Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vật

Được đăng lên bởi Hoa Linh Lan
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 28654 lần   |   Lượt tải: 69 lần
CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ
VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT

CÁC GIAI
ĐOẠN
TRONG
QUI
TRÌNH
NHÂN
GIỐNG
IN VITRO

1
3

QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẤY MÔ

3
2

CÁC BƯỚC VI NHÂN GIỐNG

Quá trình sản xuất cây cấy mô
Bước 1: Chọn lọc cây mẹ  Lấy mẫu

Bước 2: Nuôi cấy khởi động
Khử trùng vào mẫu

Bước 4: Tạo rế

Bước 3: Nhân nhanh
Mt tạo rễ

Bước 5: chuyển ra môi trường tự
nhiên

Giai đoạn 1: Chuẩn bị cây làm vật liệu gốc:
Chuẩn bị cây làm vật liệu gốc:
- Chọn cây mẹ để lấy mẫu, thường là
cây ưu việt, khỏe, có giá trị kinh tế cao.
- Chọn cơ quan để lấy mẫu, thường là
chồi non, đoạn thân, đoạn thân có chồi
ngủ, hoa non, lá non…
- Mô chọn để nuôi cấy, thường là các
mô có khả năng tái sinh cao, sạch bệnh,
giữ được những đặ tính sinh học quý của
cây mẹ và ổn định.
- Tùy điều kiện, giai đoạn này có thể
kéo dài 3 đến 6 tháng.

nuôi cấy phát hoa tạo chồi và lá non
tạo được cây lan hồ điệp hoàn chỉnh

lick to edit Master text styles

 Second

level

Third level
 Fourth level
 Fifth

level

Chồi non cây Dendrobium
Phát hoa non cây Phalaenopsis

Giai đoạn 2: Thiết lập hệ thống nuôi cấy vô trùng
- Khử trùng bề mặt mẫu vật và chuẩn bị môi trường nuôi cấy.
- Cấy mẫu vô trùng vào môi trường nhân tạo trong ống nghiệm hoặc bình
nuôi. Giai đoạn nuôi cấy này gọi là lấy mẫu in vitro..
Đưa mẫu vật từ bên ngoài vào môi trường nuôi cấy vô trùng phải
đảm bảo những yêu cầu sau:
- Tỷ lệ nhiễm thấp.
- Tỷ lệ sống cao.
- Tốc độ sinh trưởng nhanh
Kết quả bước cấy gây này phụ thuộc rất nhiều vào cách lấy mẫu.
Quan trọng nhất vẫn là đỉnh sinh trưởng, chồi nách, sau đó là đoạn hoa tự,
hoa, đoạn thân, mảnh lá, rễ…



Một số dạng môi trường dinh dưỡng phổ biến:
- Muối khoáng: Theo White (1943), Heller (1953), Murashige
và Skoog (1962).
- Chất hữu cơ:
+ Đường saccharose 1-6 %.
+ Vitamin: B1, B6, myo-inositol, nicotinic acid.
+ Acid amin: Arg, Asp, Asp-NH2, Glu, Glu-NH2, Tyr.
+ Phytohormone:
Nhóm auxin: IAA, IBA, NAA, 2,4-D.
Nhóm cytokinin: BAP, Kinetin, 2-iP, Zeatin.
Nhóm gibberellin: GA3.

Giai đoạn 3: Nhân nhanh chồi

Thành phần và điều kiện môi trường phải được
tối ưu hóa nhằm đạt mục đích nhân nhanh.

Ở giai đoạn này người ta mới kích thích tạo cơ
quan phụ hoặc các cấu trúc khác mà từ đó cây

hoàn chỉnh có thể phát sinh. Những khả năng tạo
cây đó là :
+ Phát triển chồi nách.
 Third level
+ Tạo phôi vô tính.
 Fourth level
+ Tạo đỉnh sinh trưởng mới.
Trong giai đoạn này cần nghiêm cứu các
 là
tác nhân kích thích phân hóa cơ quan, đặc biệtFifth level
chồi như:
Bổ sung tổ hợp phytohormon( tăng cytokini...
CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY
TẾ BÀO THỰC VẬT
Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vật - Người đăng: Hoa Linh Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vật 9 10 145