Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở khoa học và công nghệ nuôi trồng nấm ăn

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 175 trang   |   Lượt xem: 11438 lần   |   Lượt tải: 32 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

NẤM ĂN
CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI - 2008

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

LỜI GIỚI THIỆU
Sản xuất rau an toàn, rau sạch là một trong các
mục tiêu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn quan tâm chỉ đạo. Từ nhiều năm nay ngành
Nông nghiệp dành nguồn kinh phí đáng kể để xây
dựng chương trình khuyến nông như: xây dựng mô
hình trình diễn, tuyên truyền, vận động, mở các lớp
tập huấn về sản xuất rau an toàn, chất lượng.
Nấm ăn được Trung tâm Công nghệ sinh học
thực vật (thuộc Viện Di truyền nông nghiệp) nghiên
cứu đưa vào sản xuất từ những năm 1980. Nấm được
xem như là một loại "rau sạch" và "thịt sạch". Hiện
nay các món ăn chế biến từ nấm đã trở nên quen
thuộc trong các bữa ăn không chỉ của người dân các
thành phố, mà bà con nông dân ở nhiều nơi cũng đã
có thói quen “ăn nấm”.
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với
Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật biên soạn
cuốn sách "Nấm ăn - Cơ sở khoa học và công nghệ
nuôi trồng" giới thiệu kỹ thuật về công nghệ sản
xuất nấm ăn và nấm dược liệu nhằm giúp các cán bộ
kỹ thuật, cán bộ khuyến nông và bà con nông dân

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

2

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

trong sự nghiệp phát triển nghề sản xuất nấm của
Việt Nam.
Ngoài ra trong cuốn sách này, chúng tôi còn
giới thiệu một số khái niệm chung về các loại nấm
ăn, nấm dược liệu và quy trình kỹ thuật sản xuất các
loại nấm: rơm, mộc nhĩ, sò, mỡ, hương, trân châu,
linh chi...
Trong quá trình biên soạn tài liệu này, chúng tôi
không tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyết. Kính
mong được bạn đọc, bà con nông dân góp ý bổ sung.
Nhóm biên soạn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

3

Phần I

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NẤM ĂN
VÀ NẤM DƢỢC LIỆU
1. Tình hình chung
Ngành sản xuất nấm ăn và nấm dƣợc liệu đã hình
thành và phát triển trên thế giới từ hàng trăm năm nay. Do
đặc tính khác biệt với thực vật về khả năng quang hợp,
dinh dƣỡng và sinh sản, nấm đƣợc xếp thành một giới
riêng. Giới nấm có nhiều loài, bao gồm nhiều chủng loại,
đa dạng về màu sắc và sống ở khắp nơi. Cho đến nay, con
ngƣời mới chỉ nghiên cứu sản xuất một số loài nấm để
phục vụ cuộc sống.
Nấm ăn là một loại thực phẩm có giá trị dinh dƣỡng
cao (xem bảng 1, 2, 3). Nấm ăn có hàm lƣợng protein
(đạm thực vật) rất cao: chỉ sau thịt, cá, đồng thời rất giàu
chất khoáng và các axit ...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA
NẤM ĂN
CƠ S KHOA HC VÀ
CÔNG NGH NUÔI TRNG
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI - 2008
Cơ sở khoa học và công nghệ nuôi trồng nấm ăn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở khoa học và công nghệ nuôi trồng nấm ăn - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
175 Vietnamese
Cơ sở khoa học và công nghệ nuôi trồng nấm ăn 9 10 400