Ktl-icon-tai-lieu

chọn lọc nâng cao năng suất chất lượng gà H'mông

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 845 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỌN LỌC NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG GÀ H’MÔNG
Phạm Công Thiếu, Vũ Ngọc Sơn, 1Hoàng Văn Tiệu,
2
Nguyễn Viết Thái và Trần Kim Nhàn
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn Vật nuôi, 1Viện Chăn Nuôi,
2
Đoàn Quy hoạch Nông Lâm nghiệp Thanh Hóa
Tóm tắt
Gà H’mông có tầm vóc trung bình, mào cờ đứng, màu đen hoặc xanh tím, gà có ba màu lông chính: mơ nâu
đen, mơ đen trắng và đen tuyền. Đặc điểm của gà H’mông là mỏ, chân màu đen, da, thịt ,xương đen và phủ tạng
đen. Gà có sức sống tốt, thích nghi rộng, tỷ lệ nuôi sống đạt cao (0-19TT) từ 94,31- 96,14%.
Qua chọn lọc và giải pháp kỹ thuật đã nâng được sản lượng trứng từ 104,4 quả lên 114,32 quả/mái/72 tuần
tuổi (tăng 9,92 quả so với thế hệ xuất phát), giảm tiêu tốn thức ăn/10 trứng 0,32 kg, tương ứng giảm 8,74% chi phí
thức ăn so với thế hệ xuất phát. Gà H’mông có tỷ lệ phôi cao 97,60- 97,87%, tỷ lệ nở gà da đen thịt đen từ 81,91%
thế hệ xuất phát lên 91,02%. Số gà da đen thịt đen loại 1/mái từ 67,6 con lên 82,87 con. Khối lượng gà H’mông nuôi
thịt 12 tuần tuổi đạt 1158,47g/con, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể 3,27kg.

1. Đặt vấn đề

Ngày nay, cùng với việc phát triển chăn nuôi các giống gia cầm có năng suất cao như gà
chuyên thịt, chuyên trứng, việc nghiên cứu chọn lọc các giống gà bản địa quý hiếm, đặc sản cũng
đã được triển khai và nuôi thử nghiệm. Chăn nuôi giống gà xương đen, thịt đen là một trong các
hướng đi như vậy. Gà H’mông là giống gà bản địa của Việt Nam thuộc nhóm gà da đen, thịt đen,
xương đen được đồng bào người H’mông và một số các dân tộc thiểu số vùng cao nuôi theo
phương thức cổ truyền.
Gà H’mông có chất lượng thịt thơm ngon, thịt rất ít mỡ, cũng như gà Ác, gà Thái Hòa, gà
H’mông được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm như một giống gà thuốc để chữa trị một số bệnh
trong y học và bồi dưỡng sức khỏe cho người già, phụ nữ sau khi sinh đẻ. Chính vì thế mà nhu
cầu loại thịt gà này ngày càng tăng và mở rộng nhu cầu chăn nuôi cũng như tiêu thụ chúng khắp
cả nước.
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi được Nhà nước giao nuôi giữ giống gốc gà
H’mông để cung cấp cho nhu cầu sản xuất chăn nuôi. Do vậy, việc chọn lọc nâng cao năng suất
chất lượng gà H’mông là cần thiết.
* Mục tiêu đề tài nghiên cứu: Nâng cao năng suất, chất lượng giống gà H’mông đặc sản
phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.
2. Vật liệu nghiên cứu

