Ktl-icon-tai-lieu

Chọn tạo 4 dòng gà lông màu hướng thịt TP1, TP2, Tp3 và TP4 qua 4 thế hệ

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 729 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỌN TẠO 4 DÒNG GÀ LÔNG MÀU HƯỚNG THỊT TP1, TP2, TP3 VÀ TP4 QUA 4
THẾ HỆ
Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quý Khiêm, Hoàng Văn Lộc, Đỗ Thị Sợi,
Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Mười, Đào Bích Loan, Trần Thu Hằng,
Phạm Thuỳ Linh, Lê Tiến Dũng
Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thuỵ Phương
Tóm tắt
Từ nguyên liệu là gà Sasso X44, SA31L và gà LV chúng tôi cho lai để chọn tạo bốn dòng gà thịt lông mầu
năng suất chất lượng, dễ nuôi từ đó tạo con thương phẩm có màu vàng xám cườm cổ, khối lượng cơ thể lúc 63 ngày
tuổi đạt 2,4 – 2,5kg/con. Kết quả chọn tạo qua bốn thế hệ cho thấy: 4 dòng gà hướng thịt bước đầu đã ổn định về
kiểu hình và đã được thị trường chấp nhận. Tỷ lệ nuôi sống: Các dòng gà đều đạt cao qua hai thế hệ: 96,04 - 97,65%
giai đoạn gà con 0 - 8 tuần tuổi; giai đoạn gà dò hậu bị đạt 95,38 - 96,32% đối với gà trống và 97,21 - 97,86 đối với
gà mái. Dòng trống TP4: chọn theo hướng khối lượng cao ở 8 tuần tuổi, đến thế hệ 3 có khối lượng lúc 8 tuần tuổi
tăng 133,18g/con ở con trống và 82,77g/con ở con mái so với thế hệ xuất phát. Có hệ số di truyền về khối lượng cơ
thể lúc 8 tuần tuổi ở thế hệ 2 và thế hệ 3 là tương đối ổn định. Ba dòng mái TP1, TP2, TP3: Chọn lọc theo hướng
năng suất trứng 3 tháng đẻ đầu: thế hệ 2 có năng suất trứng/mái/68 tuần tuổi dòng TP3 đạt 183,56 quả (đạt 98,69%
gà Sasso SA31L); dòng TP1 đạt 181,38 quả; dòng TP2 đạt 177,36 quả (cao hơn gà LV 8-10 quả) và cao hơn thế hệ
xuất phát 2,09 – 2,44 quả. Hệ số di truyền về năng suất trứng 3 tháng đẻ đầu ở 03 dòng là tương đối ổn định tuy
nhiên đang ở mức thấp (0,13 – 0,18).

