Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sinh học và xử lý môi trường

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Tác giả: Lê Hoàng Việt
Trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn các trang web của Đại Học Catolica,
Bồ Đào Nha về xử lý nước thải. Các trang web này trình bày tóm tắt các công đoạn xử lý
nước thải gia dụng và công nghiệp, đồng thời giới thiệu địa chỉ các trang web của các
trường Đại Học khác có chứa thông tin về lĩnh vực này.
Nước thải từ các hoạt động khác nhau của con người (sinh hoạt, công nghiệp, nông
nghiệp) không còn được thải thẳng ra môi trường mà phải qua xử lý. Việc xử lý bao gồm
một chuỗi các quá trình lý học, hóa học và sinh học. Các quá trình này nhằm thúc đẩy
việc xử lý, cải thiện chất lượng nước thải sau xử lý để có thể sử dụng lại chúng hoặc thải
ra môi trường với các ảnh hưởng nhỏ nhất.
Việc xử lý được tiến hành qua các công đoạn sau:
● Điều lưu và trung hòa
● Keo tụ, tạo bông cặn và kết tủa
● Tuyển nổi
● Xử lý sinh học hiếu khí
● Lắng
● Xử lý cấp 3 (Lọc, hấp phụ, trao đổi ion)

Điều lưu

Điều lưu là quá trình giảm thiểu hoặc kiểm soát các biến động về đặc tính của nước thải
nhằm tạo điều kiện tối ưu cho các quá trình xử lý kế tiếp. Quá trình điều lưu được tiến
hành bằng cách trữ nước thải lại trong một bể lớn, sau đó bơm định lượng chúng vào các
bể xử lý kế tiếp.
Quá trình điều lưu được sử dụng để:
● Điều chỉnh sự biến thiên về lưu lượng của nước thải theo từng giờ trong ngày.
● Tránh sự biến động về hàm lượng chất hữu cơ làm ảnh hưởng đến hoạt động của

●

vi khuẩn trong các bể xử lý sinh học.
Kiểm soát pH của nước thải để tạo điều kiện tối ưu cho các quá trình sinh học,
hóa học sau đó.

Khả năng chứa của bể điều lưu cũng góp phần giảm thiểu các tác động đến môi trường
do lưu lượng thải được duy trì ở một mức độ ổn định.
Bể điều lưu còn là nơi cố định các độc chất đối với quá trình xử lý sinh học làm cho hiệu
suất của quá trình này tốt hơn.

Trung hoà

Nước thải thường có pH không thích hợp cho các quá trình xử lý sinh học hoặc thải ra
môi trường, do đó nó cần phải được trung hòa. Có nhiều cách để tiến hành quá trình
trung hòa:
● Trộn lẫn nước thải có pH acid và nước thải có pH bazơ. Bằng cách trộn lẫn hai
loại nước thải có pH khác nhau, chúng ta có thể đạt được mục đích trung hòa.
Quá trình này đòi hỏi bể điều lưu đủ lớn để chứa nước thải.
● Trung hòa nước thải acid: người ta thường cho nước thải có pH acid chảy qua
một lớp đá vôi để trung hoà; hoặc cho dung dịch vôi vào nước thải, sau đó vôi
được tách ra bằng quá trình lắng.
● Trung hòa nước thải kiềm: bằng các acid mạnh (lưu ý đến tính kinh ...
CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Tc giả: Lê Hong Vit
Trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn các trang web của Đại Học Catolica,
Bồ Đào Nha về xử nước thải. Các trang web này trình bày tóm tắt các công đoạn xử
nước thải gia dụng công nghiệp, đồng thời giới thiệu địa chỉ các trang web của các
trường Đại Học khác có chứa thông tin về lĩnh vực này.
Nước thải từ các hoạt động khác nhau của con người (sinh hoạt, công nghiệp, nông
nghiệp) không còn được thải thẳng ra môi trường phải qua xử lý. Việc xử bao gồm
một chuỗi các quá trình học, hóa học sinh học. c q trình này nhằm thúc đẩy
việc xử lý, cải thiện chất lượng nước thải sau xửđể có thể sử dụng lại chúng hoặc thải
ra môi trường với các ảnh hưởng nhỏ nhất.
Việc xử lý được tiến hành qua các công đoạn sau:
Điều lưu và trung hòa
Keo tụ, tạo bông cặn và kết tủa
Tuyển nổi
Xử lý sinh học hiếu khí
Lắng
Xử lý cấp 3 (Lọc, hấp phụ, trao đổi ion)
Điều lưu
Điều lưu quá trình giảm thiểu hoặc kiểm soát các biến động về đặc tính của nước thải
nhằm tạo điều kiện tối ưu cho các quá trình xử lý kế tiếp. Quá trình điều lưu được tiến
hành bằng cách trữ nước thải lại trong một bể lớn, sau đó bơm định lượng chúng vào các
bể xử lý kế tiếp.
Quá trình điều lưu được sử dụng để:
Điều chỉnh sự biến thiên về lưu lượng của nước thải theo từng giờ trong ngày.
Tránh sự biến động về hàm lượng chất hữu cơ làm ảnh hưởng đến hoạt động của
Công nghệ sinh học và xử lý môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sinh học và xử lý môi trường - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Công nghệ sinh học và xử lý môi trường 9 10 588