Ktl-icon-tai-lieu

CN sản xuất mi chính

Được đăng lên bởi longpro2015
Số trang: 246 trang   |   Lượt xem: 1125 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GS.TS. NGUYỄN THỊ HIỀN (chủ biên)
PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC LƯỢNG. PGS.TS. GIANG THẾ BÍNH

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÌ CHÍNH VÀ
CÁC SẢN PHẨM LÊN MEN CỔ TRUYỀN

1

LỜI CẢM ƠN

Ban tác giả xin chân thành cảm ơn :
Ban giám hiệu Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Phòng đào tạo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực Phẩm.
Bộ Môn Công nghệ các sản phẩm lên men - ĐHBK Hà nội.
Bộ Môn Đồ Uống- Viện công nghiệp Thực phẩm.
Bộ môn Hoá thực phẩm- Đại học Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Đặc biệt chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS. Quản Văn Thịnh
người đã đặt nền móng đầu tiên cho môn học này và luôn có những ý kiến bổ sung và
đóng góp cho môn học và giáo trình: Công Nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm
lên men cổ truyền ngày càng hoàn thiện hơn.
Chúng tôi xin cám ơn một số em sinh viên K43, đặc biệt là em Lâm Viết Bình
lớp Công nghệ Lên Men- K43 thuộc Bộ Môn Công nghệ các sản phẩm lên men Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực Phẩm-Trường Đại học Bách Khoa Hà
Nội đã giúp đỡ tôi bổ sung thêm tài liệu và đánh máy một số phần liên quan cho kịp
xuất bản giáo trình và kịp phục vụ các em sinh viên có những tư liệu cho học tập môn
học này.
Chúng tôi cám ơn Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật đã phối hợp với phòng
đào tạo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giúp đỡ cho in ấn nhanh giáo trình này để
phục vụ kịp thời cho sinh viên và các đối tượng trong các ngành liên quan cần tham
khảo nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Chúng tôi xin cám ơn tất cả bạn bè, đồng nghiệp và chồng, con tôi đã giúp đỡ và
tạo điều kiện mọi mặt cho tôi hoàn thành bản giáo trình này.
Xin cám ơn tất cả và mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành của bạn đọc
để giáo trình này ngày càng hoàn thiện hơn.
Ban tác giả:
GS.TS. Nguyễn Thị Hiền- ĐHBK Hà Nội (chủ biên)
PGS.TS. Giang Thế Bính - Viện Công Nghiệp Thực Phẩm.
PGS.TS. Nguyễn Đức Lượng- ĐHKT TP.Hồ Chí Minh.

2

Lời nói đầu

Giáo trình công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền ra
đời nối tiếp giáo trình công nghệ sản xuất mì chính và nước chấm được dùng giảng
dạy cho sinh viên ngành công nghệ lên men từ năm 1968 xuất bản tại Đại học Công
nghiệp nhẹ năm 1970. Từ đó đến nay, mặc dù sinh viên ngành công nghệ các sản
phẩm lên men vẫn học môn học này nhưng vẫn chưa có giáo trình chính thức. Vì vậy
để hỗ trợ cho sinh viên ngành công nghệ lên men và các độc giả quan tâm đến các sản
phẩm công nghệ sinh học thực phẩm đa dạng và phong phú này, trong quá trình giảng
dạy chúng tôi...
1
GS.TS. NGUYN TH HIN
(ch biên)
PGS.TS. NGUYN ĐỨC LƯỢNG. PGS.TS. GIANG TH BÍNH
CÔNG NGH SN XUT MÌ CHÍNH VÀ
CÁC SN PHM LÊN MEN C TRUYN
CN sản xuất mi chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CN sản xuất mi chính - Người đăng: longpro2015
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
246 Vietnamese
CN sản xuất mi chính 9 10 77