Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất phô mai

Được đăng lên bởi shảkip
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 9162 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Trường Đại Học Kĩ Thuật Công Nghệ
Bộ Môn Công Nghệ Sinh Học
Môn Công Nghệ Lên Men

GVHD: T.s
Nhóm thực hiện:

MỤC LỤC:

I.

Tổng quan về phô mai (pho mát - cheese):

I.1. Định nghĩa:

_ Pho mát là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng được chế biến từ sữa và cũng là
một phương pháp để bảo quản sữa.
_ Pho mát là sản phẩm đặc hay bán lỏng dạng tươi hay chín được làm từ việc
ngưng tụ sữa bằng rennet hay các chất gây đông tụ khác rồi làm ráo nước.
I.2. Lịch sử ra đời:

Pho mát có một lịch sử lâu đời, nhiều nhà nghiên cứu tin rằng pho mát bắt đầu
xuất hiện từ những năm 8000 trước công nguyên, khi mà cừu bắt đầu được thuần
hóa làm vật nuôi cho đến những năm 3000 trước công nguyên.

Lúc này, ở khu vực Trung Đông có thứ “mốt” đựng thực phẩm trong da hoặc
nội tạng của động vật để tiện di chuyển. Sữa cũng được đựng trong túi dạ dày của
đông vật và đã bị làm đông cũng như bị vô tình lên men nhờ các vi khuẩn tự nhiên,
vậy là pho mát đã ra đời.
Việc xâm chiếm thuộc địa của người châu Âu đã đưa nghệ thuật này đi khắp nơi
trên thế giới. Ngày nay được sản xuất khắp nơi chủ yếu là châu Âu và Mỹ với hơn
10 triệu tấn mỗi năm và 500 loại khác nhau.

I.3. Phân loại: có nhiều phương pháp khác nhau để phân loại phô mai:
 Dựa vào độ cứng của phô mai:
Hàm lượng nước trong phô mai thường được biểu diễn thông qua tỷ lệ phần
trăm giữa lượng nước và tổng khối lượng phô mai đã trừ béo, được kí hiệu là
MFFB (Moiture on Fat free basis).
Lượng nước trong phomai (g) × 100%
MFFB =
Tổng khối lượng phomai (g) – Lượng nước trong sản phẩm (g)

Loại sản phẩm

Giá trị MFFB (%)

Phô mai rất cứng

< 41

Phô mai cứng

49-56

Phô mai bán cứng

54-63

Phô mai bán mềm

61-69

Phô mai mềm

>67

 Dựa vào lượng béo trong sản phẩm:
Lượng chất béo trong phô mai thường được biểu diễn thông qua tỉ lệ phần trăm
giữa lượng chất béo và tổng khối lượng phô mai đã trừ béo, được kí hiệu là FDB
(Fat on Dry Basis).
Lượng chất béo trong phomai (g) × 100%
FDB =
Tổng khối lượng phomai (g) – Lượng chất béo trong sản phẩm (g)
Loại sản phẩm

Giá trị FDB (%)

Phomai có hàm lượng béo rất cao

> 60

Phomai có hàm lượng béo cao

45 – 60

Phomai có hàm lượng béo trung bình

25 – 45

Phomai có hàm lượng béo thấp

10 – 25

Phomai gầy

< 10

 Dựa vào phương thức sản xuất:
Loại sản phẩm
1. 1. Phomai tươi

Đặc điểm
Không qua giai đoạn ủ chín

2. Phomai có qua * Hệ vi sinh vật tham gia trong quá trình ủ

giai đoạn ủ chín

chín:
- Vi khuẩn.
- vi khuẩn và nấm mốc.
* Các biến đổi trong giai đoạn ủ chín diễn ra
chủ yếu:
- trên bề mặt khố...
Tr
Tr
ường Đại
ường Đại
H
H
ọc
ọc
Thuật Công Nghệ
Thuật Công Nghệ
Bộ Môn Công Nghệ Sinh Học
Môn Công Nghệ Lên Men
GVHD: T.s
Nhóm thực hiện:
MỤC LỤC:
Công nghệ sản xuất phô mai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất phô mai - Người đăng: shảkip
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Công nghệ sản xuất phô mai 9 10 152