Ktl-icon-tai-lieu

Chọn lọc vịt kiêm dụng PL2

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 581 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỌN LỌC VỊT KIÊM DỤNG PL2
Nguyễn Đức Trọng, 1Hoàng Văn Tiệu, Hồ Khắc Oánh, Doãn Văn Xuân, Phạm Văn Chung, Lương
Thị Bột, Nguyễn Thị Thúy Nhĩa, Đồng Thị Quyên, Đặng Thị Vui
Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên; 1 Viện Chăn Nuôi
Tóm tắt
Vịt PL2 còn gọi là vịt Đốm có màu lông ổn định, tỷ lệ nuôi sống cao trên 86%, khối lượng cơ thể 8 tuần từ
1242g-1335g đối với con mái, và từ 1281g-1355g đối với con đực. Tuổi đẻ của vịt từ 22-23 tuần tuổi, khối lượng
vào đẻ từ 1781g-1856g, năng suất trứng từ 164,62-176,2 quả/mái/52 tuần đẻ, khối lượng trứng là 72,6gam, tỷ lệ
trứng có phôi trên 95%, tỷ lệ nở/phôi trên 87%. Vịt nuôi thương phẩm đến 9 tuần tuổi 1706g, tiêu tốn 2,79 kg/ kg
tăng khối lượng.

1. Đặt vấn đề

Ngày nay cùng với việc nhập nội các giống vịt có năng suất chất lượng cao của Thế giới
thì việc bảo tồn, chọn lọc, nhân thuần các giống vịt nội có nguồn gen quý là hết sức cần thiết. Vịt
Đốm (Pất lài) là giống vịt nội có nguồn gốc từ Lạng Sơn, có nhiều đặc điểm quý đó là khả năng
chống chịu bệnh tật tốt, chất lượng thịt thơm ngon, thích nghi tốt với vùng Trung du, miền núi,
qua khảo sát giống vịt này có thể sử dụng theo hai hướng thịt và trứng, được nuôi giữ tại huyện
Cao Lộc- Lạng Sơn đồng thời cũng được nuôi tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên. Khi mới
được nuôi tại Trung tâm, vịt chưa quen với nuôi nhốt, khả năng sản xuất về thịt và trứng chưa ổn
định. Do đó việc thực hiện đề tài: “Chọn lọc vịt kiêm dụng PL2” là cần thiết. Với mục đích chọn
được một dòng vịt đốm kiêm dụng có màu lông và khối lượng cơ thể ổn định.
2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Vật liệu
Từ giống vịt đốm được đưa về Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên năm 2003
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Từ năm 2005 đến 6/2010 tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
2.3. Nội dung nghiên cứu
Nghiên cứu chọn lọc khả năng sinh trưởng và khả năng sinh sản của vịt PL2
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp chọn lọc nhân thuần
+ Nhân thuần mở rộng quần thể nhỏ theo phương pháp giao phối ngẫu nhiên theo nhóm,
sau mỗi thế hệ luân chuyển đực để tránh đồng huyết.
- Chọn lọc vịt mới nở: màu lông vàng phớt xám, mỏ và chân màu vàng hơi xám.
- Chọn lọc vịt ở 8 tuần tuổi: chọn vịt mái Xtb - δ ≤Xi ≤ Xtb + δ, đực chọn Xtb - δ ≤ Xi ≤
Xtb + δ.
- Chọn lọc vịt ở 20 tuần tuổi: Chọn theo ngoại hình cơ thể vững chắc, con mái màu lông
cánh xẻ nhạt, con đực màu lông sẫm giống màu con cò lửa, cả đực và mái đều có hàng lông đen

ở cánh, đầu trắng hoặc có đốm xám đen, cổ trắng, mỏ và chân màu vàng nhạt hoặc ...
CHỌN LỌC VỊT KIÊM DỤNG PL2
Nguyễn Đức Trọng,
1
Hoàng Văn Tiệu, Hồ Khắc Oánh, Doãn Văn Xuân, Phạm Văn Chung, Lương
Thị Bột, Nguyễn Thị Thúy Nhĩa, Đồng Thị Quyên, Đặng Thị Vui
Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên;
1
Viện Chăn Nuôi
Tóm tt
Vịt PL2 còn gọi là vịt Đốm có màu lông ổn định, tỷ lệ nuôi sống cao trên 86%, khối lượng cơ thể 8 tuần từ
1242g-1335g đối với con mái, từ 1281g-1355g đối với con đực. Tuổi đcủa vịt từ 22-23 tuần tuổi, khối lượng
vào đẻ từ 1781g-1856g, năng suất trứng từ 164,62-176,2 quả/mái/52 tuần đẻ, khối lượng trứng 72,6gam, tỷ lệ
trứng phôi trên 95%, tỷ lệ nở/phôi trên 87%. Vịt nuôi thương phẩm đến 9 tuần tuổi 1706g, tiêu tốn 2,79 kg/ kg
tăng khối lượng.
1. Đặt vn đề
Ngày nay cùng với việc nhập nội các giống vịt năng suất chất lượng cao của Thế giới
thì việc bảo tồn, chọn lọc, nhân thuần các giống vịt nội có nguồn gen quý là hết sức cần thiết. Vịt
Đốm (Pất lài) giống vịt nội nguồn gốc từ Lạng Sơn, nhiều đặc điểm quý đó khả năng
chống chịu bệnh tật tốt, chất lượng thịt thơm ngon, thích nghi tốt với vùng Trung du, miền núi,
qua khảo sát giống vịt này thể sử dụng theo hai hướng thịt trứng, được nuôi giữ tại huyện
Cao Lộc- Lạng Sơn đồng thời cũng được nuôi tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên. Khi mới
được nuôi tại Trung tâm, vịt chưa quen với nuôi nhốt, khả năng sản xuất về thịt và trứng chưa ổn
định. Do đó việc thực hiện đề tài: Chọn lọc vịt kiêm dụng PL2 cần thiết. Với mục đích chọn
được một dòng vịt đốm kiêm dụng có màu lông và khối lượng cơ thể ổn định.
2. Vt liu và phương pháp nghiên cu
2.1. Vật liệu
Từ giống vịt đốm được đưa về Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên năm 2003
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Từ năm 2005 đến 6/2010 tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
2.3. Nội dung nghiên cứu
Nghiên cứu chọn lọc khả năng sinh trưởng và khả năng sinh sản của vịt PL2
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp chọn lọc nhân thuần
+ Nhân thuần mở rộng quần thể nhỏ theo phương pháp giao phối ngẫu nhiên theo nhóm,
sau mỗi thế hệ luân chuyển đực để tránh đồng huyết.
- Chọn lọc vịt mới nở: màu lông vàng phớt xám, mỏ và chân màu vàng hơi xám.
- Chọn lọc vịt 8 tuần tuổi: chọn vịt mái Xtb - δ ≤Xi Xtb + δ, đực chọn Xtb - δ Xi
Xtb + δ.
- Chọn lọc vịt 20 tuần tuổi: Chọn theo ngoại hình thể vững chắc, con mái màu lông
cánh xẻ nhạt, con đực màu lông sẫm giống màu con cò lửa, cả đực và mái đều hàng lông đen
Chọn lọc vịt kiêm dụng PL2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chọn lọc vịt kiêm dụng PL2 - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chọn lọc vịt kiêm dụng PL2 9 10 322