Ktl-icon-tai-lieu

Côn trùng và sâu bệnh

Được đăng lên bởi Supo Notion
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔN TRÙNG VÀ SÂU BỆNH
Hình thái và phát triển
Kích thước côn trùng dao động khoảng từ trên dưới 1 mm tới khoảng 180 mm về
chiều dài. Côn trùng có cơ thể phân đốt và được bảo vệ bởi một bộ xương ngoài,
một lớp cứng được cấu tạo chủ yếu bởi kitin. Cơ thể được chia thành đầu, ngực
và bụng. Trên đầu có một cặp râu là cơ quan cảm giác, một cặp mắt kép và 2 mắt
đơn (ở giai đoạn sâu non có thể là 6 mắt đơn) và một miệng. Ngực có 6 chân
(mỗi đốt một cặp chân) và 2-4 cánh (ở các loài có cánh). Bụng có cơ quan bài
tiết và cơ quan sinh sản. Côn trùng có một hệ tiêu hoá hoàn chỉnh, gồm một ống
liên tục từ miệng tới hậu môn, khác với nhiều loài động vật chân khớp đơn giản
khác có hệ tiêu hoá chưa hoàn chỉnh. Cơ quan bài tiết gồm các ống
Manphigi (Malpighian), với chức năng thải các chất thải chứa nitơ, ruột sau làm
nhiệm vụ điều hoà áp suất thẩm thấu, đoạn cuối ruột sau có khả năng tái hấp thu
nước cùng với muối Natri và Kali. Vì vậy, côn trùng thường không bài tiết nước
ra cùng với phân, thực tế thì chúng cho phép dự trữ nước trong cơ thể. Quá trình
tái hấp thu này giúp chúng có thể chịu đựng được với điều kiện môi trường khô
và nóng.
Hầu hết côn trùng có hai cặp cánh liên kết với đốt ngực 2 và 3. Côn trùng là động
vật không xương sống duy nhất đã tiến hoá theo hướng bay lượn và chính điều
này đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của chúng. Các côn trùng có
cánh, và những côn trùng không cánh thứ sinh đã tạo nên nhóm có cánh
(Pterygota). Cơ chế bay của côn trùng cho đến nay vẫn chưa được tìm hiểu một
cách đầy đủ, người ta cho rằng nó phụ thuộc rất lớn vào khối không khí nhiễu
loạn do cánh tạo ra. Ở những côn trùng nguyên thuỷ lại dựa chủ yếu vào tác động
của hệ cơ lên cánh và cấu trúc của cánh. Ở những bộ tiến hoá hơn như Neoptera,
cánh thường gập lại trên lưng khi chúng nghỉ ngơi. Ở những côn trùng này, cánh
được hoạt động bởi các cơ bay gián tiếp mà giúp cánh vận động bằng cách ép
mạnh lên thành ngực. Những cơ này có thể co lại khi bị căng ra mà không cần sự
điều khiển của hệ thần kinh, điều này cho phép chúng tạo ra tần số co dãn cơ
tương đối cao.
Côn trùng sử dụng cơ quan hô hấp khí quản để vận chuyển ôxy vào trong cơ thể.
Các ống khí này mở ra ở bề mặt cơ thể và được gọi là lỗ thở (mỗi đốt có 1 đôi lỗ
thở ở 2 bên), từ đây không khí được dẫn vào hệ thống khí quản. Không khí đi vào
các mô thông qua các nhánh khí quản. Vòng tuần hoàn của côn trùng, cũng như
tất cả các chân khớp khác là một hệ hở. Tim bơm dịch huyết vào động mạch qua
xoang tim.
Côn trùng n...
CÔN TRÙNG VÀ SÂU BỆNH
Hình thái và phát triển
Kích thước côn trùng dao động khoảng từ trên dưới 1 mm tới khoảng 180 mm về
chiều dài. Côn trùng có cơ thể phân đốt và được bảo vệ bởi một bộ xương ngoài,
một lớp cứng được cấu tạo chủ yếu bởi kitin. Cơ thể được chia thành đầu, ngực
và bụng. Trên đầu có một cặp râu là cơ quan cảm giác, một cặp mắt kép và 2 mắt
đơn (ở giai đoạn sâu non có thể là 6 mắt đơn) và một miệng. Ngực có 6 chân
(mỗi đốt một cặp chân) và 2-4 cánh (ở các loài có cánh). Bụng có cơ quan bài
tiết và cơ quan sinh sản. Côn trùng có một hệ tiêu hoá hoàn chỉnh, gồm một ống
liên tục từ miệng tới hậu môn, khác với nhiều loài động vật chân khớp đơn giản
khác có hệ tiêu hoá chưa hoàn chỉnh. Cơ quan bài tiết gồm các ống
Manphigi (Malpighian), với chức năng thải các chất thải chứa nitơ, ruột sau làm
nhiệm vụ điều hoà áp suất thẩm thấu, đoạn cuối ruột sau có khả năng tái hấp thu
nước cùng với muối NatriKali. Vì vậy, côn trùng thường không bài tiết nước
ra cùng với phân, thực tế thì chúng cho phép dự trữ nước trong cơ thể. Quá trình
tái hấp thu này giúp chúng có thể chịu đựng được với điều kiện môi trường khô
và nóng.
Hầu hết côn trùng có hai cặp cánh liên kết với đốt ngực 2 và 3. Côn trùng là động
vật không xương sống duy nhất đã tiến hoá theo hướng bay lượn và chính điều
này đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của chúng. Các côn trùng có
cánh, và những côn trùng không cánh thứ sinh đã tạo nên nhóm có cánh
(Pterygota). Cơ chế bay của côn trùng cho đến nay vẫn chưa được tìm hiểu một
cách đầy đủ, người ta cho rằng nó phụ thuộc rất lớn vào khối không khí nhiễu
loạn do cánh tạo ra. Ở những côn trùng nguyên thuỷ lại dựa chủ yếu vào tác động
của hệ cơ lên cánh và cấu trúc của cánh. Ở những bộ tiến hoá hơn như Neoptera,
cánh thường gập lại trên lưng khi chúng nghỉ ngơi. Ở những côn trùng này, cánh
được hoạt động bởi các cơ bay gián tiếp mà giúp cánh vận động bằng cách ép
mạnh lên thành ngực. Những cơ này có thể co lại khi bị căng ra mà không cần sự
điều khiển của hệ thần kinh, điều này cho phép chúng tạo ra tần số co dãn cơ
tương đối cao.
Côn trùng sử dụng cơ quan hô hấp khí quản để vận chuyển ôxy vào trong cơ thể.
Các ống khí này mở ra ở bề mặt cơ thể và được gọi là lỗ thở (mỗi đốt có 1 đôi lỗ
thở ở 2 bên), từ đây không khí được dẫn vào hệ thống khí quản. Không khí đi vào
các mô thông qua các nhánh khí quản. Vòng tuần hoàn của côn trùng, cũng như
tất cả các chân khớp khác là một hệ hở. Tim bơm dịch huyết vào động mạch qua
xoang tim.
Côn trùng nở từ trứng, trải qua nhiều lần lột xác trước khi đạt tới kích thước
trưởng thành của loài. Cách sinh trưởng này là bắt buộc vì chúng có bộ xương
cứng bên ngoài, được cấu tạo chủ yếu bởi kitin (chitin). Lột xác là quá trình mà
Côn trùng và sâu bệnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Côn trùng và sâu bệnh - Người đăng: Supo Notion
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Côn trùng và sâu bệnh 9 10 553