Ktl-icon-tai-lieu

côn trùng và 1 số câu hỏi

Được đăng lên bởi Huyền Pretty
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1532 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài kiểm tra thường xuyên 1
Câu hỏi: CHƯƠNG 1
1Nêu khái niệm côn trùng? Đặc

điểm? Vai trò của côn trùng

đối với cây trồng và đời sống xã hội?
=>Trả lời: - Côn trùng học: Danh từ côn trùng Entomology xuất phát từ hai từ
Entomos và Logos có nghĩa là côn trùng và khoa học. Vậy côn trùng học là môn
khoa học chuyên nghiên cứu về côn trùng.
- Côn trùng: Là những động vật không xương sống thuộc ngành chân đốt
(Arthropoda). Ngành Arthropoda còn gọi là ngành tiết túc có các lớp là: Lớp
Xiphosura (Sam); Lớp Euripterida (đã hoá thạch); Lớp Pycnogonida (nhện biển); Lớp
Crustacae (giáp xác); Lớp Diplopoda (cuốn chiếu); Lớp Chilopoda (rết); Lớp
Symphyla (đa túc) và lớp côn trùng Insecta.
+Đặc điểm: + Cơ thể chia ba phần: Đầu, ngực, bụng; Giữa đầu và ngực nối với nhau
bằng một màng mỏng gọi là cổ.
+ Trên đầu có một đôi râu (ăng ten), miệng, một đôi mắt kép và 2 - 3 mắt đơn (có
loài không có mắt đơn).
+ Ngực có ba đốt, mỗi đốt mang một đôi chân nên còn gọi là động vật sáu chân;
Trưởng thành có hai đôi cánh (ở đốt giữa và đốt sau), có loài chỉ có một đôi, có loài
cánh thoái hoá hoàn toàn.
+ Toàn bộ cơ thể được bao bọc bởi lớp da cứng, còn gọi là bộ xương ngoài của côn
trùng.
+ Hô hấp bằng hệ thống khí quản và lỗ thở, côn trùng được xếp vào ngành phụ
khí quản (Tracheata).
+ Lỗ sinh dục và hậu môn ở cuối bụng, hệ tuần hoàn hở.
+ Trong quá trình sinh trưởng và phát dục thường có biến thái bên trong và bên
ngoài.

+Vai trò: 2.1. Tác hại của côn trùng
Theo số liệu thống kê của tổ chức nông nghiệp và thực phẩm của Liên hiệp quốc
(FAO), thiệt hại do sâu hại gây ra hàng năm vào khoảng 6% trên đồng ruộng và 10%
trong kho tàng, số lượng khoảng 83 triệu tấn, với số lượng đó có thể nuôi sống 400
triệu người trong một năm. ở Mỹ hàng năm thiệt hại tới 3 tỷ USD, ở Việt Nam bị hại
tới 10 - 15%. Các tác hại của côn trùng như:
* Côn trùng gây hại trên cây trồng:

- Gây hại do ăn phá trực tiếp: Hầu hết sự thiệt hại trên cây đều do sự cắn phá trực tiếp
làm ảnh hưởng đến cây. Côn trùng có thể cắn tàn lụi các vườn cây, ruộng lúa, hoa
mầu, vườn ươm, rừng cây... Ví dụ năm 1968 tại Hà Bắc 3000 ha rừng Lim bị sâu đo
phá hại, 1969 tại Cao Bằng 10 km2 cây hạt giẻ bị bọ que phá hoại,...
- Gây hại do đẻ trứng: Sâu đẻ trứng trong cành làm gẫy cành, đẻ trứng trên lá làm lá
không phát triển được.
- Gây hại do truyền bệnh: Côn trùng chích hút dịch cây làm mầm bệnh có điều kiện
xâm nhập từ các vết thương hoặc mầm bệnh được tích trữ trong côn trùng truyền vào
cây.
* Côn trùng gây hại trong kho và các công...
Bài kiểm tra thường xuyên 1
Câu hỏi: CHƯƠNG 1
1- Nêu khái niệm côn trùng? Đặc điểm? Vai trò của côn trùng
đối với cây trồng và đời sống xã hội?
=>Trả lời: - Côn trùng học: Danh từ côn trùng Entomology xuất phát t hai từ
Entomos Logos nghĩa côn trùng khoa học. Vậy côn trùng học môn
khoa học chuyên nghiên cứu về côn trùng.
- Côn trùng: những động vật không xương sống thuộc ngành chân đốt
(Arthropoda). Ngành Arthropoda còn gọi ngành tiết túc các lớp là: Lớp
Xiphosura (Sam); Lớp Euripterida (đã hoá thạch); Lớp Pycnogonida (nhện biển); Lớp
Crustacae (giáp xác); Lớp Diplopoda (cuốn chiếu); Lớp Chilopoda (rết); Lớp
Symphyla (đa túc) và lớp côn trùng Insecta.
+Đặc điểm: + thể chia ba phần: Đầu, ngực, bụng; Giữa đầu ngực nối với nhau
bằng một màng mỏng gọi là cổ.
+ Trên đầu có một đôi râu (ăng ten), miệng, một đôi mắt kép và 2 - 3 mắt đơn (có
loài không có mắt đơn).
+ Ngực ba đốt, mỗi đốt mang một đôi chân nên còn gọi động vật sáu chân;
Trưởng thành hai đôi cánh (ở đốt giữa đốt sau), loài chỉ một đôi, có loài
cánh thoái hoá hoàn toàn.
+ Toàn b cơ thể được bao bọc bởi lớp da cứng, còn gọi là bộ xương ngoài của côn
trùng.
+ Hô hấp bằng hệ thống k quản lỗ thở, côn trùng được xếp vào ngành phụ
khí quản (Tracheata).
+ Lỗ sinh dục và hậu môn ở cuối bụng, hệ tuần hoàn hở.
+ Trong quá trình sinh trưởng phát dục thường biến thái bên trong bên
ngoài.
+Vai trò: 2.1. Tác hại của côn trùng
Theo số liệu thống của tổ chức nông nghiệp thực phẩm của Liên hiệp quốc
(FAO), thiệt hại do sâu hại gây ra hàng năm vào khoảng 6% trên đồng ruộng 10%
trong kho tàng, số lượng khoảng 83 triệu tấn, với s lượng đó thể nuôi sống 400
triệu người trong một năm. Mỹ hàng năm thiệt hại tới 3 tỷ USD, Việt Nam bị hại
tới 10 - 15%. Các tác hại của côn trùng như:
* Côn trùng gây hại trên cây trồng:
côn trùng và 1 số câu hỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
côn trùng và 1 số câu hỏi - Người đăng: Huyền Pretty
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
côn trùng và 1 số câu hỏi 9 10 430