Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề địa lí đại phương

Được đăng lên bởi ngocdungcb04
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 666 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CAO BẰNG
TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH CAO BẰNG

CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG
VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
TỈNH CAO BẰNG

Nhóm học sinh: Linh Thị Mai Anh
Nông Thị Ngọc Dung
Sầm Thị Thanh Tâm
Lộc Thị Thu Hà
Lý Thị Chao
Sầm Thị Bích Trà
Đàm Thị Thu Phương
Lô Văn Nguyên
Năm học: 2014-2015

ĐẶT VẤN ĐỀ
Cao Bằng là tỉnh miền núi nằm ở phía Đông Bắc của Tổ Quốc, nơi có nhiều di tích
lịch sử văn hóa lâu đời và quý giá. Nơi địa đầu của Tổ Quốc và cũng là nơi có
nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, trong đó phát triển nông nghiệp là lĩnh vực quan
trọng, đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống dân cư, trật tự trị an xã hội và
góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân.
Trong thời kì đổi mới Cao Bằng đã đạt nhiều thành tựu về mọi mặt, phù hợp với xu
thế chung của cả nước trong giai đoạn mới. Việc xác định phương hướng và giải
pháp phát triển kinh tế xã hội vẫn luôn là nhiệm vụ trọng tâm của lãnh đạo các cấp
tỉnh Cao Bằng. Chuyên đề sau đây đề cập đến một số vấn đề cơ bản về thực trạng,
định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp của tỉnh Cao Bằng theo nghĩa rộng
bao gồm cả lâm nghiệp và thủy sản.
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Cao Bằng có gần 83% dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên,
trong những năm trở lại đây tỉ trọng ngành nông –lâm – ngư nghiệp trong tổng số
GDP đang có xu hướng giảm dần xong vẫn có đóng góp tương đối lớn trong GDP
toàn tỉnh. Tính tới 2010 ngành đã đóng góp 35,37% trong tổng số GDP của tỉnh.
Cơ cấu của ngành nông nghiệp bao gồm:
A. NÔNG NGHIỆP
I.Ngành trồng trọt
1. Cây lương thực, thực phẩm.
a, Vị trí
- Là cây trồng có vai trò quan trọng trong ngành trồng trọt nói riêng và ngành
nông nghiệp nói chung
b, Vai trò
- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người
- Cung cáp thức ăn cho chăn nuôi
- Đảm bảo an ninh lương thực của tỉnh
- Đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp
c, Điều kiện phát triển
* Điều kiện tự nhiên
- Đất đai: Đất phù sa chiếm 10% diện tích toàn tỉnh tập trung ở một số thung
lũng như thung lũng sông Bằng, sông Quây Sơn và một số thung lũng các con sông
nhỏ khác
- Khí hậu: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh
- Nước: có mạng lưới thủy văn khá dày
* Điều kiện kinh tế xã hội
- Lực lượng lao động dồi dào

- Có nhiều thành phần dân tộc với nhiều kinh nghiêm sản xuất độc đáo như canh
tác trên ruộng bậc thang
- Thị trường tiêu thụ tương đối lớn
- Có nhiều chính sách khuyến khích phát triển
- Có nhiều giống bản địa thích nghi cao với điều kiện địa phương
d, Tình hình phát triển
- Diện tích trồng cây lương...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CAO BẰNG
TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH CAO BẰNG
CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG
VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
TỈNH CAO BẰNG
Nhóm học sinh: Linh Thị Mai Anh
Nông Thị Ngọc Dung
Sầm Thị Thanh Tâm
Lộc Thị Thu Hà
Lý Thị Chao
Sầm Thị Bích Trà
Đàm Thị Thu Phương
Lô Văn Nguyên
Năm học: 2014-2015
Chuyên đề địa lí đại phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề địa lí đại phương - Người đăng: ngocdungcb04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Chuyên đề địa lí đại phương 9 10 91