Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sau thu hoạch trong bảo quản hoa

Được đăng lên bởi Vu Tuan Nam
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1143 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHĂM SÓC BẢO QUẢN HOA SAU THU HOẠCH
Lê Tiến Dũng

Cho đến nay, những thông tin chính xác về kỹ thuật xử lý sau thu hoạch cho từng loại
hoa cắt vẫn chưa đuợc hiểu biết nhiều. Vì vậy, những hướng dẫn chung về xử lý sau thu
hoạch hoa cắt từ thời điểm thu hái đến nơi tiêu thụ cuối cùng sẽ có tác dụng đẩy mạnh sự
phát triển của nghiệp trồng hoa. Ngoài ra những thông tin này còn bổ ích đối với những
người chơi hoa.
Một trong những vấn đề quan trọng của xử lý hoa cắt đó là xác định thời điểm thu
hoạch thích hợp. Nói chung hoa có thể được thu hoạch ở dạng nụ hoặc dạng hoa đã phát
triển đầy đủ, tuỳ thuộc vào loại, loài và đôi khi là mục đích của người chơi hoa.
Rất nhiều loại hoa có thời điểm thu hoạch phù hợp là ở giai đoạn nụ và sẽ tiếp tục nở
sau đó. Trong trường hợp này thời gian sinh trưởng được rút ngắn, mật độ đóng gói sản
phẩm tăng lên, giảm những hư hỏng cơ học, giảm thể tích bao gói, khả năng bị héo cũng
giảm. Một ví dụ điển hình về loại này là hoa lay ơn, chúng được thu hái khi nụ bắt đầu
chớm nở. Hoa cúc là loại chỉ thu hoạch sau khi hoa đã nở hoàn toàn, trong khi hoa mõm
chó lại phải thu hoạch ở giai đoạn trung gian. Hoa thu hoạch để bán ở tại chỗ thường
được thu hoạch ở giai đoạn phát triển muộn hơn so với hoa thu hoạch để vận chuyển đi
xa (xuất khẩu).
1. Một số yếu tố cần quan tâm khi chăm sóc hoa sau thu hoạch
1.1. Nhiệt độ

Tất cả các hoa cắt đều hô hấp và thải ra nhiệt. Khi nhiệt độ tăng, hô hấp lại được
kích thích, vì vậy chất dinh dưỡng dự trữ bị tiêu hao nhiều hơn. Đồng thời với quá trình
này là tốc độ mất nước tăng lên và quá trình héo hoa xảy ra. Hậu quả cuối cùng của
những quá trình này là làm tăng nhanh quá trình già hoá của hoa.
Một trong những biện pháp khắc phục hiện tượng này để duy trì tốt chất lượng cũng
như thời gian cắm lọ như mong muốn là phải hạ nhiệt độ của khối hoa. Nhiệt độ phù hợp
để bảo quản hầu hết các loại hoa là 0°C (32°F).
1.2. Chất dinh dưỡng

Các chất trao đổi như tinh bột, đường trong cành, lá và cánh hoa là cần thiết cho quá
trình nở hoa cũng như để hoa được tươi lâu. Khi hoa được trồng trong điều kiện canh tác
đảm bảo thì lượng chất dinh dưỡng dự trữ rất cao. Có một sự thật là lượng hyđrat cacbon
trong hoa cao nhất vào buổi chiều muộn, tuy nhiên hoa lại thường được thu hoạch vào lúc
sáng sớm. Sở dĩ như vậy là vì vào buổi sáng nhiệt độ thấp, hàm lượng nước trong cây
cao, và người thu hoạch có nhiều thời gian hơn để đóng gói và vận chuyển hoa đi xa.
Lê Tiến Dũng, Bộ môn Bảo quản, Viện Công nghệ Sau thu hoạch, 4 Ngô Quy...
CHĂM SÓC BẢO QUẢN HOA SAU THU HOẠCH
Lê Tiến Dũng
Cho đến nay, những thông tin chính xác về kỹ thuật xử lý sau thu hoạch cho từng loại
hoa cắt vẫn chưa đuợc hiểu biết nhiều. vậy, nhữngớng dẫn chung về xử sau thu
hoạch hoa cắt từ thời điểm thu hái đến nơi tiêu thụ cuối cùng sẽ có tác dụng đẩy mạnh sự
phát triển của nghiệp trồng hoa. Ngoài ra những thông tin này còn bổ ích đối với những
người chơi hoa.
Một trong những vấn đề quan trọng của xử hoa cắt đó xác định thời điểm thu
hoạch thích hợp. Nói chung hoa thể được thu hoạch dạng nụ hoặc dạng hoa đã phát
triển đầy đủ, tuỳ thuộc vào loại, loài và đôi khi là mục đích của người chơi hoa.
Rất nhiều loại hoa có thời điểm thu hoạch phù hợp là ở giai đoạn nụ và sẽ tiếp tục nở
sau đó. Trong trường hợp này thời gian sinh trưởng được rút ngắn, mật độ đóng gói sản
phẩm tăng lên, giảm những hỏng học, giảm thể tích bao gói, khả năng bị héo cũng
giảm. Một dụ điển hình về loại này hoa lay ơn, chúng được thu hái khi nụ bắt đầu
chớm nở. Hoa cúc loại chỉ thu hoạch sau khi hoa đã nở hoàn toàn, trong khi hoa mõm
chó lại phải thu hoạch giai đoạn trung gian. Hoa thu hoạch để n tại chỗ thường
được thu hoạch giai đoạn phát triển muộn hơn so với hoa thu hoạch để vận chuyển đi
xa (xuất khẩu).
1. Một số yếu tố cần quan tâm khi chăm sóc hoa sau thu hoạch
1.1. Nhiệt độ
Tất cả các hoa cắt đều hấp thải ra nhiệt. Khi nhiệt độ tăng, hô hấp lại được
kích thích, vậy chất dinh dưỡng dự trữ btiêu hao nhiều hơn. Đồng thời với quá trình
này tốc độ mất nước tăng lên quá trình héo hoa xảy ra. Hậu quả cuối ng của
những quá trình này là làm tăng nhanh quá trình già hoá của hoa.
Một trong những biện pháp khắc phục hiện tượng này để duy trì tốt chất lượng cũng
như thời gian cắm lọ như mong muốn là phải hạ nhiệt độ của khối hoa. Nhiệt độ phù hợp
để bảo quản hầu hết các loại hoa là 0°C (32°F).
1.2. Chất dinh dưỡng
Các chất trao đổi như tinh bột, đường trong cành, lá và cánh hoa là cần thiết cho quá
trình nở hoa cũng như để hoa được tươi lâu. Khi hoa được trồng trong điều kiện canh tác
đảm bảo thì lượng chất dinh dưỡng dự trữ rất cao. Có một sự thậtlượng hyđrat cacbon
trong hoa cao nhất vào buổi chiều muộn, tuy nhiên hoa lại thường được thu hoạch vào lúc
sáng sớm. S như vậy vào buổi sáng nhiệt độ thấp, m lượng nước trong cây
cao, và người thu hoạch có nhiều thời gian hơn để đóng gói và vận chuyển hoa đi xa.
Lê Tiến Dũng, Bộ môn Bảo quản, Viện Công nghệ Sau thu hoạch, 4 Ngô Quyền, Hà Nội
Tel. 04. 9344172 (O); 04. 9270705 (H), Email: tiendzung75@hotmail.com
Công nghệ sau thu hoạch trong bảo quản hoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sau thu hoạch trong bảo quản hoa - Người đăng: Vu Tuan Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Công nghệ sau thu hoạch trong bảo quản hoa 9 10 908