Ktl-icon-tai-lieu

ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHĂN NUÔI GIA CẦM NHỎ LẺ TẠI VIỆT NAM

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 26-Tháng 10-2010

ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHĂN NUÔI GIA CẦM NHỎ LẺ TẠI VIỆT NAM
Vũ Chí Cương, Trần Thị Mai Phương, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quý Khiêm,
Nguyễn Thị Nga và Bạch Thị Thanh Dân
Bộ môn Dinh dưỡng – Thức ăn và Đồng cỏ Viện Chăn nuôi
*Tác giả liên hệ: Vũ Chí Cương – Viện Chăn nuôi – Từ Liêm – Hà Nội
Tel: (04) 38.386.127/ 0912.121.506; Fax: (04) 38 389.775; Email: vuchicuong@gmail.com

ABSTRACT
Characteristic of the backyard poultry system in Vietnam
The backyard poultry plays an important role in the farmer livelihood. Economically, the backyard poultry
provides security (savings and readily available cash in case of emergency) and income. For more
understanding of our backyard poultry systems before and after avian influenza, an IDRC funded study was
undertaken. It was revealed that about 63.68 – 65.47% of the household kept chicken. The average flock
size/household before AI outbreak was 99.05; 26.17 birds/household for chicken and duck, respectively. As
influenced by AI, after AI outbreak, the flock size was reduced. The average flock size/household after AI
outbreak was only 37.13; 6,52birds/household for chicken and duck, respectively. The backyard chicken
breeds were mainly native breeds and come to household from local markets (27-28%). Around 27.37 to
29.59% of the households kept chicken without a pen and most of the poultry house was near the family house
(94.17-94.27%). The vaccination use for poultry in the backyard systems was low (38.1%). Most of the
backyarder did not use the medicine to control and treat the diseases of their poultry. Before AI outbreak,
many farmers throw the dead birds to the river, pond (11.5%). the situation did not change much after AI
outbreak (10.13%). Many marketing channels exited for the sale of the backyard poultry and poultry products.
However, a direct sale of backyard poultry from farm gates to traders and neighbors seemed to be dominant
(83.67%), followed by local market sales (16.32%). Before AI outbreak, many of the backyarders sold the
sick birds (45.1%), because of the limited knowledge.
Key words: Backyard poultry, farmer livelihood

ĐẶT VẤN ĐỀ
Cho đến ngày 29/1/2004, châu Á có 10 nước và lãnh thổ bị dịch cúm gà A hoành hành gồm: Trung
Quốc, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pakistan, Đài Loan và
Lào. Đợt dịch này đã gây ra mối quan tâm lớn của các quốc gia và các tổ chức quốc tế do quy mô
lớn chưa từng có và mối n...
VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - S 26-Tng 10-2010
60
ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHĂN NUÔI GIA CẦM NHỎ LẺ TẠI VIỆT NAM
Vũ Chí Cương, Trần Thị Mai Phương, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quý Khiêm,
Nguyễn Thị Nga và Bạch Thị Thanh Dân
Bmôn Dinh dưỡng – Thức ăn và Đồng cỏ Viện Chăn nuôi
*Tác giả liên hệ: Vũ ChíơngViện Chăn nuôi Từ Liêm N
ội
Tel: (04) 38.386.127/ 0912.121.506; Fax: (04) 38 389.775; Email: vuchicuong@gmail.com
ABSTRACT
Characteristic of the backyard poultry system in Vietnam
The backyard poultry plays an important role in the farmer livelihood. Economically, the backyard poultry
provides security (savings and readily available cash in case of emergency) and income. For more
understanding of our backyard poultry systems before and after avian influenza, an IDRC funded study was
undertaken. It was revealed that about 63.68 65.47% of the household kept chicken. The average flock
size/household before AI outbreak was 99.05; 26.17 birds/household for chicken and duck, respectively. As
influenced by AI, after AI outbreak, the flock size was reduced. The average flock size/household after AI
outbreak was only 37.13; 6,52birds/household for chicken and duck, respectively. The backyard chicken
breeds were mainly native breeds and come to household from local markets (27-28%). Around 27.37 to
29.59% of the households kept chicken without a pen and most of the poultry house was near the family house
(94.17-94.27%). The vaccination use for poultry in the backyard systems was low (38.1%). Most of the
backyarder did not use the medicine to control and treat the diseases of their poultry. Before AI outbreak,
many farmers throw the dead birds to the river, pond (11.5%). the situation did not change much after AI
outbreak (10.13%). Many marketing channels exited for the sale of the backyard poultry and poultry products.
However, a direct sale of backyard poultry from farm gates to traders and neighbors seemed to be dominant
(83.67%), followed by local market sales (16.32%). Before AI outbreak, many of the backyarders sold the
sick birds (45.1%), because of the limited knowledge.
Key words: Backyard poultry, farmer livelihood
ĐẶT VN ĐỀ
Cho đến ngày 29/1/2004, châu Á 10 nước và lãnh thổ bị dịch cúm gà A hnh hành gồm: Trung
Quốc, Thái Lan, Campuchia, Vit Nam, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pakistan, Đài Loan
o. Đợt dịch này đã gây ra mối quanm lớn của các quốc gia và các tchức quốc tế do quy
lớn chưa tng có và mối nguy him của nó có thể thành đi dịch toàn cầu.nh đến ngày 25-1-2004
gần 22.4 triu con gà b tiêu hu các nước có dịch cúm gà. Trong đó: Thái Lan tiêu hu hơn
10,7 triu con, Việt Nam 2,9 triu con, Nht Bản 30.000 con, Hàn Quốc 2 triệu con, Đài Loan
55.000 con. Mt đại dịch cúm toàn cu hoàn toàn có th xẩy ra nếu như thế giới không hành động
kp thời để ngăn chặn sbùng phát ca dịch bệnh. Tớc tình hình đó c tchc quốc tế đã vào
cuộc.
Việt nam là nước có nền nông nghiệp còn lạc hậu, tập quán lâu đời của người Việt là nuôi gia
cầm chăn thnhỏ lẻ. T trọng của ngành chăn nuôi gia cầm góp phần vào GDP là 1,5% (chăn
nuôi gia cầm chăn thđóng góp khong 75% đàn gia cầm). Ngành gia cầm chăn thnh l
chiếm 2/3 ng suất và 1/2 thtrường trực tiếp và còn tầm quan trọng rất lớn trong chiến
lược sinh kế của người dân nông thôn. Vì vy, khi xy ra dch m gia cầm đã ny sinh nhiều
vấn đ liên quan và làm nh hưởng đến chính sách tái cơ cấu hoặc làm giảm hệ thống cn
nuôi gia cầm chăn thluôn được chính phủ đề cp tới. Làm thế nào đhiểu rõ v đặc đim
ca hệ thống này gn với từng hoàn cảnh cụ thể về văn hoá, hội, kinh tế, sinh kế, dinh
dưỡng, đồng thời phòng chng được nguy y nhiễm m gia cầm, duy trì được hệ thống
ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHĂN NUÔI GIA CẦM NHỎ LẺ TẠI VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHĂN NUÔI GIA CẦM NHỎ LẺ TẠI VIỆT NAM - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHĂN NUÔI GIA CẦM NHỎ LẺ TẠI VIỆT NAM 9 10 115