Ktl-icon-tai-lieu

Cố định CO2 ở C4

Được đăng lên bởi nanacnsh94
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG

CƠ CHẾ VÀ Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH CỐ ĐỊNH
CO2Ở THỰC VẬT C 4

Cây thực vật C4

Thực vật C4sống ở điều kiện nồng độ CO2quá thấp, nồng độ O2caonên lá cây thực vật C4có 2 loại
tế bào chứa lục lạp ( tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch) → tăng hiệu suất hấp thụ CO 2→tăng
hiệu quả quang hợp

AM: axit malic
AOA: axit oaxlataxetat
PEP: photphoenolpyruvat

Chu trình cố định CO2ở thực vật C4

Chu trình cố định CO2của thực vật C4

A

B

C

...
CƠ CH VÀ Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH C ĐỊNH
CO
2
THC VT C
4
NỘI DUNG
Cố định CO2 ở C4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cố định CO2 ở C4 - Người đăng: nanacnsh94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cố định CO2 ở C4 9 10 681