Ktl-icon-tai-lieu

Đa dạng sinh học

Được đăng lên bởi haxuanthofuv-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 948 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THẢO LUẬN:
GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC

GV HƯỚNG DẪN: ĐỒNG THANH

NHÓM THỰC HIỆN:

HẢI

BK02T67 21 (10).

LOGO

LỜI NÓI ĐẦU
Đadạngsinhhọcđemlạichocuộcsốngcủachúngtanhữnggiátrịthậttolớn.Chúng
khôngchỉcungcấpchotalượnglươngthực,thựcphẩmmàchúngcònđemlạichoc
húngtarấtnhiềulợiíchvềkinhtế,sinhthái,thẩmmĩ…,cungcấpchochúngtacảnhữ
nggiátrịtolớnvềtinhthần.Bàithảoluậnnàysẽcungcấpchocácbạnvềgiátrịđadạn
gsinhhọccủa1sốloàiđangcónguycơbịđedọatuyệtchủngở VN.

Giátrịđadạngsinhhọc

BK02t67

21

(10)

1.Sao La (Pseudoryxnghetinhensis).

I.

Giátrịsinhhọc.

a.

Giátrịkinhtế:

•.

Pháttriểndulịchsinhthái.

a.

Giátrịsinhthái:

•.
•.

Lànguồngenquíhiếm.
Giữvaitròquantrọngtronghệthốngđadạngsinhhọc.
SAO LA (Pseudoryxnghetinhensis)
Phânbố:

II.Nguyênnhânđedọa.

•
•
•

Vùngphânbốhạnhẹp,sốlượngkhôngcònnhiều.
Nơisinhsốngđangbịđedọadonạnchặtphárừng.
Việcsănbắtbừabãingàycànggiatăng

III.Biệnphápbảovệ.

•
•

Xâydựngbảovệmôitrườngsinhsốngcủaloài.Xâydựngcáckhubảotồnởnhữngnơiloàisinhsống.
Nghiêmcấmhànhvisănbắtbừabãi.

Ở VN

:NghệAn,HàTĩnh

TrênTG:Lào.

2.GÀ LÔI LAM ĐUÔI TRẮNG
(Lophurahatinhensis)

I.
a.
•.

Giátrịsinhhọc.
Giátrịkinhtế.
Cungcấpnguồnthựcphẩmcógiátrịkinhtếcao.

b.Giátrịsinhthái.,thẩmmĩ.

•.
•.

Lànguồngenquí.Giữvaitròtrongđadạngsinhhọc
Nuôilàmcảnh.

II. Nguyênnhânđedọa.
•. Nơiởtựnhiênđangbịđedọa.
•. Bịsănbắtrấtnhiều
•. Sốlượngsốngtrongtựnhiênbịgiảmsút.
III. Biệnphápbảovệ.
•. Bảovệnhữngvùngloàisinhsống.BảovệrừngđầunguồnHồKẻGỗ
•. Tiếnhànhcôngtácgiáodụcngườidânbảovệ,nghiêmcấmtìnhtrạngsănbắt

GÀ LÔI LAM ĐUÔI TRẮNG
(Lophurahatinhensis)

Phânbố: VN:HàTĩnh,QuảngBình
TG:Khôngcó.

3.TrănGấm(Pythonreticulatus).

I.

Giátrịsinhhọc

a.

Giátrịkinhtế.

•.
•.
b.
•.
•.

Làmdượcliệu(mậtthịt, da…).
Làmthươngphẩm(dathuộc).
Giátrịsinhthái,thẩmmĩ
Lànguồngenquí.
Nuôilàmcảnhtrongsởthú…
TrănGấm(Pythonreticulatus).

II.
•.
•.
•.
III.
•.
•.

Phânbố: VN:TâyNguyên,ĐôngNamBộ…

Nguyênnhânđedọa

TG:ẤnĐộ,ĐôngNam Á.

Đangbịsănbắtquámứcdẫnđếntìnhtrạngsuygiảmquầnthểtrầmtrọng
Việcchănnuôichưađápứngyêucầu.
Nơicưtrúvàsinhsốngbịsuygiảmdosựkhaithácmôitrườngsống…
Biệnphápbảovệ
Ngăncấmtriệtđểsănbắtvàbuônbántráiphép
Thànhlậpnhữngtrangtrạinuôitậpthể,khuyếnkhíchnuôigiađìnhởnhữngđịaphươngcónghềbắtrắntruyềnthống.Company Logo

4.Dơimuỗichânlớn(Leuconoericketti)

I.
a.
•.
•.

Giátrịsinhhọc.
Giátrịsinhthái
Diệtmuỗivàcôntrùnggâyhại.
Là1loàitiêuthụ(Mắtxíchquantrọngtrongđiềuhòacânbằng
sinhthái).

b.
•.
•.

Giátrịkinhtế.
Lànguồnthựcphẩmhấpdẫn(thịtngon)

Dơimuỗichânlớn(Leuconoericketti)
Phânbố: ...
LOGO
BÀI TH O LU N:
GIÁ TR C A A D NG SINH H C Đ
NHÓM TH C HI N:
BK02T67 21 (10).
GV HƯỚNG DẪN: ĐỒNG THANH
HẢI
Đa dạng sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa dạng sinh học - Người đăng: haxuanthofuv-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đa dạng sinh học 9 10 447