Ktl-icon-tai-lieu

Chọn tạo dòng ngan tại trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1077 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chọn tạo dòng ngan tại trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên
Hoàng Văn Tiệu, 1Nguyễn Đức Trọng, 1Nguyễn Văn Duy, 1Vương Thị Lan Anh,
1
Lương Thị Bột, 1Phạm Văn Chung, 1Nguyễn Thị Thuý Nghĩa,
1
Đồng Thị Quyên
Viện Chăn Nuôi; 1Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên
Tóm tắt
Trên cơ sở những ngan ông bà lẫn khi nhập về, tiến hành nhân giống mở rộng và tiếp tục chọn lọc theo
định hướng để tạo ra các dòng ngan khác nhau, kết quả thấy rằng: Ngan dòng trống chọn lọc tăng khối lượng cơ thể
ở 8 tuần tuổi hiệu quả chọn lọc đạt được 29,2 - 166,5g/ 1 thế hệ, tỷ lệ tăng của thế hệ sau so với thế hệ trước về khối
lượng cơ thể từ 101,37 - 105,25%.
Ngan dòng mái RT6, RT8 được cho ăn hạn chế từ 1 ngày tuổi đến khi vào đẻ, chọn lọc ổn định khối lượng
cơ thể ở 8 và 26 tuần tuổi, chọn lọc tăng năng suất trứng đến 52 tuần đẻ, hiệu quả chọn lọc tăng năng suất trứng đạt
được 1,78 - 2,81 quả/thế hệ, năng suất trứng tăng dần, ngan RT6 tăng từ 163,85 quả/mái/năm lên 169,69
quả/mái/năm; ngan RT8 tăng từ 165,52 quả/mái/năm lên 172,76 quả/mái/năm.. Các chỉ tiêu ấp nở đạt cao, tiêu tốn
thức ăn/10 quả trứng ở dòng mái RT6 và RT8 giảm dần qua các thế hệ.
Ngan bố mẹ và thương phẩm có khả năng sản xuất tốt trong điều kiện chăn nuôi

của nước ta.

1. Đặt vấn đề

Trong những năm qua Việt Nam đã nhập nhiều giống ngan có năng suất và chất lượng
cao của Thế giới với giá rất cao trong đó có ngan R51, R71. Các giống ngan này khi nhập về
Việt Nam đã có khả năng sinh trưởng, phát triển, sức sản xuất tốt. Tuy nhiên, nếu hàng năm vẫn
tiếp tục nhập sẽ tốn rất nhiều ngoại tệ và phải mất thời gian nuôi thích nghi. Để xây dựng hệ
thống giống hoàn chỉnh góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành chăn nuôi, đáp ứng thị
hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng, xuất phát từ các dòng ngan nhập nội tiến hàng đề tài
được tiến hành với mục đích: tạo dòng ngan có giá trị kinh tế cao, làm giảm bớt kinh phí khi phải
nhập ngoại.
2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Từ đàn ngan ông, bà nhập về tháng 3/2005 có lẫn đực mái, tiến hành nhân giống và chọn
lọc theo tạo hai dòng trống (RT5 và RT7) và hai dòng mái (RT6 và RT8).
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Thời gian nghiên cứu: từ tháng 3/2005 - 8/2010
Địa điểm nghiên cứu: tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên
2.3. Nội dung nghiên cứu
Chọn lọc tăng khối lượng ở 8 tuần tuổi đối với dòng trống RT5 và RT7
Chọn lọc tăng năng suất trứng ở 52 tuần đẻ đối với dòng mái RT6 và RT8
2.4. Phương pháp nghiên cứu

2.4.1. Phương pháp chọn lọc
Trên cơ sở đàn n...
Chn to dòng ngan ti trung tâm Nghiên cu Vt Đại Xuyên
Hoàng Văn Tiệu,
1
Nguyễn Đức Trọng,
1
Nguyễn Văn Duy,
1
Vương Thị Lan Anh,
1
Lương Thị Bột,
1
Phạm Văn Chung,
1
Nguyễn Thị Thuý Nghĩa,
1
Đồng Thị Quyên
Viện Chăn Nuôi;
1
Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên
Tóm tt
Trên sở những ngan ông lẫn khi nhập về, tiến hành nhân giống mở rộng tiếp tục chọn lọc theo
định hướng để tạo ra các dòng ngan khác nhau, kết quả thấy rằng: Ngan dòng trống chọn lọc tăng khối lượng thể
ở 8 tuần tuổi hiệu quả chọn lọc đạt được 29,2 - 166,5g/ 1 thế hệ, tỷ lệ tăng của thế hệ sau so với thế hệ trước về khối
lượng cơ thể từ 101,37 - 105,25%.
Ngan dòng mái RT6, RT8 được cho ăn hạn chế từ 1 ngày tuổi đến khi vào đẻ, chọn lọc ổn định khối lượng
thể ở 8 26 tuần tuổi, chọn lọc tăng năng suất trứng đến 52 tuần đẻ, hiệu quả chọn lọc tăng năng suất trứng đạt
được 1,78 - 2,81 quả/thế hệ, năng suất trứng tăng dần, ngan RT6 tăng từ 163,85 quả/mái/năm lên 169,69
quả/mái/năm; ngan RT8 tăng từ 165,52 quả/mái/năm n 172,76 quả/mái/năm.. Các chỉ tiêu ấp nđạt cao, tiêu tốn
thức ăn/10 quả trứng ở dòng mái RT6 và RT8 giảm dần qua các thế hệ.
Ngan bố mẹ và thương phẩm có khả năng sản xuất tốt trong điều kiện chăn nuôi của nước ta.
1. Đặt vn đề
Trong những năm qua Việt Nam đã nhập nhiều giống ngan có năng suất và chất lượng
cao của Thế giới với giá rất cao trong đó ngan R51, R71. Các giống ngan này khi nhập về
Việt Nam đã khả năng sinh trưởng, phát triển, sức sản xuất tốt. Tuy nhiên, nếu hàng năm vẫn
tiếp tục nhập sẽ tốn rất nhiều ngoại tệ phải mất thời gian nuôi thích nghi. Để y dựng hệ
thống giống hoàn chỉnh góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành chăn nuôi, đáp ứng thị
hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng, xuất phát từ các dòng ngan nhập nội tiến hàng đề tài
được tiến hành với mục đích: tạo dòng ngan có giá trị kinh tế cao, làm giảm bớt kinh phí khi phải
nhập ngoại.
2. Vt liu và phương pháp nghiên cu
2.1. Vật liệu nghiên cứu
Từ đàn ngan ông, nhập về tháng 3/2005 lẫn đực mái, tiến hành nhân giống chọn
lọc theo tạo hai dòng trống (RT5 và RT7) và hai dòng mái (RT6 và RT8).
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Thời gian nghiên cứu: từ tháng 3/2005 - 8/2010
Địa điểm nghiên cứu: tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên
2.3. Nội dung nghiên cứu
Chọn lọc tăng khối lượng ở 8 tuần tuổi đối với dòng trống RT5 và RT7
Chọn lọc tăng năng suất trứng ở 52 tuần đẻ đối với dòng mái RT6 và RT8
2.4. Phương pháp nghiên cứu
Chọn tạo dòng ngan tại trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chọn tạo dòng ngan tại trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chọn tạo dòng ngan tại trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên 9 10 866