1. Đặt vấn đề

Trong nhiều năm qua, nước ta đã bỏ ra nguồn ngoại tệ đáng kể để nhập giống. Đến nay,
chúng ta đã có nguồn nguyên liệu đáng kể như: gà LV đã được Bộ NN&PTNT công nhận là
giống ông bà năm 2004, có màu sắc lông đa dạng tuy nhiên năng suất không cao [4], gà Sasso,
ISA, Kabir, trong đó gà Sasso X44 và SA31L được nhập từ Pháp, Sasso X44 có tính ưu việt về
khả năng tăng trọng nhanh, Sasso SA31L năng suất trứng cao đạt 186 quả/mái/68 tuần tuổi [3],
song khả năng thích nghi của chúng kém lại có màu lông nâu sẫm đồng nhất nên không được
người tiêu dùng ưa chuộng.
Để đẩy mạnh chăn nuôi phải có nhiều dòng giống tốt nhưng không phải bỏ nhiều ngoại tệ
để nhập giống cần phải chọn tạo các dòng gà phù hợp nhiều vùng sinh thái khác nhau có chất
lượng cao từ nguồn nguyên liệu sẵn có, đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi đáp ứng
nhu cầu của người tiêu dùng, từ thực tiễn đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu
chọn tạo 4 dòn...
CHỌN TẠO 4 DÒNG GÀ LÔNG MÀU HƯỚNG THỊT TP1, TP2, TP3 TP4 QUA 4
THẾ HỆ
Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quý Khiêm, Hoàng Văn Lộc, Đỗ Thị Sợi,
Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Mười, Đào Bích Loan, Trần Thu Hằng,
Phạm Thuỳ Linh, Lê Tiến Dũng
Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thuỵ Phương
Tóm tt
Từ nguyên liệu gà Sasso X44, SA31L và LV chúng tôi cho lai đchọn tạo bốn dòng gà thịt ng mầu
năng suất chất lượng, dễ nuôi từ đó tạo con thương phẩm có màu vàng xám cườm cổ, khối lượng cơ thể lúc 63 ngày
tuổi đạt 2,4 2,5kg/con. Kết quả chọn tạo qua bốn thế hệ cho thấy: 4 dòng hướng thịt bước đầu đã n định về
kiểu hình và đã được thị trường chấp nhận. Tỷ lệ nuôi sống: Các dòng gà đều đạt cao qua hai thế hệ: 96,04 - 97,65%
giai đoạn gà con 0 - 8 tuần tuổi; giai đoạn hậu bị đạt 95,38 - 96,32% đối với trống 97,21 - 97,86 đối với
mái. Dòng trống TP4: chọn theo hướng khối lượng cao 8 tuần tuổi, đến thế hệ 3 khối lượng lúc 8 tuần tuổi
tăng 133,18g/con ở con trống 82,77g/con con mái so với thế hệ xuất phát. Có hệ số di truyền về khối ợng
thể lúc 8 tuần tuổi thế hệ 2 thế hệ 3 tương đối ổn định. Ba dòng mái TP1, TP2, TP3: Chọn lọc theo hướng
năng suất trứng 3 tháng đẻ đầu: thế hệ 2 ng suất trứng/mái/68 tuần tuổi dòng TP3 đạt 183,56 quả (đạt 98,69%
Sasso SA31L); dòng TP1 đạt 181,38 quả; dòng TP2 đạt 177,36 quả (cao hơn LV 8-10 quả) và cao hơn thế hệ
xuất phát 2,09 2,44 quả. Hệ số di truyền về năng suất trứng 3 tháng đẻ đầu 03 dòng tương đối ổn định tuy
nhiên đang ở mức thấp (0,13 0,18).
1. Đặt vn đề
Trong nhiều năm qua, nước ta đã bỏ ra nguồn ngoại tđáng kể đnhập giống. Đến nay,
chúng ta đã nguồn nguyên liệu đáng kể như: LV đã được Bộ NN&PTNT công nhận
giống ông năm 2004, màu sắc lông đa dạng tuy nhiên năng suất không cao [4], Sasso,
ISA, Kabir, trong đó Sasso X44 SA31L được nhập từ Pháp, Sasso X44 tính ưu việt về
khả năng tăng trọng nhanh, Sasso SA31L năng suất trứng cao đạt 186 quả/mái/68 tuần tuổi [3],
song khả năng thích nghi của chúng kém lại màu lông nâu sẫm đồng nhất nên không được
người tiêu dùng ưa chuộng.
Để đẩy mạnh chăn nuôi phải có nhiều dòng giống tốt nhưng không phải bỏ nhiều ngoại tệ
để nhập giống cần phải chọn tạo các dòng phù hợp nhiều vùng sinh thái khác nhau chất
ợng cao từ nguồn nguyên liệu sẵn có, đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi đáp ứng
nhu cầu của người tiêu dùng, từ thực tiễn đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu
chọn tạo 4 dòng lông màu hướng thịt TP1, TP2, TP3 TP4” với mục tiêu chọn tạo bộ
giống gà thịt lông màu năng suất, chất lượng cao phục vụ chăn nuôi tập trung gồm 4 dòng:
+ Dòng trống TP4: Lông màu nâu cánh gián, khối lượng cơ thể 56 ngày tuổi đạt 2,2-2,3kg
+ Dòng mái TP1: Lông màu vàng nâu nhạt xám tro cườm cổ, năng suất trứng đạt 175-178
quả/mái/năm.
+ Dòng mái TP2: Lông màu vàng xám tro, cườm cổ, năng suất trứng đạt 170-172
quả/mái/năm.
+ Dòng mái TP3: Lông màu nâu xám tro, cườm cổ, năng suất trứng đạt 179-183
Chọn tạo 4 dòng gà lông màu hướng thịt TP1, TP2, Tp3 và TP4 qua 4 thế hệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chọn tạo 4 dòng gà lông màu hướng thịt TP1, TP2, Tp3 và TP4 qua 4 thế hệ - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Chọn tạo 4 dòng gà lông màu hướng thịt TP1, TP2, Tp3 và TP4 qua 4 thế hệ 9 10 546