Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm ngoại hình của giống bò vàng Việt Nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 751 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH CỦA GIỐNG BÒ VÀNG VIỆT NAM
Trần Trung Thông, Phạm Văn Giới, Trịnh Văn Trung, Nguyễn Công Định,
Nguyễn Văn Đức, 1Trần Thị Thu Thuỷ, 1Nguyễn Văn Ba và 1Phạm Doãn Lân
1

Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Tế bào Động vật
Tóm tắt

Số liệu điều tra từ 327 cá thể tại tỉnh Lạng Sơn, Thanh Hoá, Nghệ An, Phú Yên, Bà Rỵa-Vũng Tàu được sử
dụng cho nghiên cứu này. Tại mỗi tỉnh, chọn 1 huyện, trong huyện, chọn 1-2 xã đặc trưng nhất và trong xã chọn
những cá đặc trưng nhất của giống để khảo sát.
Nhìn chung, tầm vóc của bò Vàng Việt Nam nhỏ hơn so với trước đây.
Bò Vàng Việt Nam rất đa dạng về ngoại hình, thể hiện rõ nhất là khối lượng (KL). KL trung bình của giống
bò Vàng Việt Nam từ 2 đến 5 tuổi là 199,06kg, biến động từ cao nhất 356kg đến thấp nhất 105kg. KL giữa các địa
phương khác nhau: bò nuôi ở Nghệ An lớn nhất (221,70kg); tiếp theo là bò nuôi ở Phú Yên (211,78kg); Lạng Sơn
(209,26kg); Bà Rỵa-Vũng Tàu (191,98kg) và nhỏ nhất là bò nuôi ở Thanh Hoá (189,80kg). Sự sai khác giữa các giá
trị trung bình về KL của giống Vàng Việt Nam nuôi ở các tỉnh là rõ rệt (P<0,05).
KL trung bình của bò đực là 220,80kg, trong lúc đó bò cái chỉ là 189,10kg và sự sai khác đó giữa 2 giới
tính là rõ rệt (P<0,05).
Cần xác định nguồn gen để khảng định chúng là 1 hay nhiều giống khác nhau.

