Ktl-icon-tai-lieu

Cơ chế gây độc của kim loại nặng lên tế bào

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 4902 lần   |   Lượt tải: 12 lần
KIM LOAÏI ÑOÄC
Pb, Hg, Cd, As

Ảnh hưởng đến hệ thống
chống oxi hóa của tế bào

Làm thiếu hụt các hợp chất có
nhóm lưu huỳnh (thiol)

CÁC CHẤT OXI HÓA

(O2-, OH*, H2O2…)

LIPID

PROTEIN

DNA

Oxi hóa lipid

Oxi hóa protein

Oxi hóa nucleic acid

Phá hủy
màng tế bào

Gaây rối loạn chức
năng protein

Laøm bất hoạt quá
trình sửa sai DNA

SÖÏ CHEÁT CUÛA
TEÁ BAØO

Gây đột biến gene
Gây ung thư

Cô cheá gaây ñoäc cuûa kim loaïi naëng leân teá baøo
Nuran Ercal et al. Current Topics in Medicinal Chemistry, 1 (2001) 529-539

...
KIM LOAÏI ÑOÄC
Pb, Hg, Cd, As
nh hưng đến h thng
chng oxi hóa ca tế bào
Làm thiếu ht các hp cht có
nhóm lưu hunh (thiol)
CÁC CHT OXI HÓA
(O
2
-
, OH
*
, H
2
O
2
…)
LIPID PROTEIN DNA
Oxi hóa lipid Oxi hóa protein Oxi hóa nucleic acid
Phá hy
màng tế bào
Gaây ri lon chc
năng protein
Laøm bt hot quá
trình sa sai DNA
SÖÏ CHEÁT CUÛA
TEÁ BAØO
Gây đt biến gene
Gây ung thư
Cô cheá gaây ñoäc cuûa kim loaïi naëng leân teá baøo
Nuran Ercal et al. Current Topics in Medicinal Chemistry, 1 (2001) 529-539
Cơ chế gây độc của kim loại nặng lên tế bào - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cơ chế gây độc của kim loại nặng lên tế bào 9 10 608