Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất phân bón lá

Được đăng lên bởi minhtuan1992
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1091 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công nghệ sản xuất phân
bón lá
1. Tổng quan về phân bón lá
2. Thành phần phân bón lá
3. Quy trình công nghệ
4. Các dấu hiệu nhận biết cây trồng thiếu
dinh dưỡng

1. Tổng quan về Phân bón lá
1.1. Định nghĩa.
1.2. Đặc điểm và ưu điểm.
1.3. Sử dụng phân bón lá.

1.1. Định nghĩa
 Phân bón lá là lượng dưỡng chất cần thiết cho
cây (N, P, K, vi lượng, kích thích tố…)
 Phân được hòa vào nước ở nồng độ thích hợp
và phun lên lá cây, thân cây để các chất dinh
dưỡng có thể ngấm qua lá, thân… rồi được
chuyển vào cây và sử dụng, nhằm kích thích
cây phát triển tốt.

1.2. Đặc điểm và ưu điểm
 Trong cấu trúc của lá có lớp cutin, những tế bào
khổng và chất sáp bên ngoài che phủ lớp bì mô
nên trong phân bón lá người ta phải dùng chất có
nhú dầu, chất detergent hoặc chất ướt để giúp
chất phân lỏng dính vào lá.
 Tổng diện tích lá cây lớn hơn bất kể phần diện
tích còn lại của cây. Vì thế, cây có thể hấp thụ
phân bón qua lá rất triệt để. Tuy nhiên ta không
thể thay thế hoàn toàn lượng phân bón gốc bằng
phân bón lá.

1.2. Đặc điểm và ưu điểm
 Bón phân qua lá phát huy hiệu lực nhanh. Tỷ lệ
cây sử dụng chất dinh dưỡng thường đạt mức
cao, cây sử dụng tới 95% chất dinh dưỡng bón
qua lá, trong khi bón qua đất chỉ có 40 – 50 %.
 Phân bón lá có tác dụng rõ rệt trong việc tăng
năng suất và phẩm chất nông sản, tăng giá trị
thương phẩm nông sản hàng hóa.
 Để tăng hiệu quả của phân bón lá người ta
thường bổ sung thêm các chất kích thích sinh
trưởng như Auxin, GA3, Sodium nitro phenolat…

Sử dụng phân bón lá
 Phân bón lá thường được sử dụng như phương pháp bón
phân bổ túc hoặc dùng chữa trị các loại bệnh sinh lý thực
vật do sự xáo trộn hoặc thiếu chất dinh dưỡng trong đất
làm ảnh hưởng đến chất kích thích tố trong cây, làm ảnh
hưởng đến khả năng hấp thụ của hệ thống rễ và sự phát
triển của cây…
 Trên thị trường người ta thường thấy phân bón lá dưới
dạng đơn chất hoặc hợp chất giữa chất dinh dưỡng và
chất kích thích tố.
 Phân bón lá chỉ có thể thỏa mãn một phần chất dinh
dưỡng chính như nitơ, photpho , canxi. Phân bón lá
không thể thay thế hòan toàn nhu cầu các chất này được.

Lưu ý khi sử dụng phân bón lá
 Hoà loãng phân bón lá đúng theo tỷ lệ ghi trên bao bì.
Tuỳ thuộc vào loại cây mà ta chọn đúng loại phân và
nồng độ chính xác.
 Tuỳ thuộc vào thời tiết để biết độ ẩm không khí. Đất bị
hạn nặng không nên sử dụng phân bón lá vì dễ gây rụng
lá.
 Tránh nhầm lẫn phân bón lá với chất kích thích sinh
trưởng. Bởi vì chất kích thích chỉ phát huy tốt khi cây có
đầy đủ các chất d...




 !"#$
%$&'(')$!"*')
&'&+,
Công nghệ sản xuất phân bón lá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất phân bón lá - Người đăng: minhtuan1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Công nghệ sản xuất phân bón lá 9 10 261