Ktl-icon-tai-lieu

Chứng chỉ rừng

Được đăng lên bởi forecology99
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 3034 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGÀNH LÂM NGHIỆP & ĐỐI TÁC

CẨM NANG

NGÀNH LÂM NGHIỆP

Chương

CHỨNG CHỈ RỪNG
TS. Phạm Hoài Ðức
KS. Lê Công Uẩn
GS.TSKH Nguyễn Ngọc Lung
KS. Phạm Minh Thoa

NĂM 2006

1

Những cụm từ viết tắt ................................................................................................................. 5
1. Giới thiệu................................................................................................................................ 8
1.1. Định nghĩa chứng chỉ rừng ............................................................................................. 8
1.2. Tại sao cần chứng chỉ rừng ............................................................................................. 8
1.3. Vai trò bổ sung chính sách của chứng chỉ rừng.............................................................. 9
1.4. Chứng chỉ rừng làm cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng............................................... 13
2. Tổng quan chứng chỉ rừng thế giới ...................................................................................... 14
2.1. Châu Âu ........................................................................................................................ 14
2.2. Bắc Mỹ.......................................................................................................................... 14
2.3. Nam Mỹ ........................................................................................................................ 15
2.4. Châu Á - Thái Bình Dương........................................................................................... 15
2.5. Châu Phi........................................................................................................................ 15
2.6. Phân tích chứng chỉ rừng ở các châu lục ...................................................................... 19
3. Những hoạt động chứng chỉ rừng ở Việt Nam ..................................................................... 20
3.1. Tổ công tác quốc gia quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.................................. 20
3.2. Xây dựng Bộ tiêu chuẩn FSC Việt Nam....................................................................... 21
3.3. Khảo nghiệm tiêu chuẩn và đánh giá quản lý rừng ...................................................... 22
3.4. Các chương trình dự án chứng chỉ rừng đang thực hiện............................................... 23
3.5. Những vấn đề của tương lai .......
1
B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
CHƯƠNG TRÌNH H TR NGÀNH LÂM NGHIP & ĐỐI TÁC
CM NANG
NGÀNH LÂM NGHIP
Chương
CHNG CH RNG
TS. Phm Hoài Ðc
KS. Lê Công Un
GS.TSKH Nguyn Ngc Lung
KS. Phm Minh Thoa
NĂM 2006
Chứng chỉ rừng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chứng chỉ rừng - Người đăng: forecology99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Chứng chỉ rừng 9 10 692