1. Đặt vấn đề

Giống bò Vàng Việt Nam thuộc loại gia súc lớn nhai lại (hay gia súc lớn có sừng), lớp
động vật có vú (Mammalia), bộ guốc chẵn (Artiodactyla), bộ phụ nhai lại (Ruminantia), họ sừng
rỗng (Bovidae), tộc bò (Bovini), loài bò (Bos indicus). Sỡ dĩ, tên gọi là giống bò Vàng Việt Nam
vì chúng có sắc lông màu vàng và được lai tạo, chọn lọc thành giống từ lâu đời tại Việt Nam.
Giống bò Vàng Việt Nam có nguồn gốc từ bò Vàng Ấn Độ có u và bò Vàng Trung Quốc
không u do quá trình giao lưu, buôn bán đưa vào ta và được thuần hóa tại Việt Nam từ lâu đời
(Lê Viết Ly và cộng sự, 1999). Từ đó, giống bò Vàng đã trở thành vật nuôi quý với người dân,
gắn liền với đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở từng địa phương, hình thành nên các tên riêng
theo địa danh nơi nó sinh sống.
Bò Vàng Việt Nam rất đa dạng về ngoại hình, khối lượng (KL) và kích thước (KT) một
số chiều đo khác nhau, được nuôi ở hầu hết các địa phương trên cả nước như Lạng Sơn, Thanh
Hoá, Nghệ An, Phú Yên, Bà Rịa-Vũng Tàu,…
Đánh giá những đặc điểm ngoại hình như màu sắc lông, KL và KT một số chiều đo chính
của quần thể giống vật nuôi là công việc mở đầu, cần thiết đối với một chương trình chọn l...
ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH CỦA GIỐNG VÀNG VIỆT NAM
Trần Trung Thông, Phạm Văn Giới, Trịnh Văn Trung, Nguyễn Công Định,
Nguyễn Văn Đức,
1
Trần Thị Thu Thuỷ,
1
Nguyễn Văn Ba
1
Phạm Doãn Lân
Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi
1
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Tế bào Động vật
Tóm tt
Số liệu điều tra từ 327 cá thể tại tỉnh Lạng Sơn, Thanh Hoá, Nghệ An, Phú Yên, Bà Rỵa-Vũng Tàu được sử
dụng cho nghiên cứu này. Tại mỗi tỉnh, chọn 1 huyện, trong huyện, chọn 1-2 đặc trưng nhất trong chọn
những cá đặc trưng nhất của giống để khảo sát.
Nhìn chung, tầm vóc của bò Vàng Việt Nam nhỏ hơn so với trước đây.
Bò Vàng Việt Nam rất đa dạng về ngoại hình, thể hiện rõ nhất là khối lượng (KL). KL trung bình của giống
Vàng Việt Nam từ 2 đến 5 tuổi 199,06kg, biến động tcao nhất 356kg đến thấp nhất 105kg. KL giữa các địa
phương khác nhau: nuôi Nghệ An lớn nhất (221,70kg); tiếp theo bò nuôi PYên (211,78kg); Lạng Sơn
(209,26kg); Bà Rỵa-Vũng Tàu (191,98kg) và nhỏ nhất là bò nuôi ở Thanh Hoá (189,80kg). Sự sai khác giữa các giá
trị trung bình về KL của giống Vàng Việt Nam nuôi ở các tỉnh là rõ rệt (P<0,05).
KL trung bình của đực 220,80kg, trong lúc đó cái ch189,10kg sự sai khác đó giữa 2 giới
tính là rõ rệt (P<0,05).
Cần xác định nguồn gen để khảng định chúng là 1 hay nhiều giống khác nhau.
1. Đặt vn đề
Giống Vàng Việt Nam thuộc loại gia súc lớn nhai lại (hay gia súc lớn sừng), lớp
động vật (Mammalia), bộ guốc chẵn (Artiodactyla), bộ phụ nhai lại (Ruminantia), họ sừng
rỗng (Bovidae), tộc (Bovini), loài (Bos indicus). Sỡ dĩ, tên gọi giống Vàng Việt Nam
vì chúng có sắc lông màu vàng và được lai tạo, chọn lọc thành giống từ lâu đời tại Việt Nam.
Giống bò Vàng Việt Nam nguồn gốc từ Vàng Ấn Độ u Vàng Trung Quốc
không u do quá trình giao lưu, buôn bán đưa vào ta được thuần hóa tại Việt Nam từ lâu đời
(Lê Viết Ly và cộng sự, 1999). Từ đó, giống ng đã trở thành vật nuôi quý với người dân,
gắn liền với đời sống kinh tế, văn hóa, hội từng địa phương, hình thành n các tên riêng
theo địa danh nơi nó sinh sống.
Vàng Việt Nam rất đa dạng vngoại hình, khối lượng (KL) ch thước (KT) một
số chiều đo khác nhau, được nuôi hầu hết các địa phương trên cả nước như Lạng Sơn, Thanh
Hoá, Nghệ An, Phú Yên, Bà Rịa-Vũng Tàu,…
Đánh giá những đặc điểm ngoại hình như màu sắc lông, KL và KT một số chiều đo chính
của quần thể giống vật nuôi công việc mở đầu, cần thiết đối với một chương trình chọn lọc,
nhân thuần và lai tạo giống.
Giống bò Vàng Việt Nam được mang tên theo từng địa phương vì có những nét đặc trưng
riêng đã được chọn lọc theo mục tiêu của người dân nên chúng đáp ứng tốt với điều kiện khí hậu
từng vùng (Lê Viết Ly cộng sự, 1999). Các nhóm này cùng mang một số đặc tính đặc
trưng nhất KT nhỏ bé, ng suất thịt, sữa thấp nhưng khng chịu được điều kiện khắc
khổ, khả năng kháng bệnh sinh sản tốt. Mặc đã nhiều chương trình cải tạo giống bò thịt
Đặc điểm ngoại hình của giống bò vàng Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm ngoại hình của giống bò vàng Việt Nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đặc điểm ngoại hình của giống bò vàng Việt Nam 9 10 718