Ktl-icon-tai-lieu

Chọn nái và nọc làm giống

Được đăng lên bởi nhoc139165
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHỌN NÁI VÀ NỌC LÀM GIỐNG
Chọn nái hậu bị và nái cơ bản
Ở trại nhà:
Chọn hậu bị thay đàn: Qua 3 bước như sau:
Sau khi sinh:
- Xác định những con hậu bị ở các lứa đẻ có nhiều heo con, không có các
dị tật sinh sản.
- Ghi lại ngày sinh tháng đẻ, số con/ lứa, giống và số tai.
- Chuyển những heo đực con từ những lứa lớn sang lứa nhỏ để đồng đều
số con ở mỗi nái.
- Ghi chép các triệu chứng hoặc hành vi của con nái trong giai đoạn sinh
và nuôi con chẳng hạn: Khó đẻ, dùng thuốc hoặc các biện pháp thú y can thiệp.
Từ 3 đến 5 tuần:
Chọn heo qua số vú, vú lộ rõ không bị lép. Chọn từ những bầy không có
bất kỳ khiếm khuyết di truyền nào. Nếu phát hiện ra bất kỳ một khiếm khuyết di
truyền nào thì không sử dụng bầy con, nái và đực (cha mẹ của bầy đó) vào mục
đích nhân giống.
Chọn lần kế tiếp khoảng 2-3 tháng tuổi. Để lại khoảng 50% nuôi.
Từ 5 - 7 tháng tuổi: Lựa chọn chi tiết hơn trong giai đoạn này, có thể dựa
vào các tiêu chí sau:
- Ngoại hình: Chân, số vú v.v...
- Sinh trưởng: Tăng trọng, tiêu tốn thức ăn, độ dày mỡ lưng
- Chuyển những con hậu bị được chọn ra nuôi riêng và cho ăn hạn chế,
nhưng tăng cường bổ sung khoáng chất.
- Cho tiếp xúc với đực và quan sát các biểu hiện động dục để có quyết
định cuối cùng giữ lại những con hậu bị tốt làm giống.
Chọn nái sinh sản: (Từ hậu bị sang nái cơ bản)
- Chỉ tiêu quan trọng nhất là số con cai sữa cho 1 nái trong năm, nhưng
cần quan tâm một số chỉ tiêu khác như:
- Số con sinh ra sống, số con cai sữa và chất lượng của heo con để đánh giá
heo nái. Nên đợi đến lứa thứ 2, có thể lứa 3 để có quyết định lựa chọn chính xác.
Mua hậu bị:
- Nên mua heo hậu bị từ những trại có thực hiện những chương trình cải
tiến di truyền, có thể dựa vào 2 cách:
1. Phương pháp chọn giống chẳng hạn theo các chỉ tiêu: Tăng trọng, mỡ
lưng và số con sơ sinh.
2. Ý kiến của khách hàng về chất lượng con giống của trại.
- Mua hậu bị từ những đàn heo có sức khoẻ tốt không nhiễm bệnh tật.
- Heo hậu bị nên được mua ít nhất 30 ngày trước mùa sinh sản, và nên
được nuôi cách ly để theo dõi trước khi phối giống.
Chọn đực giống
Chọn đực ở trại nhà:
- Chọn theo ngoại hình:
- Hình dáng phát triển cân đối, vai lưng rộng và mông nở.

- Chân cao thẳng, to khỏe, rắn chắc, đi móng không đi bàn. Tuyệt đối
không chọn những con đực có chân siêu vẹo dị dạng khác thường chẳng hạn:
Chân vòng kiềng hoặc chân quá hẹp và yếu.
- Chọn heo đực có dịch hoàn phát triển hoặc các cơ quan sinh dục khác
không có dị tật.
- Chọn theo năng suất:
+ Tốc độ tăng trọng, độ dày mỡ lưng, tiêu tốn thứ...
CHỌN NÁI VÀ NỌC LÀM GIỐNG
Chọn nái hậu bị và nái cơ bản
Ở trại nhà:
Chọn hậu bị thay đàn: Qua 3 bước như sau:
Sau khi sinh:
- Xác định những con hậu bị các lứa đẻ nhiều heo con, không các
dị tật sinh sản.
- Ghi lại ngày sinh tháng đẻ, số con/ lứa, giống và số tai.
- Chuyển những heo đực con từ những lứa lớn sang lứa nhỏ đ đồng đều
số con ở mỗi nái.
- Ghi chép các triệu chứng hoặc hành vi của con nái trong giai đoạn sinh
và nuôi con chẳng hạn: Khó đẻ, dùng thuốc hoặc các biện pháp thú y can thiệp.
Từ 3 đến 5 tuần:
Chọn heo qua số vú, lộ không bị lép. Chọn từ những bầy không
bất kỳ khiếm khuyết di truyền nào. Nếu phát hiện ra bất kỳ một khiếm khuyết di
truyền nào tkhông sử dụng bầy con, nái đực (cha mẹ của bầy đó) vào mục
đích nhân giống.
Chọn lần kế tiếp khoảng 2-3 tháng tuổi. Để lại khoảng 50% nuôi.
Từ 5 - 7 tháng tuổi: Lựa chọn chi tiết hơn trong giai đoạn này, thể dựa
vào các tiêu chí sau:
- Ngoại hình: Chân, số vú v.v...
- Sinh trưởng: Tăng trọng, tiêu tốn thức ăn, độ dày mỡ lưng
- Chuyển những con hậu bị được chọn ra nuôi riêng cho ăn hạn chế,
nhưng tăng cường bổ sung khoáng chất.
- Cho tiếp xúc với đực quan sát các biểu hiện động dục để quyết
định cuối cùng giữ lại những con hậu bị tốt làm giống.
Chọn nái sinh sản: (Từ hậu bị sang nái cơ bản)
- Chỉ tiêu quan trọng nhất số con cai sữa cho 1 nái trong năm, nhưng
cần quan tâm một số chỉ tiêu khác như:
- Số con sinh ra sống, số con cai sữa và chất lượng của heo con để đánh g
heo nái. n đợi đến lứa thứ 2, thlứa 3 để có quyết định lựa chọn chính xác.
Mua hậu bị:
- Nên mua heo hậu bị từ những trại thực hiện những chương trình cải
tiến di truyền, có thể dựa vào 2 cách:
1. Phương pháp chọn giống chẳng hạn theo các chỉ tiêu: Tăng trọng, mỡ
lưng và số con sơ sinh.
2. Ý kiến của khách hàng về chất lượng con giống của trại.
- Mua hậu bị từ những đàn heo có sức khoẻ tốt không nhiễm bệnh tật.
- Heo hậu bị nên được mua ít nhất 30 ngày trước mùa sinh sản, n
được nuôi cách ly để theo dõi trước khi phối giống.
Chọn đực giống
Chọn đực ở trại nhà:
- Chọn theo ngoại hình:
- Hình dáng phát triển cân đối, vai lưng rộng và mông nở.
Chọn nái và nọc làm giống - Trang 2
Chọn nái và nọc làm giống - Người đăng: nhoc139165
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chọn nái và nọc làm giống 9 10 452