUỐC BVTV CHÂU Á – THÁI
BÌNH DƯƠNG, 2011

THUỐC BVTV ĐƯỢC SỬ DỤNG VÌ
CÁC MỤC ĐÍCH QUÂN SỰ
TRONG CHIẾN TRANH THẾ GiỚI LẦN THỨ 2
 Khí thần kinh hay hoặc chất cơ phospho được người Đức
sử dụng trong chiến tranh
 DDT được sử dụng để kiểm soát sinh vật lây truyền trong
quân đội – diệt chấy rận
 2,4,5-T hay Chất độc da cam được sử dụng trong chiến
tranh ở Việt Nam để diệt cỏ
 Glyphosate (Một loại thuốc diệt cỏ) hiện nay được sử dụng
tại Columbia để phá hủy ca cao
 SAU CHIẾN TRANH THẾ GiỚI THỨ 2 – NHỮNG
CHẤT HÓA HỌC NÀY ĐƯỢC BÁN NHƯ THUỐC
BVTV PHỔ RỘNG
 THUỐC BVTV – Có phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt?

THU ỐC BVTV  Đ ƯỢC P HÂN  B Ố 
R ỘN G RÃI N H Ư TH Ế N ÀO? 
Cách mạng xanh
- Nhằm ngăn chặn những cuộc
cách mạng của nông dân
-

Nhằm phá hủy sự thống nhất
của cộng đồng tại các vùng
nông thôn

-

Khuyến khích sự quan tâm
thái quá của nông dân trên thị
trường

THUỐC BVTV ĐƯỢC PHÂN BỐ RỘNG
RÃI NHƯ THẾ NÀO?


Tăng sản lượng lương thực lên
25% - do vậy mà một nhóm nhỏ
nông dân thuộc thế giới thứ 3 có
thể kiếm được “trên mức tối
thiểu cần thiết cho sức khỏe”



Tạo dựng và khai thác nguyên
liệu thô



Tăng xuất khẩu hàng hóa từ Mỹ
tới các nước kém phát triển

“Đầu tư tư nhân tại các khu vực
biên giới”

Ngành công nghiệp nói rằng: THUỐC BVTV
CẦN THIẾT ĐỂ NUÔI SỐNG THẾ GIỚI


Phần lớn Thuốc BVTV được sử dụng trong nông
sản xuất khẩu chứ không cho lương thực tiêu thụ
tại địa phương



Có đủ lương thực để nuôi sống thế giới – đó không
phải là vấn đề của sản xuất mà là vấn đề của phân
phối



Phần lớn những nước “nghèo” sản xuất đủ để
nuôi sống người dân của mình

THUỐC BVTV AN TOÀN?
Ngành công nghiệp và quan chức chính phủ
quả quyết rằng Thuốc BVTV là an toàn :


“CHÚNG TÔI CÓ CÁC NHÀ KHOA
HỌC ĐẢM BẢO RẰNG THUỐC BVTV
LÀ AN TOÀN”



“CHÍNH PHỦ ĐÃ BAN HÀNH CÁC QUY
ĐỊNH ĐỂ KIỂM SOÁT THUỐC BVTV”

CÁI GÌ LÀ THỰC TẾ??

Cách mạng xanh và đói


Sản xuất gạo và lúa mỳ tăng
những chỉ trong thời gian
ngắn.



Hóa chất sử dụng làm suy
thoái đất đai, đầu độc nguồn
nước và hàng nghìn nông
dân, nguồn lương thực đa
dạng trên các cánh đồng bị
phá hủy trở nên nhiễm mặn,
mực nước ngầm giảm xuống
do sử dụng quá nhiều nước,




Đất giảm màu mỡ
Nông dân và công nhân đối
mặt ngày càng tăng với nạn
đói và mất đất









Tại Punjab, độc canh lúa –
luân canh lúa mỳ kể từ sự ra
đời của cách mạng xanh giữa
những năm 1960, đã dẫn đến:
Suy thoái đất, nước và môi
trường
Tính bền vững của mô hình
thực hành nông ...
CHÍNH SÁCH VỀ
THUỐC BẢO VỆ
THỰC VẬT
MẠNG LƯỚI HÀNH ĐỘNG V
THUỐC BVTV CHÂU Á – THÁI
BÌNH DƯƠNG, 2011
CHÍNH SÁCH VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHÍNH SÁCH VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - Người đăng: Võ ThànhTrọng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
CHÍNH SÁCH VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 9 10 322