Đề tài được tiến hành trên gà H’mông thế hệ xuất phát từ đàn gà H’mông có nguồn gốc từ
Trung tâm Lâm nghiệp Tây Bắc (Sơn la) và các thế hệ 1, thế 2 và thế hệ 3. Tại Trung tâm Thực
nghiệm và Bảo...
CHỌN LỌC NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT ỢNGH’MÔNG
Phạm Công Thiếu, Vũ Ngọc Sơn,
1
Hoàng Văn Tiệu,
2
Nguyễn Viết Thái và Trần Kim Nhàn
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn Vật nuôi,
1
Viện Chăn Nuôi,
2
Đoàn Quy hoạch Nông Lâm nghiệp Thanh Hóa
Tóm tt
Gà H’mông có tầm vóc trung bình, mào cờ đứng, màu đen hoặc xanh tím, gà có ba màu lông chính: mơ nâu
đen, đen trắng và đen tuyền. Đặc điểm của H’mông mỏ, chân màu đen, da, thịt ,xương đen phủ tạng
đen. Gà có sức sống tốt, thích nghi rộng, tỷ lệ nuôi sống đạt cao (0-19TT) từ 94,31- 96,14%.
Qua chọn lọc giải pháp kthuật đã nâng được sản lượng trứng từ 104,4 quả lên 114,32 quả/mái/72 tuần
tuổi (tăng 9,92 quả so với thế hxuất phát), giảm tiêu tốn thức ăn/10 trứng 0,32 kg, tương ứng giảm 8,74% chi phí
thức ăn so với thế hệ xuất phát. Gà H’mông t lệ phôi cao 97,60- 97,87%, tỷ lệ nda đen thịt đen t81,91%
thế hệ xuất phát lên 91,02%. Số gà da đen thịt đen loại 1/mái từ 67,6 con lên 82,87 con. Khối lượng gà H’mông nuôi
thịt 12 tuần tuổi đạt 1158,47g/con, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể 3,27kg.
1. Đặt vn đề
Ngày nay, cùng với việc phát triển chăn nuôi các giống gia cầm có năng suất cao như
chuyên thịt, chuyên trứng, việc nghiên cứu chọn lọc các giống gà bản địa quý hiếm, đặc sản cũng
đã được triển khai nuôi thử nghiệm. Chăn nuôi giống gà xương đen, thịt đen là một trong các
hướng đi như vậy. Gà H’mông là giống gà bản địa của Việt Nam thuộc nhóm gà da đen, thịt đen,
xương đen được đồng bào người H’mông một số các dân tộc thiểu số vùng cao nuôi theo
phương thức cổ truyền.
Gà H’mông có chất lượng thịt thơm ngon, thịt rất ít mỡ, cũng như gà Ác, gà Thái Hòa,
H’mông được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm như một giống gà thuốc để chữa trị một số bệnh
trong y học bồi dưỡng sức khỏe cho người già, phụ nữ sau khi sinh đẻ. Chính vì thế nhu
cầu loại thịt y ngày càng tăng mở rộng nhu cu chăn nuôi cũng như tiêu thụ chúng khắp
cả nước.
Trung tâm Thực nghiệm Bảo tồn vật nuôi được Nhà nước giao nuôi giữ giống gốc gà
H’mông để cung cấp cho nhu cầu sản xuất chăn nuôi. Do vậy, việc chọn lọc ng cao năng suất
chất lượng gà H’mông là cần thiết.
* Mục tiêu đề tài nghiên cứu: Nâng cao năng suất, chất lượng giống gà H’mông đặc sản
phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.
2. Vt liu nghiên cu
Đề tài được tiến hành trên gà H’mông thế hệ xuất phát từ đàn gà H’mông có nguồn gốc từ
Trung tâm Lâm nghiệp y Bắc (Sơn la) các thế hệ 1, thế 2 thế hệ 3. Tại Trung tâm Thực
nghiệm và Bảo tồn vật nuôi – Viện Chăn nuôi. Thời gian từ tháng 3/2007 đến tháng 7/2010.
3. Ni dung và phương pháp nghiên cu
3.1. Nội dung nghiên cứu
chọn lọc nâng cao năng suất chất lượng gà H'mông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chọn lọc nâng cao năng suất chất lượng gà H'mông - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
chọn lọc nâng cao năng suất chất lượng gà H'mông 9 10 591