Ktl-icon-tai-lieu

Cơ cấu cây trồng trong canh tác tổng hợp

Được đăng lên bởi Hoa Linh Lan
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 6661 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Cơ cấu cây trồng trong canh tác tổng hợp
Bước đầu tiên trong sản xuất cây trồng là việc quyết định chọn địa điểm và cơ
cấu cây trồng phù hợp. Có hai trường hợp: hoặc là cần chọn lựa cơ cấu cây
trồng phù hợp với đất canh tác đã có sẵn hoặc phải tìm kiếm địa điểm thích hợp
để canh tác một cơ cấu cây trồng đã được chọn lựa
Trong cả hai trường hợp, cần thiết phải đánh giá các điều kiện hiện hữu tại
vùng dự định sản xuất (điều kiện vật lý, sinh vật, và kinh tế - xã hội); các loài
cây trồng và các giống khác nhau có thể thích nghi với vùng này; và các nhập
liệu kỹ thuật cần thiết để canh tác cây trồng.
1 Sự thích nghi của cây trồng

Qua quá trình tiến hoá và sự cải tạo của con người, các loài cây trồng đã đạt
được cơ chế thích nghi với các điều kiện khí hậu, đất và sinh học cụ thể
Điều kiện ngập nước suốt chu kỳ sinh trưởng

Các loài thích nghi là lúa và khoai môn. Chúng được trồng ở vùng đồng bằng
ngập nước hoặc các bãi ven sông. Cây đay có thể chịu đựng ngập nước trong
một thời gian. Cây cao lương có thể chịu được ngập trong thời gian ngắn.
Nhưng cây bắp thì mẫn cảm với bị ngập, dù chỉ trong 36 giờ. Chôm chôm và
sầu riêng thì rất mẫn cảm với ngập nước.
Nhiệt độ lạnh

Ở các vùng có độ cao lớn (nhiệt độ giảm đi 0,6oC mỗi khi độ cao so với mực
nước biển tăng lên 100 m). Các loài thích nghi là:
• Rau cải: khoai tây, bắp cải, đậu Hà
• Cây ăn trái: vải, nhãn, nho, táo…
• Cây

Lan…

dừa không thể ra hoa và kết quả ở cao độ quá 600 m.

Vùng ven biển và có triều lên xuống.

Cây dừa tỏ ra thích nghi tốt.
Điều kiện dưới bóng râm

Gừng, tiêu, chôm chôm, cacao, cà phê, chuối, … có thể trồng dưới các cây
khác (như dừa).
Đất chua (pH thấp, 4 – 5).

Các cây chống chịu đất chua bao gồm cao su, dứa, khoai mì, khoai lang, cỏ
stylo (Stylosanthes humilis), một số giống lúa chịu phèn.
Đất có sa cấu nhẹ (nhiều cát)

Các cây có củ, cây họ đậu, và bắp tỏ ra thích nghi
Đất nghèo dinh dưỡng và có nhiều đá.

Cây điều và cây họ đậu thân bò làm thức ăn gia súc thích hợp nhất.
Đất bị khô hạn.

Các loài chống chịu được là cây điều, cao lương, dứa, khoai lang, đậu trắng,
đậu xanh, cỏ Napier và cỏ voi (làm thức ăn gia súc)
Chế độ quang kỳ

Đậu nành, cây bố, một số giống lúa mẫn cảm với chế độ quang kỳ và chỉ ra
hoa khi ngày ngắn hơn 12 giờ.
Đất mặn

Một số giống lúa chịu mặn và dừa có thể thích nghi được.
2 Chọn địa điểm trồng

Để xác định địa điểm trồng phù hợp, cần phải xem xét điều kiện tự nhiên (khí
hậu thời tiết, đất, địa hình, cao độ…), các cơ sở hạ tầng như hệ thống đường
giao thông, c...
Cơ cấu cây trồng trong canh tác tổng hợp
Bước đầu tiên trong sản xuất cây trồng việc quyết định chọn địa điểm
cấu cây trồng phù hợp. hai trường hợp: hoặc cần chọn lựa cấu cây
trồng phù hợp với đất canh tác đã có sẵn hoặc phải tìm kiếm địa điểm thích hợp
để canh tác một cơ cấu cây trồng đã được chọn lựa
Trong cả hai trường hợp, cần thiết phải đánh giá các điều kiện hiện hữu tại
vùng dự định sản xuất (điều kiện vật lý, sinh vật, kinh tế - hội); các loài
cây trồng các giống khác nhau thể thích nghi với vùng này; các nhập
liệu kỹ thuật cần thiết để canh tác cây trồng.
1 Sự thích nghi của cây trồng
Qua quá trình tiến hoá sự cải tạo của con người, các loài cây trồng đã đạt
được cơ chế thích nghi với các điều kiện khí hậu, đất và sinh học cụ thể
Điều kiện ngập nước suốt chu kỳ sinh trưởng
Các loài thích nghi lúa khoai môn. Chúng được trồng vùng đồng bằng
ngập nước hoặc các bãi ven sông. Cây đay thể chịu đựng ngập nước trong
một thời gian. Cây cao lương thể chịu được ngập trong thời gian ngắn.
Nhưng cây bắp thì mẫn cảm với bị ngập, chỉ trong 36 giờ. Chôm chôm
sầu riêng thì rất mẫn cảm với ngập nước.
Nhiệt độ lạnh
các vùng độ cao lớn (nhiệt độ giảm đi 0,6oC mỗi khi độ cao so với mực
nước biển tăng lên 100 m). Các loài thích nghi là:
Rau cải: khoai tây, bắp cải, đậu Hà Lan…
Cây ăn trái: vải, nhãn, nho, táo…
Cây dừa không thể ra hoa và kết quả ở cao độ quá 600 m.
Vùng ven biển và có triều lên xuống.
Cây dừa tỏ ra thích nghi tốt.
Điều kiện dưới bóng râm
Gừng, tiêu, chôm chôm, cacao, phê, chuối, thể trồng dưới các cây
khác (như dừa).
Đất chua (pH thấp, 4 – 5).
Các cây chống chịu đất chua bao gồm cao su, dứa, khoai mì, khoai lang, cỏ
stylo (Stylosanthes humilis), một số giống lúa chịu phèn.
Đất có sa cấu nhẹ (nhiều cát)
Các cây có củ, cây họ đậu, và bắp tỏ ra thích nghi
Đất nghèo dinh dưỡng và có nhiều đá.
Cây điều và cây họ đậu thân bò làm thức ăn gia súc thích hợp nhất.
Đất bị khô hạn.
Các loài chống chịu được cây điều, cao lương, dứa, khoai lang, đậu trắng,
đậu xanh, cỏ Napier và cỏ voi (làm thức ăn gia súc)
Chế độ quang kỳ
Cơ cấu cây trồng trong canh tác tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ cấu cây trồng trong canh tác tổng hợp - Người đăng: Hoa Linh Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Cơ cấu cây trồng trong canh tác tổng hợp 9 10 853